MySQL için Azure Veritabanı'nın kullanıldığı Dijital Pazarlama

Application Insights
Redis için Cache
Content Delivery Network
MySQL için Veritabanı
Web Apps

Çözüm fikri Solution Idea

Daha fazla bilgi, uygulama ayrıntıları, fiyatlandırma Kılavuzu veya kod örneği ile bu makaleyi genişletmemizi istiyorsanız GitHub geri bildirimlerindenhaberdar olalım!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Zengin ve kişiselleştirilmiş dijital pazarlama deneyimleri sayesinde dünyanın dört bir yanındaki müşterilerle etkileşim kurun.Engage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Müşteri talebine göre otomatik olarak ölçeklenen dijital kampanyaları hızlıca oluşturun ve başlatın.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

MimariArchitecture

Mimari diyagramı Bu mimarinin bir SVG indirin.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.