PostgreSQL için Azure Veritabanı ile finans yönetimi uygulamaları

App Service
PostgreSQL için Veritabanı
Power BI

Çözüm fikri Solution Idea

Daha fazla bilgi, uygulama ayrıntıları, fiyatlandırma Kılavuzu veya kod örneği ile bu makaleyi genişletmemizi istiyorsanız GitHub geri bildirimlerindenhaberdar olalım!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Önemli verileri güvenli bir şekilde depolayın ve yerleşik güvenlik ve performans aracılığıyla kullanıcılara, toplanan veriler üzerinde yüksek değerli analiz ve öngörüler sağlayın.Securely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

MimariArchitecture

Mimari diyagramı