Azure Analysis Services örnekleri

Ortamınız için Analysis Services hakkında bilgi edinmenize ve test etmenize yardımcı olması için aşağıdaki örnek kaynakları kullanın.

Kod örnekleri

GitHub 'daki Analysis Services deposu açık kaynak kodu örnekleri ve topluluk projelerini içerir.

Tablosal model projesi ve veritabanı örnekleri

GitHub üzerinde Analysis Services Adventure Works , en yaygın kullanılan örnek tablosal model projem ' dir. VS projesini veya tamamlanmış bir örnek tablosal model veritabanını indirebilirsiniz.

Azure 'da örnek veritabanı

Azure SYNAPSE Analytics, sağlanan kaynağa eklenebilecek bir örnek AdventureWorksDW veritabanı sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. hızlı başlangıç: Azure SYNAPSE Analytics 'te adanmış BIR SQL havuzu oluşturma ve sorgulama .

GitHub 'da örnek veritabanları

GitHub 'daki Bu örnek veritabanları, kendi modellerinizi oluşturmak ve test etmek için kullanılabilir.

Adventure Works örnek veritabanları

Wide World Importers veritabanları

Adventure Works Internet Sales örnek modeli Azure portal

Azure portal bir Analysis Services sunucunuz varsa, bir örnek modeli hızla ve kolayca oluşturabilirsiniz. Sunucunuzun genel bakış Azure portal sayfasında, yeni model' e tıklayın ve ardından bir veri kaynağı seçin bölümünde örnek veriler' i seçin.

Sonraki adımlar

Adventure Works öğreticisi
Azure şirket içi veri ağ geçidi