Azure’da mikro hizmetler oluşturma

Mikro hizmetler dayanıklı, yüksek oranda ölçeklenebilen, bağımsız bir şekilde dağıtılabilen ve hızla geliştirilebilen uygulamalar oluşturmak için popüler bir mimari stilidir. Ama başarılı bir mikro hizmet mimarisi için uygulamaların tasarlanması ve oluşturulmasında farklı bir yaklaşım gerekir.

Mikro hizmet mimarisi örnekleri

Mikro hizmet uygulaması oluşturma

Mikro hizmetleri üretimde çalıştırma