Kurumsal kullanıcı yönetimi belgeleri - Azure AD

Gruplar ve yönetici rolü atamaları gibi Azure AD kullanıcı yönetimi hizmetleri, önemli görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Lisans atayın, gruplara veya kullanıcılara uygulama erişimi atayın ya da kimlik yönetimi görevlerini dağıtmak için izin temsilcisi seçin.