Azure İşlevleri Belgeleri

Azure İşlevleri, açıkça sağlamak veya altyapıyı yönetmek zorunda kalmadan, isteğe bağlı olarak kod çalıştırmanıza olanak sağlayan bir sunucusuz işlem hizmetidir. Çok çeşitli olaylara yanıt olarak bir komut dosyası veya kod parçası çalıştırmak için Azure İşlevleri’ni kullanın. Hızlı başlangıç kılavuzlarımız, öğreticilerimiz ve örneklerimizle, Azure İşlevleri’ni kullanmayı öğrenin.

5 Dakikalık Hızlı Başlangıçlar

Şunlardan biriyle oluşturulan olayları temel alarak çalışan işlevleri oluşturmayı öğrenin:

Yerel olarak geliştirme ve hata ayıklamayı öğrenin:

Adım Adım Öğreticiler

Azure İşlevlerini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin:

  1. Azure Logic Apps ile tümleşen bir işlev oluşturma
  2. Azure İşlevlerini kullanarak sunucusuz bir API oluşturma
  3. Bir işlev için OpenAPI tanımı oluşturma
  4. Karşıya yüklenen görüntüleri yeniden boyutlandırmayı Event Grid kullanarak otomatikleştirme
  5. Resimleri meta verilerle depolamak için sunucusuz web uygulaması oluşturma

Örnekler

Microsoft Learn ile becerilerinizi geliştirin

Daha fazla etkileşimli öğrenme içeriği...

Başvuru