Azure NetApp Files için kapasite havuzu oluşturma

Kapasite havuzu oluşturmak, bu havuzun içinde birimler oluşturmanıza olanak sağlar.

Başlamadan önce

Önceden bir NetApp hesabınız olması gerekir.

NetApp hesabı oluşturma

Adımlar

 1. NetApp hesabınız için yönetim dikey penceresine gidin ve gezinti bölmesinde Kapasite havuzları'a tıklayın.

  Kapasite havuzuna gidin

 2. Yeni kapasite havuzu oluşturmak için + Havuz ekle’ye tıklayın.
  Yeni Kapasite Havuzu penceresi görüntülenir.

 3. Yeni kapasite havuzuyla ilgili aşağıdaki bilgileri sağlayın:

  • Ad
   Kapasite havuzunun adını belirtin.
   Kapasite havuzu adı her NetApp hesabı için benzersiz olmalıdır.

  • Hizmet düzeyi
   Bu alan, kapasite havuzunun hedef performansını gösterir.
   Kapasite havuzu için hizmet düzeyini belirtin: Ultra, Premiumveya Standart.

  • Boyutu
   Satın aldığınız kapasite havuzunun boyutunu belirtin.
   Kapasite havuzunun boyutu en az 4 TiB’dir. Kapasite havuzunun boyutunu 1-TiB artışlarla değiştirebilirsiniz.

  • Qos
   Kapasite havuzunun El ile veya Otomatik QoS türünü kullanması gerekip gerek olmadığını belirtin.

   QoS Depolama anlamak için Bkz. Hiyerarşi ve Performans Konuları.

   Önemli

   QoS türünü El ile olarak ayarlama kalıcıdır. El ile QoS kapasite havuzunu otomatik QoS kullanmak üzere dönüştüresiniz. Ancak, bir otomatik QoS kapasite havuzunu el ile QoS kullanmak üzere dönüştürebilirsiniz. Bkz. El ile QoS kullanmak için kapasite havuzunu değiştirme.

  Yeni kapasite havuzu

 4. Oluştur’a tıklayın.

Sonraki adımlar