Mobile Apps Belgeleri

Azure App Service’teki Mobile Apps hizmeti ile Xamarin veya Cordova’yı kullanarak yerel iOS, Android veya Windows uygulamaları ya da platformlar arası uygulamalar oluşturma hakkında bilgi edinin. Öğreticiler, videolar, istemci SDK belgeleri ve diğer kaynaklar, mobil uygulamalara yönelik arka uç oluşturma ve barındırma konularına ilişkin bilgiler içerir.


Başvuru