Kullanılabilirlik desenleriAvailability patterns

Kullanılabilirlik, sistemin iş görür ve çalışır olduğu sürenin oranıdır.Availability defines the proportion of time that the system is functional and working. Sistem hataları, altyapı sorunları, kötü amaçlı saldırılar ve sistem yükü bunu etkiler.It will be affected by system errors, infrastructure problems, malicious attacks, and system load. Genellikle çalışma süresinin yüzdesi olarak ölçülür.It is usually measured as a percentage of uptime. Bulut uygulamaları normalde kullanıcılara bir hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) sağlar, dolayısıyla uygulamaların en yüksek kullanılabilirlik için tasarlanması ve uygulanması gerekir.Cloud applications typically provide users with a service level agreement (SLA), which means that applications must be designed and implemented in a way that maximizes availability.

DesenPattern ÖzetSummary
Sistem Durumu Uç Nokta İzlemeHealth Endpoint Monitoring Dış araçların düzenli aralıklarla ortaya çıkarılan uç noktalar üzerinden erişebildiği bir uygulamada işlev denetimleri yapın.Implement functional checks in an application that external tools can access through exposed endpoints at regular intervals.
Kuyruk Tabanlı Yük DengelemeQueue-Based Load Leveling Görevle hizmet arasında tampon görevi görecek ve aralıklı olarak ağırlaşan yükleri hafifletmek için çağrılacak bir kuyruk kullanın.Use a queue that acts as a buffer between a task and a service that it invokes in order to smooth intermittent heavy loads.
AzaltmaThrottling Bir uygulama örneği, tek bir kiracı veya hizmetin tamamı tarafından kullanılan kaynakların tüketimini denetleyin.Control the consumption of resources used by an instance of an application, an individual tenant, or an entire service.