Mesajlaşma desenleriMessaging patterns

Bulut uygulamalarının dağıtılmış doğası, bileşenlerle hizmetleri bağlayan bir ileti altyapısını gerektirir ve ideal olan, ölçeklenebilirliği en üst düzeye çıkarmak için bunun gevşek bir bağlantıya sahip olmasıdır.The distributed nature of cloud applications requires a messaging infrastructure that connects the components and services, ideally in a loosely coupled manner in order to maximize scalability. Zaman uyumsuz iletiler yaygın olarak kullanılır ve birçok avantaj sağlar, ama iletilerin sıralanması, zehirli ileti yönetimi ve benzersizlik denetimi gibi daha birçok güçlüğü de beraberinde getirir.Asynchronous messaging is widely used, and provides many benefits, but also brings challenges such as the ordering of messages, poison message management, idempotency, and more.

DesenPattern ÖzetSummary
Talep DenetimiClaim Check İleti veri yolunu aşırı yüklemekten kaçınmak için büyük iletileri talep denetimi ve yük olarak ikiye ayırın.Split a large message into a claim check and a payload to avoid overwhelming a message bus.
Rakip TüketicilerCompeting Consumers Tüketicilerin aynı ileti kanalı üzerinden alınan iletileri eşzamanlı olarak işlemesine olanak tanıyın.Enable multiple concurrent consumers to process messages received on the same messaging channel.
Kanallar ve FiltrelerPipes and Filters Karmaşık bir işlem gerçekleştiren bir görevi yeniden kullanılabilecek bir dizi ayrı öğeye bölün.Break down a task that performs complex processing into a series of separate elements that can be reused.
Öncelikli KuyrukPriority Queue Yüksek öncelikli isteklerin düşük öncelikli olanlardan daha önce alınması ve işlenmesini sağlamak için hizmete gönderilen isteklerin önceliklerini belirleyin.Prioritize requests sent to services so that requests with a higher priority are received and processed more quickly than those with a lower priority.
Yayımcı abonePublisher-Subscriber Bir uygulamanın, gönderenlerle alıcıları eşlemeden etkinlikleri ilgi duyan birden çok tüketiciye zaman uyumsuz bir şekilde duyurmasını sağlayın.Enable an application to announce events to multiple interested consumers asynchronously, without coupling the senders to the receivers.
Kuyruk Tabanlı Yük DengelemeQueue-Based Load Leveling Görevle hizmet arasında tampon görevi görecek ve aralıklı olarak ağırlaşan yükleri hafifletmek için çağrılacak bir kuyruk kullanın.Use a queue that acts as a buffer between a task and a service that it invokes in order to smooth intermittent heavy loads.
Zamanlayıcı Aracısı GözetmeniScheduler Agent Supervisor Bir dizi dağıtılmış hizmet ve diğer uzak kaynaklar arasında bir dizi eylemi koordine edin.Coordinate a set of actions across a distributed set of services and other remote resources.