Birim kotasını anlama

Bu makalede, Azure NetApp Files için birim kotasıyla ilgili bir genel bakış sunulmaktadır. Ayrıca, bir birimin veya kapasite havuzunun kapasitesini izlemenize ve yönetmenize yardımcı olabilecek ayrıntılara başvurular sağlar.

Birim kotasının davranışları

Sonraki adımlar