SaaS uygulamaları Azure Active Directory ile tümleştirme hakkında öğreticilerTutorials for integrating SaaS applications with Azure Active Directory

Bulut özellikli tümleştirmenize yardımcı olmaya yazılım (SaaS) hizmet olarak uygulamaları Azure Active Directory ile biz geliştirdiğinizde koleksiyonu yapılandırma aracılığıyla size yol gösteren öğretici.To help integrate your cloud-enabled software as a service (SaaS) applications with Azure Active Directory, we have developed a collection of tutorials that walk you through configuration.

Azure AD ile önceden tümleştirilmiş olan tüm SaaS uygulamalarına bir listesi için bkz. Active Directory Marketi.For a list of all SaaS apps that have been pre-integrated into Azure AD, see the Active Directory Marketplace.

LogoLogo Çoklu oturum açma için uygulaması ÖğreticisiApplication tutorial for single sign-on Kullanıcı sağlama uygulaması ÖğreticisiApplication tutorial for user provisioning
Logo Atlassian bulutAtlassian Cloud Atlassian bulut - kullanıcı sağlamaAtlassian Cloud - User Provisioning
Logo ServiceNowServiceNow ServiceNow - kullanıcı sağlamaServiceNow - User Provisioning
Logo SlackSlack Slack - kullanıcı sağlamaSlack - User Provisioning
Logo SuccessFactorsSuccessFactors
Logo WorkdayWorkday -Workday'den kullanıcı hazırlamaWorkday - User Provisioning

Diğer öğreticiler bulmak için sol taraftaki İçindekiler'i kullanın.To find more tutorials, use the table of contents on the left.

Bulut tümleştirmeleriCloud Integrations

LogoLogo Çoklu oturum açma için uygulaması ÖğreticisiApplication tutorial for single sign-on Kullanıcı sağlama uygulaması ÖğreticisiApplication tutorial for user provisioning
Logo Amazon Web Services (AWS) KonsoluAmazon Web Services (AWS) Console Amazon Web Services (AWS) konsolu - rolü sağlamaAmazon Web Services (AWS) Console - Role Provisioning
Logo Alibaba bulut hizmeti (Rol tabanları SSO)Alibaba Cloud Service (Role bases SSO)
Logo Google bulut platformuGoogle Cloud Platform Google bulut platformu - kullanıcı sağlamaGoogle Cloud Platform - User Provisioning
Logo SalesforceSalesforce Salesforce - kullanıcı sağlamaSalesforce - User Provisioning
Logo SAP bulut kimlik platformuSAP Cloud Identity Platform

OneClick SSOOneClick SSO

LogoLogo Çoklu oturum açma için uygulaması ÖğreticisiApplication tutorial for single sign-on
Logo AlertOpsAlertOps
Logo Arcgıs EnterpriseArcGIS Enterprise
Logo Atlassian bulutAtlassian Cloud
Logo DisplayrDisplayr
Logo İş için DropboxDropbox for Business
Logo FreedcampFreedcamp
Logo FreshserviceFreshservice
Logo Jamf ProJamf Pro
Logo Bilgi her yerde LMSKnowledge Anywhere LMS
Logo Soloinsight CloudGate SSOSoloinsight-CloudGate SSO
Logo XaitPorterXaitPorter
Logo YodeckYodeck
Logo ZendeskZendesk
Logo ZscalerZscaler
Logo Zscaler BetaZscaler Beta
Logo Zscaler birZscaler One
Logo Zscaler özel erişim (ZPA)Zscaler Private Access (ZPA)
Logo Zscaler üçZscaler Three
Logo Zscaler ikiZscaler Two
Logo Zscaler ZSCloudZscaler ZSCloud

Sonraki adımlarNext steps

Uygulama Yönetimi hakkında daha fazla bilgi için bkz: uygulama yönetimi nedir.To learn more about application management, see What is application management.