HDInsight kullanarak akış oluşturma

HDInsight

Çözüm fikri

Daha fazla bilgi, uygulama ayrıntıları, fiyatlandırma Kılavuzu veya kod örneği ile bu makaleyi genişletmemizi istiyorsanız GitHub geri bildirimlerindenhaberdar olalım!

Apache Kafka, Apache Storm ve Apache Spark akışı ile saniyede milyonlarca akış olayını alın ve işleyin.

Mimari

Mimari diyagramı Bu mimarinin bir SVG indirin.