Diğer kaynakların özelliklerini genişleten kaynak türleri

Uzantı kaynağı, başka bir kaynağın özelliklerine ekleyen bir kaynaktır. Örneğin, kaynak kilidi bir uzantı kaynağıdır. Başka bir kaynağa bir kaynak kilidi uygulayarak bunun silinmesini veya değiştirilmesini önleyebilirsiniz. Kendi başına bir kaynak kilidi oluşturmak mantıklı değildir. Uzantı kaynağı her zaman başka bir kaynağa uygulanır.

Microsoft. Advisor

 • Microsoft. Advisor/Configurations
 • Microsoft. Advisor/öneriler
 • Microsoft. Advisor/suppressions

Microsoft. AlertsManagement

 • Microsoft. AlertsManagement/uyarılar

Microsoft.Authorization

 • Microsoft. Authorization/batchResourceCheckAccess
 • Microsoft. Authorization/Denyasatamaları
 • Microsoft. Authorization/eligibleChildResources
 • Microsoft. Authorization/kilitleri
 • Microsoft. Authorization/Poliyasatamaları
 • Microsoft. Authorization/policyDefinitions
 • Microsoft. Authorization/Policymuafiyetleri
 • Microsoft. Authorization/policySetDefinitions
 • Microsoft. Authorization/privateLinkAssociations
 • Microsoft. Authorization/Roleatamaprofilsiz
 • Microsoft. Authorization/Roleatamalar
 • Microsoft. Authorization/Roleschedulementscheduleınstances
 • Microsoft. Authorization/roleAssignmentScheduleRequests
 • Microsoft. Authorization/Roleatamazamanlamaları
 • Microsoft. Authorization/roleDefinitions
 • Microsoft. Authorization/Roleeligibilityscheduleınstances
 • Microsoft. Authorization/roleEligibilityScheduleRequests
 • Microsoft. Authorization/Roleeligibilityzamanlamalar
 • Microsoft. Authorization/roleManagementPolicies
 • Microsoft. Authorization/Rolemanagementpolicyasatamaları

Microsoft. oto Yönet

 • Microsoft. oto Yönet/Configurationprofileatamahedefleri
 • Microsoft. oto Yönet/Configurationprofileatamalar

Microsoft. Faturalandırma

 • Microsoft. faturalandırma/Billingdönemler
 • Microsoft. faturalandırma/billingPermissions
 • Microsoft. faturalandırma/Billingroleatamaları
 • Microsoft. faturalandırma/billingRoleDefinitions
 • Microsoft. faturalandırma/Createbillingroleatama

Microsoft. Blueprint

 • Microsoft. Blueprint/Blueprintasbir
 • Microsoft. Blueprint/planlar

Microsoft. Capacity

 • Microsoft. Capacity/Listsku 'Lar

Microsoft. ChangeAnalysis

 • Microsoft. ChangeAnalysis/Changes
 • Microsoft. ChangeAnalysis/Changesnapgörüntülerini
 • Microsoft. ChangeAnalysis/computeChanges

Microsoft. tüketim

 • Microsoft. tüketim/Aggregmalyt maliyeti
 • Microsoft. tüketim/bakiyeleri
 • Microsoft. tüketim/bütçeler
 • Microsoft. tüketim/ücretler
 • Microsoft. tüketim/CostTags
 • Microsoft. tüketim/krediler
 • Microsoft. tüketim/olaylar
 • Microsoft. tüketim/tahminler
 • Microsoft. tüketim/lotlar
 • Microsoft. tüketim/pazar yerleri
 • Microsoft. tüketim/Pricesheets
 • Microsoft. tüketim/ürünler
 • Microsoft. tüketim/Rezervationdetails
 • Microsoft. tüketim/ReservationRecommendationDetails
 • Microsoft. tüketim/Rezervationönerilere
 • Microsoft. tüketim/Rezervationözetler
 • Microsoft. tüketim/Rezervationtransactions

Microsoft. Containerınstance

 • Microsoft. Containerınstance/serviceAssociationLinks

Microsoft. CostManagement

 • Microsoft. CostManagement/uyarılar
 • Microsoft. CostManagement/bütçeleri
 • Microsoft. CostManagement/Checknameavaılabılıty
 • Microsoft. CostManagement/Dimensions
 • Microsoft. CostManagement/dışarı aktarmalar
 • Microsoft. CostManagement/Externalabonelikleri
 • Microsoft. CostManagement/tahmin
 • Microsoft. CostManagement/GenerateDetailedCostReport
 • Microsoft. costmanagement/Analizler
 • Microsoft. CostManagement/OperationResults
 • Microsoft. CostManagement/OperationStatus
 • Microsoft. CostManagement/Query
 • Microsoft. CostManagement/Reportconfigs
 • Microsoft. CostManagement/Reports
 • Microsoft. CostManagement/Scheduledadları
 • Microsoft. CostManagement/views

Microsoft. CustomProviders

 • Microsoft. CustomProviders/ilişkilendirmeleri

Microsoft. DataMigration

 • Microsoft. DataMigration/Databasegeçişleri

Microsoft. Diagnostics

 • Microsoft. Diagnostics/ınsi, Diagnostics
 • Microsoft. Diagnostics/Solutions

Microsoft. EventGrid

 • Microsoft. EventGrid/Eventabonelikleri
 • Microsoft. EventGrid/Extensionkonuları

Microsoft. GuestConfiguration

 • Microsoft. GuestConfiguration/Configurationprofileatamalar
 • Microsoft. GuestConfiguration/Guestconfigurationatamaları
 • Microsoft. GuestConfiguration/yazılım

Microsoft. HybridConnectivity

 • Microsoft. HybridConnectivity/uç noktaları

Microsoft. Insights

 • Microsoft. Insights/Baseline
 • Microsoft. Insights/Datacollectionruleassociation
 • Microsoft. Insights/diagnosticSettings
 • Microsoft. Insights/diagnosticSettingsCategories
 • Microsoft. Insights/eventTypes
 • Microsoft. Insights/extendedDiagnosticSettings
 • Microsoft. Insights/guestDiagnosticSettingsAssociation
 • Microsoft. Insights/logDefinitions
 • Microsoft. Insights/Günlükler
 • Microsoft. Insights/metrictemeller
 • Microsoft. Insights/metricDefinitions
 • Microsoft. Insights/metricNamespaces
 • Microsoft. Insights/ölçümler
 • Microsoft. Insights/Mykitaplarında
 • Microsoft. Insights/topoloji
 • Microsoft. Insights/işlemler

Microsoft. ıotsecurity

 • Microsoft. ıotsecurity/algılayıcılar
 • Microsoft. ıotsecurity/Sites

Microsoft. KubernetesConfiguration

 • Microsoft. KubernetesConfiguration/uzantıları
 • Microsoft. KubernetesConfiguration/Floxconfigurations
 • Microsoft. KubernetesConfiguration/sourceControlConfigurations

Microsoft. Maintenance

 • Microsoft. Maintenance/applyUpdates
 • Microsoft. Maintenance/Configurationatamalar
 • Microsoft. Maintenance/Updates

Microsoft. Managedıdentity

 • Microsoft. Managedıdentity/kimlikler

Microsoft. ManagedServices

 • Microsoft. ManagedServices/Registrationatamaları
 • Microsoft. ManagedServices/registrationDefinitions

Microsoft. Operationalınsights

 • Microsoft. Operationalınsights/Storageınsiizconfigs

Microsoft. OperationsManagement

 • Microsoft. OperationsManagement/managementassociations

Microsoft. Poliyelei

 • Microsoft. Poliyeleghts/belirlediğimizi karşıladığımızı
 • Microsoft. Poliyeleghts/eventGridFilters
 • Microsoft. Poliyeleghts/Poliyevents
 • Microsoft. Poliyeleghts/policyStates
 • Microsoft. Poliyeleghts/policyTrackedResources
 • Microsoft. Poliyeleghts/düzeltmelere

Microsoft. Quota

 • Microsoft. Quota/operationsStatus
 • Microsoft. Quota/quotaRequests
 • Microsoft. kota/kotalar
 • Microsoft. Quota/kullanımlar

Microsoft. RecoveryServices

 • Microsoft. RecoveryServices/Backupkoruyucuteditems
 • Microsoft. RecoveryServices/replicationEligibilityResults

Microsoft. ResourceHealth

 • Microsoft. ResourceHealth/childResources
 • Microsoft. ResourceHealth/olayları
 • Microsoft. ResourceHealth/ımpactedresources

Microsoft. resources

 • Microsoft. resources/Links
 • Microsoft. resources/etiketleri

Microsoft.Security

 • Microsoft. Security/adaptiveNetworkHardenings
 • Microsoft. Security/advancedThreatProtectionSettings
 • Microsoft. Security/antiMalwareSettings
 • Microsoft. Security/assessmentMetadata
 • Microsoft. Security/değerlendirmeleri
 • Microsoft. Security/Zorluslar
 • Microsoft. Security/dataCollectionAgents
 • Microsoft. Security/deviceSecurityGroups
 • Microsoft. Security/ınformationprotectionpolicies
 • Microsoft. Security/Insights
 • Microsoft. Security/Jpolicies
 • Microsoft. Security/serversecurity, açıklıkları
 • Microsoft. Security/Sqlgüvenlik açılar,

Microsoft. Securityınsights

 • Microsoft. Securityınsights/toplamalar
 • Microsoft. Securityınsights/alertRules
 • Microsoft. Securityınsights/Alertrutatemplates
 • Microsoft. Securityınsights/automationRules
 • Microsoft. Securityınsights/yer işaretleri
 • Microsoft. Securityınsights/durumlar
 • Microsoft. Securityınsights/veri bağlayıcıları
 • Microsoft. Securityınsights/dataConnectorsCheckRequirements
 • Microsoft. Securityınsights/zenginleştirme
 • Microsoft. Securityınsights/varlıklar
 • Microsoft. Securityınsights/entityQueryTemplates
 • Microsoft. Securityınsights/olaylar
 • Microsoft. Securityınsights/listdepoları
 • Microsoft. Securityınsights/meta verileri
 • Microsoft. Securityınsights/onboardingStates
 • Microsoft. Securityınsights/ayarlar
 • Microsoft. Securityınsights/sourceControls
 • Microsoft. Securityınsights/Threatıntelligence
 • Microsoft. Securityınsights/Watchlists

Microsoft. SerialConsole

 • Microsoft.SerialConsole/serialPorts

Microsoft.ServiceLinker

 • Microsoft.ServiceLinker/linkers

Microsoft.SoftwarePlan

 • Microsoft.SoftwarePlan/hybridUseBenefits

Microsoft.Subscription

 • Microsoft.Subscription/policies

microsoft.support

 • microsoft.support/supporttickets

Microsoft.WorkloadMonitor

 • Microsoft.WorkloadMonitor/monitors

Sonraki adımlar