İzleme telemetrisi: Application Insights veri modeli

İzleme telemetrisi ( Application Insights) printf , metin arama olan stil izleme deyimlerini temsil eder. Log4Net, NLog ve diğer metin tabanlı günlük dosyası girdileri bu türdeki örneklere çevrilir. İzlemenin bir genişletilebilirlik olarak ölçümleri yoktur.

İleti

Trace iletisi.

Maksimum Uzunluk: 32768 karakter

Önem derecesi

Önem derecesi düzeyini izleyin. Değer,,,, vb Verbose Information . olabilir Warning Error Critical .

Özel Özellikler

Özel özelliklerin ad-değer koleksiyonu. Bu koleksiyon, standart telemetrisini özel boyutlarla genişletmek için kullanılır. Örnek olarak, sipariş numarası gibi telemetri veya telemetri öğesine özgü özelliği üreten dağıtım yuvası verilebilir.

En büyük anahtar uzunluğu: 150 en büyük değer uzunluğu: 8192

Sonraki adımlar