Microsoft. Common. CheckBox UI öğesi

CheckBox denetimi, kullanıcıların bir seçeneği denetlemesine ya da işaretini kaldırmanıza olanak sağlar. Denetim işaretlendiğinde true , denetim işaretli olmadığında false değerini döndürür.

UI örneği

Microsoft. Common. CheckBox

Şema

{
  "name": "legalAccept",
  "type": "Microsoft.Common.CheckBox",
  "label": "I agree to the terms and conditions.",
  "constraints": {
    "required": true,
    "validationMessage": "Please acknowledge the legal conditions."
  }
}

Örnek çıktı

true

Açıklamalar

Gerekli ayarı true olarak belirlediğinizde, Kullanıcı onay kutusunu seçmelidir. Kullanıcı onay kutusunu seçmezseniz, doğrulama iletisi görüntülenir.

Sonraki adımlar