SDK 'lar, CLı araçları ve ARM şablonları Azure NetApp Files

Bu makalede, Azure NetApp Files tarafından desteklenen SDK 'lar, komut satırı (CLı) araçları ve Azure Resource Manager (ARM) şablonları listelenmektedir.

Desteklenen SDK 'lar

Aşağıdaki tabloda desteklenen SDK 'lar listelenmiştir. Desteklenen SDK 'lar hakkındaki ayrıntıları GitHub ' da bulabilirsiniz.

Dil GitHub 'da SDK yayımlanmış konumu
.NET Azure/Azure-SDK-for-net
Python Azure/Azure-SDK-for-Python
Go Azure/Azure-SDK-for-go
Java Azure/Azure-SDK-for-Java
JavaScript Azure/Azure-SDK-for-js
Ruby Azure/Azure-SDK-for-Ruby

CLı araçları

Aşağıdaki tabloda desteklenen CLı araçları ve bunların komut başvuruları listelenmektedir.

Araç Komut başvurusu
Azure CLI’si az netappfiles
PowerShell Azure NetApp Files için Azure PowerShell

Kod örnekleri

Azure NetApp Files için kod örneklerinebakın.

Azure Resource Manager şablonları

Azure Resource Manager (ARM), bildirim temelli bir şablon kullanarak uygulamalarınızı sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Azure NetApp Files için KULLANILABILIR ARM şablonlarınabakın.

Sonraki adımlar

Azure SDK 'larını indirin