Iletilen üst bilgi ekle

Bu makalede, arka uç API 'sinin doğru URL 'Ler oluşturmasına izin vermek için gelen istekte bir Iletilen üstbilginin nasıl ekleneceğini gösteren bir Azure API yönetim ilkesi örneği gösterilmektedir. Bir ilke kodu ayarlamak veya düzenlemek için, Ilke ayarlama veya düzenlemebölümünde açıklanan adımları izleyin. Diğer örnekleri görmek için bkz. ilke örnekleri.

Kod

Kodu gelen bloğa yapıştırın.

<!-- The policy defined in this file demonstrates how to add a Forwarded header in the inbound request to allow the backend API to construct proper URLs.-->

<!-- Forwarded header is defined in the IETF RFC 7239 https://tools.ietf.org/html/rfc7239 -->

<!-- Copy this snippet into the inbound section. -->

<policies>
 <inbound>
  <base />
  <set-header exists-action="override" name="Forwarded">
   <value>@("proto=" + context.Request.OriginalUrl.Scheme + ";host=" + context.Request.OriginalUrl.Host + ";")</value>
  </set-header>
 </inbound>
 <backend>
  <base />
 </backend>
 <outbound>
  <base />
 </outbound>
 <on-error>
  <base />
 </on-error>
</policies>

Sonraki adımlar

APıM ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edinin: