PostgreSQL için Azure Veritabanı'nın kullanıldığı akıllı uygulamalar

App Service
Bilişsel Hizmetler
PostgreSQL için Veritabanı
Machine Learning
Power BI

Çözüm fikri Solution Idea

Daha fazla bilgi, uygulama ayrıntıları, fiyatlandırma Kılavuzu veya kod örneği ile bu makaleyi genişletmemizi istiyorsanız GitHub geri bildirimlerindenhaberdar olalım!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

, Eyleme dönüştürülebilir içgörüler ve analizler almak için sanat makinesi öğrenimi algoritmalarının durumunu ve tümleşik görselleştirme araçlarını kullanarak karmaşık, dönüştürülebilir uygulamalar geliştirin.Develop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

MimariArchitecture

Mimari diyagramı Bu mimarinin bir SVG indirin.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.