Dış yetkilendirici kullanarak istekleri yetkilendirme

Bu makalede, bir dış yetkilici özel kimlik doğrulama/yetkilendirme mantığını kullanarak API erişiminin güvenliğini nasıl güvence altına gösteren bir Azure API Management ilkesi örneği gösterilmektedir. Bir ilke kodu ayarlamak veya düzenlemek için, Ilke ayarlama veya düzenlemebölümünde açıklanan adımları izleyin. Diğer örnekleri görmek için bkz. ilke örnekleri.

İlke

Kodu gelen bloğa yapıştırın.

<!-- The policy defined in this file shows how to secure API access by using an external authorizer encapsulating custom authentication/authorization logic.

   In this sample we assume that:

    External authorizer evaluates only the information contained within the Authorization header. Alternatively, for example, a full copy of the incoming request can be forwarded to the authorizer by setting "mode" to copy in the send-request policy.

    External authorizer URL is stored in a named value called "authorizer-url" and is secured with a key included in a query parameter.

    External authorizer responds with a JSON object containing a property called "status" that is set to 200 if authorization was successful and 403 if it wasn't.
-->

<!-- Copy the following snippet into the inbound section and look at the trace window to see it work. -->

<policies>
  <inbound>
    <base/>
    <!-- Ensure presence of Authorization header -->
    <choose>
      <when condition="@(!context.Request.Headers.ContainsKey("Authorization"))">
        <return-response>
          <set-status code="401" reason="Unauthorized" />
          <set-header name="WWW-Authenticate" exists-action="append">
            <value>@("Bearer realm="+context.Request.OriginalUrl.Host)</value>
          </set-header>
        </return-response>
      </when>
    </choose>
    <!-- Check for cached authorization status for the subject -->
    <cache-lookup-value key="@(context.Request.Headers.GetValueOrDefault("Authorization"))" variable-name="status"/>
    <choose>
      <!--
        If a cache miss call external authorizer
      -->
      <when condition="@(!context.Variables.ContainsKey("status"))">
        <!-- Invoke -->
        <send-request mode="new" response-variable-name="response" timeout="10" ignore-error="false">
          <set-url>{{authorizer-url}}</set-url>
          <set-method>GET</set-method>
          <set-header name="Authorization" exists-action="override">
            <value>@(context.Request.Headers.GetValueOrDefault("Authorization"))</value>
          </set-header>
        </send-request>
        <!-- Extract authorization status from authorizer's response -->
        <set-variable name="status" value="@(((IResponse)context.Variables["response"]).Body.As<JObject>()["status"].ToString())"/>
        <!-- Cache authorization result -->
        <cache-store-value key="@(context.Request.Headers.GetValueOrDefault("Authorization"))" value="@((string)context.Variables["status"])" duration="5"/>
      </when>
    </choose>
    <!-- Authorize the request -->
    <choose>
      <when condition="@((string)context.Variables["status"] == "403")">
        <return-response>
          <set-status code="403" reason="Forbidden" />
        </return-response>
      </when>
    </choose>
  </inbound>
  <backend>
    <base/>
  </backend>
  <outbound>
    <base/>
  </outbound>
</policies>

Sonraki adımlar

APıM ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edinin: