Azure NetApp Files videoları

Bu makalede Azure NetApp Files kullanımı hakkında ayrıntılı tartışmalar içeren videolara yönelik başvurular sağlanmaktadır.

Azure NetApp Files hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak birkaç video mevcuttur: