Ansible modülü ve sürüm matrisiAnsible module and version matrix

Anormal, Azure kaynaklarını sağlama ve yapılandırma konusunda kullanılacak bir modül paketini içerir.Ansible includes a suite of modules for use in provisioning and configuring Azure resources. Bu kaynaklar sanal makineler, ölçek kümeleri, ağ hizmetleri ve kapsayıcı hizmetleri içerir.These resources include virtual machines, scale sets, networking services, and container services. Bu makalede, Azure için çeşitli anormal modüller ve teslim ettikleri anormal sürümler listelenmiştir.This article lists the various Ansible modules for Azure and the Ansible versions in which they ship.

Azure için anerişilebilir modüllerAnsible modules for Azure

Aşağıdaki modüller doğrudan uzak konaklarda veya playbooks aracılığıyla yürütülebilir.The following modules can be executed directly on remote hosts or through playbooks.

Bu modüller, anormal bir resmi yayından ve aşağıdaki Microsoft PlayBook rollerinden edinilebilir.These modules are available from the Ansible official release and from the following Microsoft playbook roles.

Not

Anormal 2,9 ve sonraki sürümlerde, tüm * _facts modüllerini * _info olarak yeniden adlandırdık ve izin verilen adlandırma kuralına bağlı olarak.From Ansible 2.9 onwards, we renamed all *_facts modules to *_info to adhere to Ansible naming convention. Eski ve yeniden adlandırılmış modüller, kullanımdan kaldırma uyarısı görmekten, tüm modüllerin daha önce olduğu gibi çalıştığı şekilde bağlantılıdır.The old and renamed modules are linked so apart from seeing a deprecation warning, all modules work as before.

Azure için anerişilebilir modülAnsible module for Azure Anerişilebilir 2,4Ansible 2.4 Anerişilebilir 2,5Ansible 2.5 Anerişilebilir 2,6Ansible 2.6 Anerişilebilir 2,7Ansible 2.7 Anerişilebilir 2,8Ansible 2.8 Anerişilebilir 2,9Ansible 2.9 Anormal rolAnsible Role
İşlemCompute
azure_rm_availabilitysetazure_rm_availabilityset YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_availabilityset_infoazure_rm_availabilityset_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_batchaccountazure_rm_batchaccount - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_deploymentazure_rm_deployment YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_deployment_infoazure_rm_deployment_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_functionappazure_rm_functionapp YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_functionapp_infoazure_rm_functionapp_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_galleryazure_rm_gallery - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_gallery_infoazure_rm_gallery_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_galleryimageazure_rm_galleryimage - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_galleryimage_infoazure_rm_galleryimage_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_galleryimageversionazure_rm_galleryimageversion - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_galleryimageversion_infoazure_rm_galleryimageversion_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_imageazure_rm_image - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_image_infoazure_rm_image_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_resourceazure_rm_resource - - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_resource_infoazure_rm_resource_info - - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_resourcegroupazure_rm_resourcegroup YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_resourcegroup_infoazure_rm_resourcegroup_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_snapshotazure_rm_snapshot - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachineazure_rm_virtualmachine YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachine_infoazure_rm_virtualmachine_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachineextensionazure_rm_virtualmachineextension YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachineextension_infoazure_rm_virtualmachineextension_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachineimage_infoazure_rm_virtualmachineimage_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachinescalesetazure_rm_virtualmachinescaleset YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachinescaleset_infoazure_rm_virtualmachinescaleset_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachinescalesetextensionazure_rm_virtualmachinescalesetextension - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachinescalesetextension_infoazure_rm_virtualmachinescalesetextension_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachinescalesetinstanceazure_rm_virtualmachinescalesetinstance - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualmachinescalesetinstance_infoazure_rm_virtualmachinescalesetinstance_info - - - - YesYes YesYes YesYes
Networking
azure_rm_appgatewayazure_rm_appgateway - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_applicationsecuritygroupazure_rm_applicationsecuritygroup - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_applicationsecuritygroup_infoazure_rm_applicationsecuritygroup_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_cdnendpointazure_rm_cdnendpoint - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_cdnendpoint_infoazure_rm_cdnendpoint_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_cdnprofileazure_rm_cdnprofile - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_cdnprofile_infoazure_rm_cdnprofile_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_dnsrecordsetazure_rm_dnsrecordset YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_dnsrecordset_infoazure_rm_dnsrecordset_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_dnszoneazure_rm_dnszone YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_dnszone_infoazure_rm_dnszone_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_firewallazure_rm_firewall - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_firewall_infoazure_rm_firewall_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_loadbalancerazure_rm_loadbalancer YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_loadbalancer_infoazure_rm_loadbalancer_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_networkinterfaceazure_rm_networkinterface YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_networkinterface_infoazure_rm_networkinterface_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_publicipaddressazure_rm_publicipaddress YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_publicipaddress_infoazure_rm_publicipaddress_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_routeazure_rm_route - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_routetableazure_rm_routetable - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_routetable_infoazure_rm_routetable_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_securitygroupazure_rm_securitygroup YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_securitygroup_infoazure_rm_securitygroup_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_subnetazure_rm_subnet YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_subnet_infoazure_rm_subnet_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_trafficmanagerendpointazure_rm_trafficmanagerendpoint - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_trafficmanagerendpoint_infoazure_rm_trafficmanagerendpoint_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_trafficmanagerprofileazure_rm_trafficmanagerprofile - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_trafficmanagerprofile_infoazure_rm_trafficmanagerprofile_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualnetworkazure_rm_virtualnetwork YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualnetwork_infoazure_rm_virtualnetwork_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualnetworkgatewayazure_rm_virtualnetworkgateway - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualnetworkpeeringazure_rm_virtualnetworkpeering - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_virtualnetworkpeering_infoazure_rm_virtualnetworkpeering_info - - - - - YesYes YesYes
DepolamaStorage
azure_rm_manageddiskazure_rm_manageddisk YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_manageddisk_infoazure_rm_manageddisk_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_storageaccountazure_rm_storageaccount YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_storageaccount_infoazure_rm_storageaccount_info YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_storageblobazure_rm_storageblob YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
WebWeb
azure_rm_appserviceplanazure_rm_appserviceplan - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_appserviceplan_infoazure_rm_appserviceplan_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_webappazure_rm_webapp - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_webapp_infoazure_rm_webapp_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_webappslotazure_rm_webappslot - - - - YesYes YesYes YesYes
KapsayıcılarContainers
azure_rm_acsazure_rm_acs YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_aksazure_rm_aks - - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_aks_infoazure_rm_aks_info - - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_aksversion_infoazure_rm_aksversion_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_containerinstanceazure_rm_containerinstance - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_containerinstance_infoazure_rm_containerinstance_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_containerregistryazure_rm_containerregistry - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_containerregistry_infoazure_rm_containerregistry_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_containerregistryreplicationazure_rm_containerregistryreplication - - - - - - YesYes
azure_rm_containerregistryreplication_infoazure_rm_containerregistryreplication_info - - - - - - YesYes
azure_rm_containerregistrywebhookazure_rm_containerregistrywebhook - - - - - - YesYes
azure_rm_containerregistrywebhook_infoazure_rm_containerregistrywebhook_info - - - - - - YesYes
VeritabanlarıDatabases
azure_rm_cosmosdbaccountazure_rm_cosmosdbaccount - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_cosmosdbaccount_infoazure_rm_cosmosdbaccount_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mariadbconfigurationazure_rm_mariadbconfiguration - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mariadbconfiguration_infoazure_rm_mariadbconfiguration_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mariadbdatabaseazure_rm_mariadbdatabase - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mariadbdatabase_infoazure_rm_mariadbdatabase_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mariadbfirewallruleazure_rm_mariadbfirewallrule - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mariadbfirewallrule_infoazure_rm_mariadbfirewallrule_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mariadbserverazure_rm_mariadbserver - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mariadbserver_infoazure_rm_mariadbserver_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mysqlconfigurationazure_rm_mysqlconfiguration - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mysqlconfiguration_infoazure_rm_mysqlconfiguration_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mysqldatabaseazure_rm_mysqldatabase - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mysqldatabase_infoazure_rm_mysqldatabase_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mysqlfirewallruleazure_rm_mysqlfirewallrule - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mysqlfirewallrule_infoazure_rm_mysqlfirewallrule_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mysqlserverazure_rm_mysqlserver - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_mysqlserver_infoazure_rm_mysqlserver_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_postgresqlconfigurationazure_rm_postgresqlconfiguration - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_postgresqlconfiguration_infoazure_rm_postgresqlconfiguration_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_postgresqldatabaseazure_rm_postgresqldatabase - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_postgresqldatabase_infoazure_rm_postgresqldatabase_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_postgresqlfirewallruleazure_rm_postgresqlfirewallrule - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_postgresqlfirewallrule_infoazure_rm_postgresqlfirewallrule_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_postgresqlserverazure_rm_postgresqlserver - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_postgresqlserver_infoazure_rm_postgresqlserver_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_rediscacheazure_rm_rediscache - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_rediscache_infoazure_rm_rediscache_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_rediscachefirewallruleazure_rm_rediscachefirewallrule - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_sqldatabaseazure_rm_sqldatabase - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_sqldatabase_infoazure_rm_sqldatabase_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_sqlelasticpoolazure_rm_sqlelasticpool - - - - - - YesYes
azure_rm_sqlelasticpool_infoazure_rm_sqlelasticpool_info - - - - - - YesYes
azure_rm_sqlfirewallruleazure_rm_sqlfirewallrule - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_sqlfirewallrule_infoazure_rm_sqlfirewallrule_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_sqlserverazure_rm_sqlserver - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_sqlserver_infoazure_rm_sqlserver_info - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
AnalizAnalytics
azure_rm_hdinsightclusterazure_rm_hdinsightcluster - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_hdinsightcluster_infoazure_rm_hdinsightcluster_info - - - - - YesYes YesYes
TümleştirmeIntegration
azure_rm_servicebusazure_rm_servicebus - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_servicebus_infoazure_rm_servicebus_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_servicebusqueueazure_rm_servicebusqueue - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_servicebussaspolicyazure_rm_servicebussaspolicy - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_servicebustopicazure_rm_servicebustopic - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_servicebustopicsubscriptionazure_rm_servicebustopicsubscription - - - - YesYes YesYes YesYes
GüvenlikSecurity
azure_rm_keyvaultazure_rm_keyvault - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_keyvault_infoazure_rm_keyvault_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_keyvaultkeyazure_rm_keyvaultkey - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_keyvaultkey_infoazure_rm_keyvaultkey_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_keyvaultsecretazure_rm_keyvaultsecret - YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_roleassignmentazure_rm_roleassignment - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_roleassignment_infoazure_rm_roleassignment_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_roledefinitionazure_rm_roledefinition - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_roledefinition_infoazure_rm_roledefinition_info - - - - YesYes YesYes YesYes
DevOpsDevOps
azure_rm_devtestlabazure_rm_devtestlab - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlab_infoazure_rm_devtestlab_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabarmtemplate_infoazure_rm_devtestlabarmtemplate_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabartifact_infoazure_rm_devtestlabartifact_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabartifactsourceazure_rm_devtestlabartifactsource - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabartifactsource_infoazure_rm_devtestlabartifactsource_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabcustomimageazure_rm_devtestlabcustomimage - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabcustomimage_infoazure_rm_devtestlabcustomimage_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabenvironmentazure_rm_devtestlabenvironment - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabenvironment_infoazure_rm_devtestlabenvironment_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabpolicyazure_rm_devtestlabpolicy - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabpolicy_infoazure_rm_devtestlabpolicy_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabscheduleazure_rm_devtestlabschedule - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabschedule_infoazure_rm_devtestlabschedule_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabvirtualmachineazure_rm_devtestlabvirtualmachine - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabvirtualmachine_infoazure_rm_devtestlabvirtualmachine_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabvirtualnetworkazure_rm_devtestlabvirtualnetwork - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_devtestlabvirtualnetwork_infoazure_rm_devtestlabvirtualnetwork_info - - - - YesYes YesYes YesYes
Azure İzleyiciAzure Monitor
azure_rm_autoscaleazure_rm_autoscale - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_autoscale_infoazure_rm_autoscale_info - - - YesYes YesYes YesYes YesYes
azure_rm_loganalyticsworkspaceazure_rm_loganalyticsworkspace - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_loganalyticsworkspace_infoazure_rm_loganalyticsworkspace_info - - - - YesYes YesYes YesYes
azure_rm_monitorlogprofileazure_rm_monitorlogprofile - - - - - YesYes YesYes
Yönetim ve IdareManagement and Governance
azure_rm_automationaccountazure_rm_automationaccount - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_automationaccount_infoazure_rm_automationaccount_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_lockazure_rm_lock - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_lock_infoazure_rm_lock_info - - - - - YesYes YesYes
Nesnelerin İnternetiInternet of Things
azure_rm_iotdeviceazure_rm_iotdevice - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_iotdevice_infoazure_rm_iotdevice_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_iotdevicemoduleazure_rm_iotdevicemodule - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_iothub_infoazure_rm_iothub_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_iothub_infoazure_rm_iothub_info - - - - - YesYes YesYes
azure_rm_iothubconsumergroupazure_rm_iothubconsumergroup - - - - - YesYes YesYes

Azure için PlayBook rolüne girişIntroduction to playbook role for Azure

Azure_preview_module PlayBook rolü , en son Azure modüllerini içerir.The azure_preview_module playbook role includes all the latest Azure modules. Güncelleştirmeler ve hata düzeltmeleri, resmi olarak erişilebilir sürümden daha zamanında yapılır.The updates and bug fixes are done in a more timely manner than the official Ansible release. Azure kaynak sağlama amaçlarıyla kullanılması durumunda, azure_preview_module PlayBook rolünü yüklemelisiniz.If you use Ansible for Azure resource provisioning purposes, you're encouraged to install the azure_preview_module playbook role.

azure_preview_module PlayBook rolü her üç haftada bir yayımlanır.The azure_preview_module playbook role is released every three weeks.

Sonraki adımlarNext steps

PlayBook rolleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. yeniden kullanılabilir PlayBook 'ları oluşturma.For more information about playbook roles, see Creating reusable playbooks.