Self servis parola sıfırlama için kaydolmaRegister for self-service password reset

Önemli

Oturum açılamıyor çünkü burada misiniz?Are you here because you can't sign in? Öyleyse bkz iş veya Okul parolanızı sıfırlama.If so, see Reset your work or school password.

Bir son kullanıcı olarak parolanızı sıfırlama veya Azure Active Directory (Azure AD) Self Servis parola sıfırlama (SSPR) kullanırsanız kendiniz hesabınızın kilidini.As an end user, you can reset your password or unlock your account by yourself if you use Azure Active Directory (Azure AD) self-service password reset (SSPR). Bu işlevi kullanabilmeniz için önce kimlik doğrulama yöntemlerini kaydetmeniz veya yöneticinizin doldurduğu önceden tanımlı kimlik doğrulama yöntemlerini onaylamanız gerekir.Before you can use this functionality, you have to register your authentication methods or confirm the predefined authentication methods that your administrator has populated.

SSPR ile kimlik doğrulama verilerini kaydetme veya onaylamaRegister or confirm authentication data with SSPR

 1. Cihazınızdaki web tarayıcısını açın ve gidin parola sıfırlama kayıt sayfasına.Open the web browser on your device and go to the password reset registration page.

 2. Kullanıcı adınızı ve yöneticiniz sağlanan parolayı girin.Enter your username and the password that your administrator provided.

 3. BT personelinizin şeyleri nasıl yapılandırdığına bağlı olarak bir veya daha fazla aşağıdaki seçenekleri yapılandırmak ve doğrulamak için kullanılabilir.Depending on how your IT staff has configured things, one or more of the following options are available for you to configure and verify. Yöneticiniz bilgilerinizi kullanma izni varsa, bunlar bazı bilgiler sizin için doldurabilir.If your administrator has your permission to use your information, they can populate some of the information for you.

  • Ofis telefonu: Bu seçenek yalnızca yöneticiniz ayarlayabilirsiniz.Office phone: Only your administrator can set this option.
  • Kimlik doğrulama telefonu: Erişimi olan başka bir telefon numarası için bu seçeneği ayarlayın.Authentication Phone: Set this option to another phone number that you have access to. Bir metin veya çağrı alabilen bir cep telefonu buna bir örnektir.An example is a cell phone that can receive a text or a call.
  • Kimlik doğrulama e-posta: Bu seçenek, sıfırlamak istediğiniz parolayı kullanmadan erişebileceğiniz alternatif e-posta adresine ayarlayın.Authentication Email: Set this option to an alternate email address that you can access without using the password you want to reset.
  • Güvenlik sorularını: Yöneticinizin bu liste soruları yanıtlamanız için onayladığı.Security Questions: Your administrator has approved this list of questions for you to answer. Aynı soru veya yanıt birden çok kez kullanılamaz.You can't use the same question or answer more than once.
 4. Yöneticinizin gerektirdiği bilgileri doğrulayın ve sağlar.Provide and verify the information that your administrator requires. Birden fazla seçeneği varsa, birden çok yöntem kaydetmenizi öneririz.If more than one option is available, we suggest that you register multiple methods. Yöntemlerin biri kullanılamadığında Bu size esneklik sağlar.This gives you flexibility when one of the methods isn't available. Seyahat ve ofis telefonunuzu erişemiyor bir örnek verilmiştir.An example is when you're traveling and you're unable to access your office phone.

  Kimlik doğrulama yöntemlerini kaydedin ve Son'u seçinRegister authentication methods and select finish

 5. Seçin son.Select finish. SSPR artık gelecekte ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.You can now use SSPR when you need to in the future.

İçin veri girerseniz kimlik doğrulama telefonu veya kimlik doğrulama e-posta, genel dizinde görünmez değil.If you enter data for Authentication Phone or Authentication Email, it's not visible in the global directory. Bu verileri yalnızca siz ve yöneticileriniz görebilir.The only people who can see this data are you and your administrators. Güvenlik sorularınızın yanıtlarını yalnızca siz görebilirsiniz.Only you can see the answers to your security questions.

Yöneticiler, yine de uygun yöntemleri kayıtlı olduğundan emin olmak için zaman bir süre sonra kimlik doğrulama yöntemlerinizi onaylamanızı gerektirebilir.Your administrators might require you to confirm your authentication methods after a period of time to make sure you still have the appropriate methods registered.

Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleriCommon problems and their solutions

Bazı yaygın hata durumları ve çözümleri aşağıda verilmiştir:Here are some common error cases and their solutions:

Bir hata durumuError case Hatayı?What error do you see? ÇözümSolution
Kullanıcı Kimliğimi girdikten sonra bir "Lütfen sistem yöneticinize başvurun" Sayfa alıyorumI get a "please contact your administrator" page after entering my user ID Lütfen yöneticinize başvurun.Please contact your administrator.

Kullanıcı hesabınızın parolasının, Microsoft tarafından yönetilmiyor algıladık.We've detected that your user account password is not managed by Microsoft. Sonuç olarak, otomatik olarak parolanızı sıfırlama belirleyemiyoruz.As a result, we are unable to automatically reset your password.

Daha fazla yardım için BT personelinizin başvurun.Contact your IT staff for any further assistance.
BT personelinizin şirket içi ortamınızda parolanızı yönetir ve, parolasını sıfırlamanıza izin vermiyor bu iletisini görüyorsunuz hesabınıza erişemiyor bağlantı.You're seeing this message because your IT staff manages your password in your on-premises environment and does not allow you to reset your password from the Can't access your account link.

Parolanızı sıfırlamak için doğrudan Yardım için BT personelinizin başvurun.To reset your password, contact your IT staff directly for help. Bunlar bu özellik, verebilmeniz için parolanızı sıfırlamak istediğiniz bildiren olanak tanır.Let them know you want to reset your password so they can enable this feature for you.
Kullanıcı Kimliğimi girdikten sonra bir "hesabınızı parola sıfırlama için etkin değil" hatası alıyorumI get a "your account is not enabled for password reset" error after entering my user ID Hesabınız parola sıfırlama için etkinleştirilmedi.Your account is not enabled for password reset.

Özür dileriz, ancak BT personeliniz bu hizmeti kullanmak için hesabınızı ayarlamadı.We're sorry, but your IT staff has not set up your account for use with this service.

İsterseniz, biz, parolanızı sıfırlaması için kuruluşunuzdaki yönetici başvurabilirsiniz.If you'd like, we can contact an administrator in your organization to reset your password for you.
BT personelinizin parola sıfırlama kuruluşunuz için etkinleştirilmemiş olduğundan bu iletisini görüyorsunuz hesabınıza erişemiyor bağlantı veya bu özelliği kullanmak için lisanslı edilmemiş.You're seeing this message because your IT staff has not enabled password reset for your organization from the Can't access your account link or hasn't licensed you to use the feature.

Parolanızı sıfırlamak için seçin yöneticiye başvurun bağlantı.To reset your password, select the contact an administrator link. Şirketinizin e-posta gönderilecek BT personeli.An email will be sent to your company's IT staff. E-posta biliyorsanız, bu özellik, verebilmeniz için parolanızı sıfırlamak istiyorsanız sağlar.The email lets them know you want to reset your password, so they can enable this feature for you.
Kullanıcı Kimliğimi girdikten sonra bir "biz hesabınızı doğrulanamadı" hatası alıyorumI get a "we could not verify your account" error after entering my user ID Hesabınızı doğrulayamıyor.We could not verify your account.

İsterseniz, biz, parolanızı sıfırlaması için kuruluşunuzdaki yönetici başvurabilirsiniz.If you'd like, we can contact an administrator in your organization to reset your password for you.
Bu ileti, parola sıfırlama için etkinleştirildiğinden, ancak hizmeti kullanmaya kaydolmadıysanız görüyorsunuz.You're seeing this message because you're enabled for password reset, but you haven't registered to use the service. Parola sıfırlama için kaydolmasını gidin parola sıfırlama kayıt sayfasına hesabınıza erişim buldum sonra.To register for password reset, go to the password reset registration page after you have regained access to your account.

Parolanızı sıfırlamak için seçin yöneticiye başvurun , şirketinizin e-posta göndermek için bağlantı BT personeli.To reset your password, select the contact an administrator link to send an email to your company's IT staff.

Sonraki adımlarNext steps