Günlüğe kaydetme için Stackbelirt hatalarını gönderme

Bu makalede, günlüğe kaydetme için Stackbelirt hata günlüğü ilkesinin nasıl ekleneceğini gösteren bir Azure API Management Policy örneği gösterilmektedir. Bir ilke kodu ayarlamak veya düzenlemek için, Ilke ayarlama veya düzenlemebölümünde açıklanan adımları izleyin. Diğer örnekleri görmek için bkz. ilke örnekleri.

İlke

Kodu, hata üzerindeki bloğa yapıştırın.

<!-- The policy defined in this file shows how to add an error logging policy to send errors to Stackify for logging. -->
<!-- You must specify the following named values: -->
 <!-- your-stackify-api-key -->
 <!-- stackify-api-key - Get this from your Stackify account -->
 <!-- environment-name - This will be send to Stackify for the environment filter, (Production, Dev, Test, etc) -->
 <!-- app-name - The Application name that will be sent to Stackify -->

<!-- Copy the following snippet into the on-error section. -->

<policies>
 <inbound>
  <base />
 </inbound>
 <backend>
  <base />
 </backend>
 <outbound>
  <base />
 </outbound>
 <on-error>
  <trace source="OnError">
   On Error
  </trace>
  <send-one-way-request mode="new">
   <set-url>https://api.stackify.com/Log/Save</set-url>
   <set-method>POST</set-method>
   <set-header name="Content-Type" exists-action="override">
    <value>value</value>
   </set-header>
   <set-header name="X-Stackify-PV" exists-action="override">
    <value>V1</value>
   </set-header>
   <set-header name="X-Stackify-Key" exists-action="override">
    <value>{{stackify-api-key}}</value>
   </set-header>
   <set-body>
    @{
    return new JObject(
    new JProperty("Environment","{{environment-name}}"),
    new JProperty("ServerName", context.Deployment.ServiceName),
    new JProperty("AppName", "{{app-name}}"),
    new JProperty("AppLoc", "/usr/local/stackify/stackify-agent"),
    new JProperty("Logger", "stackify-log-log4j12-1.0.12"),
    new JProperty("Platform", "java"),
    new JProperty("Msgs",
    new JArray(
    new JObject(
    new JProperty("Msg", context.LastError.Message),
    new JProperty("Th", "main"),
    new JProperty("EpochMs", (new DateTimeOffset(DateTime.Now)).ToUnixTimeSeconds() * 1000 ),
    new JProperty("Level", "error"),
    new JProperty("SrcMethod", context.LastError.Source)
    )))
    ).ToString();
    }
   </set-body>
  </send-one-way-request>
 </on-error>
</policies>

Sonraki adımlar

APıM ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edinin: