Diller-Application Insights ekibi tarafından resmi olarak desteklenirLanguages - Officially supported by Application Insights team

Topluluk SDK 'LarıCommunity SDKs

Çoğunlukla Microsoft tarafından yazılan çok sayıda topluluk Azure Application Insights SDK 'Sı vardır.There are a number of community Azure Application Insights SDKs, many of which were originally authored by Microsoft. Topluluk SDK 'Ları Microsoft tarafından resmi olarak korunmaz.Community SDKs aren't officially maintained by Microsoft. Resmi olarak desteklenen listede olmayan herhangi bir SDK için destek sağlayamıyoruz.We are unable to provide support for any SDK that isn't on the officially supported list. Bu SDK 'lar deneysel olarak değerlendirilir ve üretim kullanımı için önerilmez.These SDKs are considered experimental and not recommended for production use.

Platformlar ve altyapılarıPlatforms and frameworks

Zaten dağıtılan uygulamalar için izleme (codeless, aracı tabanlı)Instrumentation for already-deployed applications (codeless, agent-based)

Kod üzerinden izleme (SDK)Instrumentation through code (SDKs)

Günlük altyapılarıLogging frameworks

Dışarı aktarma ve veri analiziExport and data analysis