Kaynaklar için taşıma işlemi desteğiMove operation support for resources

Bu makalede, bir Azure Kaynak türünün taşıma işlemini destekleyip desteklemediğini listelenmiştir.This article lists whether an Azure resource type supports the move operation. Ayrıca bir kaynağı taşırken göz önünde bulundurmanız gereken özel koşullar hakkında bilgi sağlar.It also provides information about special conditions to consider when moving a resource.

Kaynak sağlayıcısı ad alanına atlayın:Jump to a resource provider namespace:

Microsoft. AADMicrosoft.AAD

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
DomainServicesdomainservices HayırNo HayırNo
DomainServices/oucontainerdomainservices / oucontainer HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. aadiharmicrosoft.aadiam

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
diagnosticsettingsdiagnosticsettings HayırNo HayırNo
diagnosticsettingscategoriesdiagnosticsettingscategories HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
privatelinkforazureadprivatelinkforazuread YesYes YesYes
Kiratenants YesYes YesYes

Microsoft. addonsMicrosoft.Addons

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
destek sağlayıcılarısupportproviders HayırNo HayırNo

Microsoft. ADHybridHealthServiceMicrosoft.ADHybridHealthService

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
aadsupportcasesaadsupportcases HayırNo HayırNo
addsservicesaddsservices HayırNo HayırNo
aracısınıagents HayırNo HayırNo
anonymousapiusersanonymousapiusers HayırNo HayırNo
yapılandırmaconfiguration HayırNo HayırNo
günlüklerlogs HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
reportsreports HayırNo HayırNo
servicehealthölçümleriservicehealthmetrics HayırNo HayırNo
servicesservices HayırNo HayırNo

Microsoft. AdvisorMicrosoft.Advisor

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
konfigürasyonlarıconfigurations HayırNo HayırNo
generatereyorumgeçişlerigeneraterecommendations HayırNo HayırNo
meta verilermetadata HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
Önerilerrecommendations HayırNo HayırNo
gizlemelerisuppressions HayırNo HayırNo

Microsoft. AlertsManagementMicrosoft.AlertsManagement

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
actionrulesactionrules YesYes YesYes
alertsalerts HayırNo HayırNo
alertslistalertslist HayırNo HayırNo
alertsmetadataalertsmetadata HayırNo HayırNo
alertssummaryalertssummary HayırNo HayırNo
alertssummarylistalertssummarylist HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
smartdetectoralertrulessmartdetectoralertrules YesYes YesYes
smartgroupssmartgroups HayırNo HayırNo

Microsoft. AnalysisServicesMicrosoft.AnalysisServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
larýservers YesYes YesYes

Microsoft. ApimananeMicrosoft.ApiManagement

Önemli

Tüketim SKU 'suna ayarlanmış bir API Management hizmeti taşınamaz.An API Management service that is set to the Consumption SKU can't be moved.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checkfeedbackrequiredcheckfeedbackrequired HayırNo HayırNo
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
checkservicenameavaılabılıtycheckservicenameavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
reportfeedbackreportfeedback HayırNo HayırNo
hizmetservice YesYes YesYes
validateservicenamevalidateservicename HayırNo HayırNo

Microsoft. AppConfigurationMicrosoft.AppConfiguration

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
configurationmağazalarınconfigurationstores YesYes YesYes
configurationmağazaların/eventgridfiltersconfigurationstores / eventgridfilters HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationsstatuslocations / operationsstatus HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. AppPlatformMicrosoft.AppPlatform

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/OperationStatuslocations / operationstatus HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
yayspring YesYes YesYes
yay/uygulamalarspring / apps HayırNo HayırNo
yay/uygulamalar/dağıtımlarspring / apps / deployments HayırNo HayırNo

Microsoft. AppServiceMicrosoft.AppService

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
apiappsapiapps HayırNo HayırNo
appdentitiesappidentities HayırNo HayırNo
geçidiningateways HayırNo HayırNo

Microsoft. kanıtlamaMicrosoft.Attestation

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
attestationprovidersattestationproviders YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft.AuthorizationMicrosoft.Authorization

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
CheckAccesscheckaccess HayırNo HayırNo
classicadministratorsclassicadministrators HayırNo HayırNo
datatakma adlardataaliases HayırNo HayırNo
denyasatamalarıdenyassignments HayırNo HayırNo
erişimi yükseltmeelevateaccess HayırNo HayırNo
findorphanroleatamalarfindorphanroleassignments HayırNo HayırNo
kaynaktakilocks HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
OperationStatusoperationstatus HayırNo HayırNo
izinlerpermissions HayırNo HayırNo
poliyasatamalarıpolicyassignments HayırNo HayırNo
PolicyDefinitionspolicydefinitions HayırNo HayırNo
policysetdefinitionspolicysetdefinitions HayırNo HayırNo
privatelinkassociationsprivatelinkassociations HayırNo HayırNo
provideroperationsprovideroperations HayırNo HayırNo
resourcemanagementprivatelinksresourcemanagementprivatelinks HayırNo HayırNo
roleassignmentsroleassignments HayırNo HayırNo
roleatamasussusageölçümleriroleassignmentsusagemetrics HayırNo HayırNo
roledefinitionsroledefinitions HayırNo HayırNo

Microsoft. AutomationMicrosoft.Automation

Önemli

Runbook 'lar Otomasyon hesabıyla aynı kaynak grubunda bulunmalıdır.Runbooks must exist in the same resource group as the Automation Account.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure Otomasyonu hesabınızı başka bir aboneliğe taşıma.For information, see Move your Azure Automation account to another subscription.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
automationaccountsautomationaccounts YesYes YesYes
automationaccounts/Configurationsautomationaccounts / configurations YesYes YesYes
automationaccounts/Jobsautomationaccounts / jobs HayırNo HayırNo
automationaccounts/privateendpointconnectionproxy 'leriautomationaccounts / privateendpointconnectionproxies HayırNo HayırNo
automationaccounts/privateendpointconnectionsautomationaccounts / privateendpointconnections HayırNo HayırNo
automationaccounts/privatelinkresourcesautomationaccounts / privatelinkresources HayırNo HayırNo
automationaccounts/runbook 'larautomationaccounts / runbooks YesYes YesYes
automationaccounts/softwareupdateconfigurationsautomationaccounts / softwareupdateconfigurations HayırNo HayırNo
automationaccounts/Web kancalarıautomationaccounts / webhooks HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. AVSMicrosoft.AVS

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checkquotaavaılabılıtylocations / checkquotaavailability HayırNo HayırNo
konumlar/checktrialavailabilitylocations / checktrialavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
privatebulutlarprivateclouds YesYes YesYes
privatebulutlar/kümelerprivateclouds / clusters HayırNo HayırNo

Microsoft. AzureActiveDirectoryMicrosoft.AzureActiveDirectory

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
b2cdirectoriesb2cdirectories YesYes YesYes
b2ctenantsb2ctenants HayırNo HayırNo
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. AzureDataMicrosoft.AzureData

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
veri denetleyicileridatacontrollers HayırNo HayırNo
hybriddatayöneticilerihybriddatamanagers HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
postgresınstancespostgresinstances HayırNo HayırNo
SQLInstancessqlinstances HayırNo HayırNo
sqlmanagedınstancessqlmanagedinstances HayırNo HayırNo
sqlserverınstancessqlserverinstances HayırNo HayırNo
sqlserverkayıtlarısqlserverregistrations YesYes YesYes
sqlserverkayıtları/SQLServerssqlserverregistrations / sqlservers HayırNo HayırNo

Microsoft. AzureStackMicrosoft.AzureStack

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
cloudmanifestfilescloudmanifestfiles HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
kayıtlarındaregistrations YesYes YesYes
kayıt/müşteri abonelikleriregistrations / customersubscriptions HayırNo HayırNo
kayıtlar/ürünlerregistrations / products HayırNo HayırNo

Microsoft. AzurestackhcıMicrosoft.AzureStackHCI

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
lerinizclusters HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft.BatchMicrosoft.Batch

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
batchaccountsbatchaccounts YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/accountoperationresultslocations / accountoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/kotalarlocations / quotas HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. FaturalandırmaMicrosoft.Billing

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
billingaccountsbillingaccounts HayırNo HayırNo
billingaccounts/anlaşmalarbillingaccounts / agreements HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingpermissionsbillingaccounts / billingpermissions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofilesbillingaccounts / billingprofiles HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/availablebakiyebillingaccounts / billingprofiles / availablebalance HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiller/billingpermissionsbillingaccounts / billingprofiles / billingpermissions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/billingroleatamalarıbillingaccounts / billingprofiles / billingroleassignments HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/billingroledefinitionsbillingaccounts / billingprofiles / billingroledefinitions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/billingabonelikleribillingaccounts / billingprofiles / billingsubscriptions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/createbillingroleatamabillingaccounts / billingprofiles / createbillingroleassignment HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/müşterilerbillingaccounts / billingprofiles / customers HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/yönergelerbillingaccounts / billingprofiles / instructions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/faturalarbillingaccounts / billingprofiles / invoices HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/faturalar/fiyat listesibillingaccounts / billingprofiles / invoices / pricesheet HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/faturalar/işlemlerbillingaccounts / billingprofiles / invoices / transactions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesectionsbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/billingpermissionsbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / billingpermissions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/billingroleatamalarıbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / billingroleassignments HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/billingroledefinitionsbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / billingroledefinitions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/billingabonelikleribillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / billingsubscriptions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/createbillingroleatamabillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / createbillingroleassignment HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/ınitiatetransferbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / initiatetransfer HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/ürünlerbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / products HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/ürünler/aktarımbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / products / transfer HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/ürünler/updateautorenewbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / products / updateautorenew HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/işlemlerbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / transactions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ınvoicesections/aktarımlarbillingaccounts / billingprofiles / invoicesections / transfers HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/patchoperationsbillingaccounts / billingprofiles / patchoperations HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/paymentmethodsbillingaccounts / billingprofiles / paymentmethods HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ilkelerbillingaccounts / billingprofiles / policies HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/fiyat listesibillingaccounts / billingprofiles / pricesheet HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/pricesheetdownloadoperationsbillingaccounts / billingprofiles / pricesheetdownloadoperations HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/ürünlerbillingaccounts / billingprofiles / products HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingprofiles/işlemlerbillingaccounts / billingprofiles / transactions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingroleatamalarıbillingaccounts / billingroleassignments HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingroledefinitionsbillingaccounts / billingroledefinitions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingabonelikleribillingaccounts / billingsubscriptions HayırNo HayırNo
billingaccounts/billingabonelikleri/faturalarbillingaccounts / billingsubscriptions / invoices HayırNo HayırNo
billingaccounts/createbillingroleatamabillingaccounts / createbillingroleassignment HayırNo HayırNo
billingaccounts/createınvoicesectionoperationsbillingaccounts / createinvoicesectionoperations HayırNo HayırNo
billingaccounts/müşterilerbillingaccounts / customers HayırNo HayırNo
billingaccounts/müşteriler/billingpermissionsbillingaccounts / customers / billingpermissions HayırNo HayırNo
billingaccounts/müşteriler/billingabonelikleribillingaccounts / customers / billingsubscriptions HayırNo HayırNo
billingaccounts/müşteriler/ınitiatetransferbillingaccounts / customers / initiatetransfer HayırNo HayırNo
billingaccounts/müşteriler/ilkelerbillingaccounts / customers / policies HayırNo HayırNo
billingaccounts/müşteriler/ürünlerbillingaccounts / customers / products HayırNo HayırNo
billingaccounts/müşteriler/işlemlerbillingaccounts / customers / transactions HayırNo HayırNo
billingaccounts/müşteriler/aktarımlarbillingaccounts / customers / transfers HayırNo HayırNo
billingaccounts/departmanlarbillingaccounts / departments HayırNo HayırNo
billingaccounts/KayıtSayısıbillingaccounts / enrollmentaccounts HayırNo HayırNo
billingaccounts/faturalarbillingaccounts / invoices HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesectionsbillingaccounts / invoicesections HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/billingsubscriptionmoveoperationsbillingaccounts / invoicesections / billingsubscriptionmoveoperations HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/billingabonelikleribillingaccounts / invoicesections / billingsubscriptions HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/billingabonelikleri/aktarımıbillingaccounts / invoicesections / billingsubscriptions / transfer HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/yükseltbillingaccounts / invoicesections / elevate HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/ınitiatetransferbillingaccounts / invoicesections / initiatetransfer HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/patchoperationsbillingaccounts / invoicesections / patchoperations HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/productmoveoperationsbillingaccounts / invoicesections / productmoveoperations HayırNo HayırNo
billingaccounts/Ürünler/Ürünlerbillingaccounts / invoicesections / products HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/ürünler/transferbillingaccounts / invoicesections / products / transfer HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/ürünler/updateautorenewbillingaccounts / invoicesections / products / updateautorenew HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/producttransfersresultsbillingaccounts / invoicesections / producttransfersresults HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/işlemlerbillingaccounts / invoicesections / transactions HayırNo HayırNo
billingaccounts/ınvoicesections/aktarımlarbillingaccounts / invoicesections / transfers HayırNo HayırNo
billingaccounts/lineofkredisibillingaccounts / lineofcredit HayırNo HayırNo
billingaccounts/listınvoicesectionswithcreatesubscriptionpermissionbillingaccounts / listinvoicesectionswithcreatesubscriptionpermission HayırNo HayırNo
billingaccounts/operationresultsbillingaccounts / operationresults HayırNo HayırNo
billingaccounts/patchoperationsbillingaccounts / patchoperations HayırNo HayırNo
billingaccounts/paymentmethodsbillingaccounts / paymentmethods HayırNo HayırNo
billingaccounts/ürünlerbillingaccounts / products HayırNo HayırNo
billingaccounts/işlemlerbillingaccounts / transactions HayırNo HayırNo
billingdönemlerbillingperiods HayırNo HayırNo
billingpermissionsbillingpermissions HayırNo HayırNo
billingpropertybillingproperty HayırNo HayırNo
billingroleatamalarıbillingroleassignments HayırNo HayırNo
billingroledefinitionsbillingroledefinitions HayırNo HayırNo
createbillingroleatamacreatebillingroleassignment HayırNo HayırNo
bölümlerinindepartments HayırNo HayırNo
kayıt sayısıenrollmentaccounts HayırNo HayırNo
faturalardaninvoices HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
OperationStatusoperationstatus HayırNo HayırNo
girişindetransfers HayırNo HayırNo
aktarımlar/accepttransfertransfers / accepttransfer HayırNo HayırNo
aktarımlar/declinetransfertransfers / declinetransfer HayırNo HayırNo
aktarımlar/OperationStatustransfers / operationstatus HayırNo HayırNo
aktarımlar/validatetransfertransfers / validatetransfer HayırNo HayırNo
ValidateAddressvalidateaddress HayırNo HayırNo

Microsoft. BingMapsMicrosoft.BingMaps

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
listcommunicationpreferencelistcommunicationpreference HayırNo HayırNo
mapapsısmapapis HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
updatecommunicationpreferenceupdatecommunicationpreference HayırNo HayırNo

Microsoft. BizTalkServicesMicrosoft.BizTalkServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
biztalkbiztalk HayırNo HayırNo

Microsoft. BlockzinciriMicrosoft.Blockchain

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
blockchainmembersblockchainmembers HayırNo HayırNo
cordadmemberscordamembers HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/blockchainmemberoperationresultslocations / blockchainmemberoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/listconsortiumslocations / listconsortiums HayırNo HayırNo
konumlar/watcheroperationresultslocations / watcheroperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
izleyicileriwatchers HayırNo HayırNo

Microsoft. BlockchainTokensMicrosoft.BlockchainTokens

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
işlemleroperations HayırNo HayırNo
tokenservicestokenservices HayırNo HayırNo

Microsoft. BlueprintMicrosoft.Blueprint

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
şema tasmiblueprintassignments HayırNo HayırNo
blueprintasbir/atamaperationsblueprintassignments / assignmentoperations HayırNo HayırNo
blueprintasbir/işlemleriblueprintassignments / operations HayırNo HayırNo
Blueprintblueprints HayırNo HayırNo
planlar/yapıtlarblueprints / artifacts HayırNo HayırNo
planlar/sürümlerblueprints / versions HayırNo HayırNo
planlar/sürümler/yapılarblueprints / versions / artifacts HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. BotServiceMicrosoft.BotService

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
botservicesbotservices YesYes YesYes
botservices/kanallarbotservices / channels HayırNo HayırNo
botservices/Connectionsbotservices / connections HayırNo HayırNo
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
listauthserviceproviderslistauthserviceproviders HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. CacheMicrosoft.Cache

Önemli

Redsıs örneği için Azure önbelleği bir sanal ağla yapılandırıldıysa, örnek farklı bir aboneliğe taşınamaz.If the Azure Cache for Redis instance is configured with a virtual network, the instance can't be moved to a different subscription. Bkz. ağ taşıma sınırlamaları.See Networking move limitations.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationsstatuslocations / operationsstatus HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
Redisredis YesYes YesYes
redsıs/eventgridfiltersredis / eventgridfilters HayırNo HayırNo
redsıs/privatelinkresourcesredis / privatelinkresources HayırNo HayırNo
redisenterpriseredisenterprise HayırNo HayırNo

Microsoft. CapacityMicrosoft.Capacity

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
appliedreservationsappliedreservations HayırNo HayırNo
calculateexchangecalculateexchange HayırNo HayırNo
calculatepricecalculateprice HayırNo HayırNo
calculatepurchasepricecalculatepurchaseprice HayırNo HayırNo
larınacatalogs HayırNo HayırNo
checktekliflerecheckoffers HayırNo HayırNo
checkpurchasestatuscheckpurchasestatus HayırNo HayırNo
checkscopescheckscopes HayırNo HayırNo
ticari vaalrezervlercommercialreservationorders HayırNo HayırNo
değişimiexchange HayırNo HayırNo
listavantajlarlistbenefits HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
placepurchaseorderplacepurchaseorder HayırNo HayırNo
rezervlerreservationorders HayırNo HayırNo
rezervler/availablescopesreservationorders / availablescopes HayırNo HayırNo
rezervler/hesaplaizterefundreservationorders / calculaterefund HayırNo HayırNo
rezervler/Birleştirreservationorders / merge HayırNo HayırNo
rezervler/rezervasyonlarreservationorders / reservations HayırNo HayırNo
rezervler/rezervasyonlar/availablescopesreservationorders / reservations / availablescopes HayırNo HayırNo
rezervler/rezervasyonlar/düzeltmelerreservationorders / reservations / revisions HayırNo HayırNo
rezervler/geri dönüşreservationorders / return HayırNo HayırNo
rezervler/Bölreservationorders / split HayırNo HayırNo
rezervler/takasreservationorders / swap HayırNo HayırNo
oluşturamazreservations HayırNo HayırNo
kaynaklarresources HayırNo HayırNo
validatereservationordervalidatereservationorder HayırNo HayırNo

Microsoft. CDNMicrosoft.Cdn

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
cdnwebapplicationfirewallmanagedrulesetscdnwebapplicationfirewallmanagedrulesets HayırNo HayırNo
cdnwebapplicationfirewallpoliciescdnwebapplicationfirewallpolicies YesYes YesYes
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
checkresourceusagecheckresourceusage HayırNo HayırNo
edgenodesedgenodes HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
operationresults/profileresultsoperationresults / profileresults HayırNo HayırNo
operationresults/profileresults/endpointresultsoperationresults / profileresults / endpointresults HayırNo HayırNo
operationresults/profileresults/endpointresults/customdomainresultsoperationresults / profileresults / endpointresults / customdomainresults HayırNo HayırNo
operationresults/profileresults/endpointresults/origingroupresultsoperationresults / profileresults / endpointresults / origingroupresults HayırNo HayırNo
operationresults/profileresults/endpointresults/originresultsoperationresults / profileresults / endpointresults / originresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
lerinizeprofiles YesYes YesYes
Profiller/uç noktalarprofiles / endpoints YesYes YesYes
Profiller/uç noktalar/customdomainsprofiles / endpoints / customdomains HayırNo HayırNo
Profiller/uç noktalar/origingroupsprofiles / endpoints / origingroups HayırNo HayırNo
Profiller/uç noktalar/kaynaklarprofiles / endpoints / origins HayırNo HayırNo
validatearaştırmasıvalidateprobe HayırNo HayırNo

Microsoft. CertificateRegistrationMicrosoft.CertificateRegistration

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
sertifikadüzenlericertificateorders YesYes YesYes
certificateorders/Certificatescertificateorders / certificates HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
validatecertificateregistrationınformationvalidatecertificateregistrationinformation HayırNo HayırNo

Microsoft. ChangeAnalysisMicrosoft.ChangeAnalysis

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft.ClassicComputeMicrosoft.ClassicCompute

Önemli

Bkz. klasik dağıtım taşıma Kılavuzu.See Classic deployment move guidance. Klasik dağıtım kaynakları, bu senaryoya özel bir işlemle abonelikler arasında taşınabilir.Classic deployment resources can be moved across subscriptions with an operation specific to that scenario.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
özelliklercapabilities HayırNo HayırNo
checkdomainnameavaılabılıtycheckdomainnameavailability HayırNo HayırNo
DomainNamesdomainnames EvetYes HayırNo
DomainNames/yetenekleridomainnames / capabilities HayırNo HayırNo
DomainNames/internalloadbalancersdomainnames / internalloadbalancers HayırNo HayırNo
DomainNames/servicecertificatesdomainnames / servicecertificates HayırNo HayırNo
DomainNames/Yuvalarıdomainnames / slots HayırNo HayırNo
DomainNames/yuvalar/rollerdomainnames / slots / roles HayırNo HayırNo
DomainNames/yuvalar/roller/MetricDefinitionsdomainnames / slots / roles / metricdefinitions HayırNo HayırNo
DomainNames/yuvalar/roller/ölçümlerdomainnames / slots / roles / metrics HayırNo HayırNo
movesubscriptionresourcesmovesubscriptionresources HayırNo HayırNo
operatingsystemfamiliesoperatingsystemfamilies HayırNo HayırNo
operatingsystemsoperatingsystems HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
operationdurumlaroperationstatuses HayırNo HayırNo
quotasquotas HayırNo HayırNo
resourcetypesresourcetypes HayırNo HayırNo
validatesubscriptionmoveavaılabılıtyvalidatesubscriptionmoveavailability HayırNo HayırNo
virtualmachinesvirtualmachines YesYes HayırNo
virtualmachines/diagnosticsettingsvirtualmachines / diagnosticsettings HayırNo HayırNo
virtualmachines/MetricDefinitionsvirtualmachines / metricdefinitions HayırNo HayırNo
virtualmachines/ölçümlervirtualmachines / metrics HayırNo HayırNo

Microsoft. ClassicInfrastructureMigrateMicrosoft.ClassicInfrastructureMigrate

Önemli

Bkz. klasik dağıtım taşıma Kılavuzu.See Classic deployment move guidance. Klasik dağıtım kaynakları, bu senaryoya özel bir işlemle abonelikler arasında taşınabilir.Classic deployment resources can be moved across subscriptions with an operation specific to that scenario.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
classicinfrastructureresourcesclassicinfrastructureresources HayırNo HayırNo

Microsoft. ClassicNetworkMicrosoft.ClassicNetwork

Önemli

Bkz. klasik dağıtım taşıma Kılavuzu.See Classic deployment move guidance. Klasik dağıtım kaynakları, bu senaryoya özel bir işlemle abonelikler arasında taşınabilir.Classic deployment resources can be moved across subscriptions with an operation specific to that scenario.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
özelliklercapabilities HayırNo HayırNo
expressroutecrossconnectionsexpressroutecrossconnections HayırNo HayırNo
expressroutecrossconnections/peerlerexpressroutecrossconnections / peerings HayırNo HayırNo
gatewaysupporteddevicesgatewaysupporteddevices HayırNo HayırNo
networksecuritygroupsnetworksecuritygroups HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
quotasquotas HayırNo HayırNo
rezervlerreservedips HayırNo HayırNo
virtualnetworksvirtualnetworks HayırNo HayırNo
virtualnetworks/remotevirtualnetworkpeeringproxy 'lerivirtualnetworks / remotevirtualnetworkpeeringproxies HayırNo HayırNo
virtualnetworks/virtualnetworkpeerlervirtualnetworks / virtualnetworkpeerings HayırNo HayırNo

Microsoft. ClassicStorageMicrosoft.ClassicStorage

Önemli

Bkz. klasik dağıtım taşıma Kılavuzu.See Classic deployment move guidance. Klasik dağıtım kaynakları, bu senaryoya özel bir işlemle abonelikler arasında taşınabilir.Classic deployment resources can be moved across subscriptions with an operation specific to that scenario.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
özelliklercapabilities HayırNo HayırNo
checkstorageaccountavailabilitycheckstorageaccountavailability HayırNo HayırNo
disklerindendisks HayırNo HayırNo
imagesimages HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
osimagesosimages HayırNo HayırNo
osplatformımagesosplatformimages HayırNo HayırNo
publicımagespublicimages HayırNo HayırNo
quotasquotas HayırNo HayırNo
storageaccountsstorageaccounts EvetYes HayırNo
storageaccounts/blobservicesstorageaccounts / blobservices HayırNo HayırNo
storageaccounts/fileservicesstorageaccounts / fileservices HayırNo HayırNo
storageaccounts/MetricDefinitionsstorageaccounts / metricdefinitions HayırNo HayırNo
storageaccounts/ölçümlerstorageaccounts / metrics HayırNo HayırNo
storageaccounts/queueservicesstorageaccounts / queueservices HayırNo HayırNo
storageaccounts/Servicesstorageaccounts / services HayırNo HayırNo
storageaccounts/Services/diagnosticsettingsstorageaccounts / services / diagnosticsettings HayırNo HayırNo
storageaccounts/Services/MetricDefinitionsstorageaccounts / services / metricdefinitions HayırNo HayırNo
storageaccounts/Services/ölçümlerstorageaccounts / services / metrics HayırNo HayırNo
storageaccounts/tableservicesstorageaccounts / tableservices HayırNo HayırNo
storageaccounts/vmımagesstorageaccounts / vmimages HayırNo HayırNo
vmımagesvmimages HayırNo HayırNo

Microsoft. ClassicSubscriptionMicrosoft.ClassicSubscription

Önemli

Bkz. klasik dağıtım taşıma Kılavuzu.See Classic deployment move guidance. Klasik dağıtım kaynakları, bu senaryoya özel bir işlemle abonelikler arasında taşınabilir.Classic deployment resources can be moved across subscriptions with an operation specific to that scenario.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. BiliveservicesMicrosoft.CognitiveServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts YesYes YesYes
checkdomainavaılabılıtycheckdomainavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checkskuavaılabılıtylocations / checkskuavailability HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. CommerceMicrosoft.Commerce

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
işlemleroperations HayırNo HayırNo
ratecardratecard HayırNo HayırNo
usagetoplamalarıusageaggregates HayırNo HayırNo

Microsoft.ComputeMicrosoft.Compute

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
availabilitysetsavailabilitysets YesYes YesYes
diskeriþlerdiskaccesses HayırNo HayırNo
diskencryptionsetsdiskencryptionsets HayırNo HayırNo
disklerindendisks YesYes YesYes
Galerilergalleries HayırNo HayırNo
Galeriler/görüntülergalleries / images HayırNo HayırNo
Galeriler/resimler/sürümlergalleries / images / versions HayırNo HayırNo
hostgroupshostgroups HayırNo HayırNo
hostgroups/konaklarhostgroups / hosts HayırNo HayırNo
imagesimages YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/artifactpublisherslocations / artifactpublishers HayırNo HayırNo
konumlar/capsoperationslocations / capsoperations HayırNo HayırNo
konumlar/diskoperationslocations / diskoperations HayırNo HayırNo
konumlar/loganalyticslocations / loganalytics HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
konumlar/yayımcılarlocations / publishers HayırNo HayırNo
konumlar/runcommandslocations / runcommands HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
konumlar/virtualmachineslocations / virtualmachines HayırNo HayırNo
konumlar/vmsizeslocations / vmsizes HayırNo HayırNo
konumlar/vsmoperationslocations / vsmoperations HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
proximityplacementgroupsproximityplacementgroups YesYes YesYes
restorepointcollectionsrestorepointcollections HayırNo HayırNo
restorepointcollections/restorepointsrestorepointcollections / restorepoints HayırNo HayırNo
sharedvmextensionssharedvmextensions HayırNo HayırNo
sharedvmımagessharedvmimages HayırNo HayırNo
sharedvmımages/sürümlersharedvmimages / versions HayırNo HayırNo
anlık görüntülersnapshots YesYes YesYes
sshpublickeyssshpublickeys HayırNo HayırNo
virtualmachinesvirtualmachines YesYes YesYes
virtualmachines/uzantılarıvirtualmachines / extensions YesYes YesYes
virtualmachines/MetricDefinitionsvirtualmachines / metricdefinitions HayırNo HayırNo
virtualmachines/runcommandsvirtualmachines / runcommands HayırNo HayırNo
virtualmachinescalesetsvirtualmachinescalesets YesYes YesYes
virtualmachinescalesets/uzantılarvirtualmachinescalesets / extensions HayırNo HayırNo
virtualmachinescalesets/NetworkInterfacesvirtualmachinescalesets / networkinterfaces HayırNo HayırNo
virtualmachinescalesets/publicıpaddressesvirtualmachinescalesets / publicipaddresses HayırNo HayırNo
virtualmachinescalesets/virtualmachinesvirtualmachinescalesets / virtualmachines HayırNo HayırNo
virtualmachinescalesets/virtualmachines/NetworkInterfacesvirtualmachinescalesets / virtualmachines / networkinterfaces HayırNo HayırNo

Microsoft. tüketimMicrosoft.Consumption

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
aggregmalyt maliyetiaggregatedcost HayırNo HayırNo
dengelerbalances HayırNo HayırNo
bütçelerininbudgets HayırNo HayırNo
ücretleriylecharges HayırNo HayırNo
costtagscosttags HayırNo HayırNo
ilercredits HayırNo HayırNo
etkinliklerevents HayırNo HayırNo
hesaplansınforecasts HayırNo HayırNo
oluşlots HayırNo HayırNo
marketlerindenmarketplaces HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
OperationStatusoperationstatus HayırNo HayırNo
pricesheetspricesheets HayırNo HayırNo
ürünproducts HayırNo HayırNo
rezervde ayrıntılarıreservationdetails HayırNo HayırNo
reservationrecommendationdetailsreservationrecommendationdetails HayırNo HayırNo
rezervationönerilerereservationrecommendations HayırNo HayırNo
rezervlerin Özetireservationsummaries HayırNo HayırNo
rezervlik işlemlerireservationtransactions HayırNo HayırNo
tagstags HayırNo HayırNo
Kiratenants HayırNo HayırNo
larındakiterms HayırNo HayırNo
UsageDetailsusagedetails HayırNo HayırNo

Microsoft. ContainerınstanceMicrosoft.ContainerInstance

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
kapsayıcı gruplarıcontainergroups HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/önbellekedimageslocations / cachedimages HayırNo HayırNo
konumlar/yeteneklerlocations / capabilities HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
serviceassociationlinksserviceassociationlinks HayırNo HayırNo

Microsoft. ContainerRegistryMicrosoft.ContainerRegistry

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/yetkilendirmelocations / authorize HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/setupauthlocations / setupauth HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
kayıtregistries YesYes YesYes
kayıt defterleri/agentpoolsregistries / agentpools YesYes YesYes
kayıt defterleri/agentpools/listqueuestatusregistries / agentpools / listqueuestatus HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/derlemelerregistries / builds HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/derlemeler/iptalregistries / builds / cancel HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/derlemeler/getloglinkregistries / builds / getloglink HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/BuildTasksregistries / buildtasks YesYes YesYes
kayıt defterleri/BuildTasks/listsourcerepositorypropertiesregistries / buildtasks / listsourcerepositoryproperties HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/BuildTasks/Stepsregistries / buildtasks / steps HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/BuildTasks/Steps/listbuildargumentsregistries / buildtasks / steps / listbuildarguments HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/eventgridfiltersregistries / eventgridfilters HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/exporthatlarınınregistries / exportpipelines HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/generatecredentialsregistries / generatecredentials HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/getbuildsourceuploadurl 'siregistries / getbuildsourceuploadurl HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/GetCredentialsregistries / getcredentials HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/ımportımageregistries / importimage HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/ımporthatlarınınregistries / importpipelines HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/listbuildsourceuploadurl 'siregistries / listbuildsourceuploadurl HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/listcredentialsregistries / listcredentials HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/ListPoliciesregistries / listpolicies HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/listkullanımlarregistries / listusages HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/ardışık düzen eylemsizlikregistries / pipelineruns HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/privateendpointconnectionproxy 'leriregistries / privateendpointconnectionproxies HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/privateendpointconnectionproxy/doğrulamaregistries / privateendpointconnectionproxies / validate HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/privateendpointconnectionsregistries / privateendpointconnections HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/privatelinkresourcesregistries / privatelinkresources HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/QueueBuildregistries / queuebuild HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/regeneratecredentialregistries / regeneratecredential HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/regeneratecredentialsregistries / regeneratecredentials HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/çoğaltmalarregistries / replications YesYes YesYes
kayıt defterleri/çalıştırmalarregistries / runs HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/çalıştırmalar/iptalregistries / runs / cancel HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/çalıştırmalar/listlogsasurl 'siregistries / runs / listlogsasurl HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/schedulerunregistries / schedulerun HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/kapsameşlemlerregistries / scopemaps HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/taskçalıştırmalarıregistries / taskruns HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/taskçalıştırmaları/ListDetailsregistries / taskruns / listdetails HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/görevlerregistries / tasks YesYes YesYes
kayıt defterleri/görevler/ListDetailsregistries / tasks / listdetails HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/belirteçlerregistries / tokens HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/updatepoliciesregistries / updatepolicies HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/Web kancalarıregistries / webhooks YesYes YesYes
kayıt defterleri/Web kancaları/getcallbackconfigregistries / webhooks / getcallbackconfig HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/Web kancaları/ListEventsregistries / webhooks / listevents HayırNo HayırNo
kayıt defterleri/Web kancaları/pingregistries / webhooks / ping HayırNo HayırNo

Microsoft. ContainerServiceMicrosoft.ContainerService

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
containerservicescontainerservices HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/openshiftclusterslocations / openshiftclusters HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
konumlar/düzenleyicilerlocations / orchestrators HayırNo HayırNo
managedkümelermanagedclusters HayırNo HayırNo
openshiftmanagedclustersopenshiftmanagedclusters HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. ContentmoderatörMicrosoft.ContentModerator

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
uygulamalarapplications HayırNo HayırNo

Microsoft. CortanaanaliziMicrosoft.CortanaAnalytics

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts HayırNo HayırNo

Microsoft. CostManagementMicrosoft.CostManagement

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
alertsalerts HayırNo HayırNo
billingaccountsbillingaccounts HayırNo HayırNo
bütçelerininbudgets HayırNo HayırNo
cloudbağlayıcılarıcloudconnectors HayırNo HayırNo
bağlayıcılarconnectors YesYes YesYes
bölümlerinindepartments HayırNo HayırNo
boyutlarınadimensions HayırNo HayırNo
kayıt sayısıenrollmentaccounts HayırNo HayırNo
aktarımlarıexports HayırNo HayırNo
externalbillingaccountsexternalbillingaccounts HayırNo HayırNo
externalbillingaccounts/uyarılarexternalbillingaccounts / alerts HayırNo HayırNo
externalbillingaccounts/Boyutlarexternalbillingaccounts / dimensions HayırNo HayırNo
externalbillingaccounts/tahminexternalbillingaccounts / forecast HayırNo HayırNo
externalbillingaccounts/sorguexternalbillingaccounts / query HayırNo HayırNo
externalabonelikleriexternalsubscriptions HayırNo HayırNo
externalabonelikleri/uyarılarıexternalsubscriptions / alerts HayırNo HayırNo
externalabonelikler/Boyutlarexternalsubscriptions / dimensions HayırNo HayırNo
externalabonelikler/tahminexternalsubscriptions / forecast HayırNo HayırNo
externalabonelikler/sorguexternalsubscriptions / query HayırNo HayırNo
öngörmeforecast HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
sorguquery HayırNo HayırNo
registerregister HayırNo HayırNo
reportconfigsreportconfigs HayırNo HayırNo
reportsreports HayırNo HayırNo
ayarlarsettings HayırNo HayırNo
showbackrulesshowbackrules HayırNo HayırNo
görünümlerviews HayırNo HayırNo

Microsoft. CostManagementExportsMicrosoft.CostManagementExports

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. CustomerınsightsMicrosoft.CustomerInsights

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
hub'larhubs HayırNo HayırNo

Microsoft. CustomerkasasıMicrosoft.CustomerLockbox

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
işlemleroperations HayırNo HayırNo
isteklerirequests HayırNo HayırNo

Microsoft. CustomProvidersMicrosoft.CustomProviders

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
içermektedirassociations HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
resourceprovidersresourceproviders YesYes YesYes

Microsoft. DataBoxMicrosoft.DataBox

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
Çizelgejobs HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/availablesku 'larlocations / availableskus HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/regionconfigurationlocations / regionconfiguration HayırNo HayırNo
konumlar/ValidateAddresslocations / validateaddress HayırNo HayırNo
konumlar/validategirişlerilocations / validateinputs HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DataBoxEdgeMicrosoft.DataBoxEdge

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
availablesku 'laravailableskus HayırNo HayırNo
databoxedgedevicesdataboxedgedevices YesYes YesYes
databoxedgedevices/checknameavaılabılıtydataboxedgedevices / checknameavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DatabricksMicrosoft.Databricks

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/getnetworkpolicieslocations / getnetworkpolicies HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
çalışma alanıworkspaces HayırNo HayırNo
çalışma alanları/dbworkspacesworkspaces / dbworkspaces HayırNo HayırNo
çalışma alanları/virtualnetworkpeerlerworkspaces / virtualnetworkpeerings HayırNo HayırNo

Microsoft. DataCatalogMicrosoft.DataCatalog

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
larınacatalogs YesYes YesYes
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
veri kataloglarıdatacatalogs HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/işlerlocations / jobs HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DataConnectMicrosoft.DataConnect

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
connectionyöneticilericonnectionmanagers HayırNo HayırNo

Microsoft. DataExchangeMicrosoft.DataExchange

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
paketlerlepackages HayırNo HayırNo
Planlamaplans HayırNo HayırNo

Microsoft. DataFactoryMicrosoft.DataFactory

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checkazuredatafactorynameavailabilitycheckazuredatafactorynameavailability HayırNo HayırNo
checkdatafactorynameavaılabılıtycheckdatafactorynameavailability HayırNo HayırNo
veri fabrikalarıdatafactories YesYes YesYes
DataFactory/diagnosticsettingsdatafactories / diagnosticsettings HayırNo HayırNo
DataFactory/MetricDefinitionsdatafactories / metricdefinitions HayırNo HayırNo
datafactoryschemadatafactoryschema HayırNo HayırNo
larınınfactories YesYes YesYes
Fabrika/tümleştirme çalışma zamanlarıfactories / integrationruntimes HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/configurefactoryrepolocations / configurefactoryrepo HayırNo HayırNo
konumlar/getfeaturevaluelocations / getfeaturevalue HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DataLakeMicrosoft.DataLake

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
datalakeaccountsdatalakeaccounts HayırNo HayırNo

Microsoft. DataLakeAnalyticsMicrosoft.DataLakeAnalytics

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts YesYes YesYes
hesaplar/datalakestoreaccountsaccounts / datalakestoreaccounts HayırNo HayırNo
hesaplar/storageaccountsaccounts / storageaccounts HayırNo HayırNo
hesaplar/storageaccounts/kapsayıcılaraccounts / storageaccounts / containers HayırNo HayırNo
hesaplar/storageaccounts/kapsayıcılar/listsastokensaccounts / storageaccounts / containers / listsastokens HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/yeteneklocations / capability HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DataLakeStoreMicrosoft.DataLakeStore

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts YesYes YesYes
hesaplar/eventgridfiltersaccounts / eventgridfilters HayırNo HayırNo
hesaplar/FirewallRulesaccounts / firewallrules HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/yeteneklocations / capability HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DataMigrationMicrosoft.DataMigration

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
servicesservices HayırNo HayırNo
Hizmetler/Projelerservices / projects HayırNo HayırNo
Laraslots HayırNo HayırNo

Microsoft. DataProtectionMicrosoft.DataProtection

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
backupkasalarıbackupvaults HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DataShareMicrosoft.DataShare

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts YesYes YesYes
hesaplar/paylaşımlaraccounts / shares HayırNo HayırNo
hesaplar/paylaşımlar/veri kümeleriaccounts / shares / datasets HayırNo HayırNo
hesaplar/paylaşımlar/davetleraccounts / shares / invitations HayırNo HayırNo
hesaplar/paylaşımlar/providersharesubscriptionsaccounts / shares / providersharesubscriptions HayırNo HayırNo
hesaplar/paylaşımlar/synchronizationsettingsaccounts / shares / synchronizationsettings HayırNo HayırNo
hesaplar/parçalar esubscriptionsaccounts / sharesubscriptions HayırNo HayırNo
hesaplar/parçalar esubscriptions/consumersourcedataset 'leraccounts / sharesubscriptions / consumersourcedatasets HayırNo HayırNo
hesaplar/parçalar esubscriptions/datasetmappingsaccounts / sharesubscriptions / datasetmappings HayırNo HayırNo
hesaplar/parçalar esubscriptions/Tetikleyicileraccounts / sharesubscriptions / triggers HayırNo HayırNo
listdavetlerilistinvitations HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/consumerdavetlerilocations / consumerinvitations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/rejectinvitationlocations / rejectinvitation HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DbformarıdbMicrosoft.DBforMariaDB

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/azureasyncoperationlocations / azureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/performancekatmanlarılocations / performancetiers HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionazureasyncoperationlocations / privateendpointconnectionazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionoperationresultslocations / privateendpointconnectionoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionproxyazureasyncoperationlocations / privateendpointconnectionproxyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionproxyoperationsonuçlarılocations / privateendpointconnectionproxyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/recommendedactionsessionsazureasyncoperationlocations / recommendedactionsessionsazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/recommendedactionsessionsoperationresultslocations / recommendedactionsessionsoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/securityalertpoliciesazureasyncoperationlocations / securityalertpoliciesazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/securityalcertpoliciesoperationresultslocations / securityalertpoliciesoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/sunucukeyazureasyncoperationlocations / serverkeyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/sunucukeyoperationsonuçlarılocations / serverkeyoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
larýservers YesYes YesYes
sunucular/danışmanlarıservers / advisors HayırNo HayırNo
sunucular/privateendpointconnectionproxy 'leriservers / privateendpointconnectionproxies HayırNo HayırNo
sunucular/privateendpointconnectionsservers / privateendpointconnections HayırNo HayırNo
sunucular/privatelinkresourcesservers / privatelinkresources HayırNo HayırNo
sunucular/querymetinmetinleriservers / querytexts HayırNo HayırNo
sunucular/recoverableserversservers / recoverableservers HayırNo HayırNo
sunucular/topquerystatisticsservers / topquerystatistics HayırNo HayırNo
sunucular/virtualnetworkrulesservers / virtualnetworkrules HayırNo HayırNo
sunucular/waitstatisticsservers / waitstatistics HayırNo HayırNo

Microsoft. DbformyısqlMicrosoft.DBforMySQL

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/yönetimtolarzureasyncoperationlocations / administratorazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/yönetimtoroperationsonuçlarılocations / administratoroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/azureasyncoperationlocations / azureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/performancekatmanlarılocations / performancetiers HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionazureasyncoperationlocations / privateendpointconnectionazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionoperationresultslocations / privateendpointconnectionoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionproxyazureasyncoperationlocations / privateendpointconnectionproxyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionproxyoperationsonuçlarılocations / privateendpointconnectionproxyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/recommendedactionsessionsazureasyncoperationlocations / recommendedactionsessionsazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/recommendedactionsessionsoperationresultslocations / recommendedactionsessionsoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/securityalertpoliciesazureasyncoperationlocations / securityalertpoliciesazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/securityalcertpoliciesoperationresultslocations / securityalertpoliciesoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/sunucukeyazureasyncoperationlocations / serverkeyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/sunucukeyoperationsonuçlarılocations / serverkeyoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
larýservers YesYes YesYes
sunucular/danışmanlarıservers / advisors HayırNo HayırNo
sunucular/anahtarlarservers / keys HayırNo HayırNo
sunucular/privateendpointconnectionproxy 'leriservers / privateendpointconnectionproxies HayırNo HayırNo
sunucular/privateendpointconnectionsservers / privateendpointconnections HayırNo HayırNo
sunucular/privatelinkresourcesservers / privatelinkresources HayırNo HayırNo
sunucular/querymetinmetinleriservers / querytexts HayırNo HayırNo
sunucular/recoverableserversservers / recoverableservers HayırNo HayırNo
sunucular/topquerystatisticsservers / topquerystatistics HayırNo HayırNo
sunucular/virtualnetworkrulesservers / virtualnetworkrules HayırNo HayırNo
sunucular/waitstatisticsservers / waitstatistics HayırNo HayırNo

Microsoft. DBforPostgreSQLMicrosoft.DBforPostgreSQL

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/yönetimtolarzureasyncoperationlocations / administratorazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/yönetimtoroperationsonuçlarılocations / administratoroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/azureasyncoperationlocations / azureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/performancekatmanlarılocations / performancetiers HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionazureasyncoperationlocations / privateendpointconnectionazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionoperationresultslocations / privateendpointconnectionoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionproxyazureasyncoperationlocations / privateendpointconnectionproxyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionproxyoperationsonuçlarılocations / privateendpointconnectionproxyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/recommendedactionsessionsazureasyncoperationlocations / recommendedactionsessionsazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/recommendedactionsessionsoperationresultslocations / recommendedactionsessionsoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/securityalertpoliciesazureasyncoperationlocations / securityalertpoliciesazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/securityalcertpoliciesoperationresultslocations / securityalertpoliciesoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/sunucukeyazureasyncoperationlocations / serverkeyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/sunucukeyoperationsonuçlarılocations / serverkeyoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
sunucu gruplarıservergroups HayırNo HayırNo
larýservers YesYes YesYes
sunucular/danışmanlarıservers / advisors HayırNo HayırNo
sunucular/anahtarlarservers / keys HayırNo HayırNo
sunucular/privateendpointconnectionproxy 'leriservers / privateendpointconnectionproxies HayırNo HayırNo
sunucular/privateendpointconnectionsservers / privateendpointconnections HayırNo HayırNo
sunucular/privatelinkresourcesservers / privatelinkresources HayırNo HayırNo
sunucular/querymetinmetinleriservers / querytexts HayırNo HayırNo
sunucular/recoverableserversservers / recoverableservers HayırNo HayırNo
sunucular/topquerystatisticsservers / topquerystatistics HayırNo HayırNo
sunucular/virtualnetworkrulesservers / virtualnetworkrules HayırNo HayırNo
sunucular/waitstatisticsservers / waitstatistics HayırNo HayırNo
serversv2serversv2 YesYes YesYes
teksunucularsingleservers YesYes YesYes

Microsoft. DeploymentManagerMicrosoft.DeploymentManager

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
artifactsourcesartifactsources YesYes YesYes
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
piyasaya çıkarmarollouts YesYes YesYes
servicetopolojileriservicetopologies YesYes YesYes
servicetopolojileri/hizmetlerservicetopologies / services YesYes YesYes
servicetopolojileri/hizmetler/serviceunitsservicetopologies / services / serviceunits YesYes YesYes
adımlarsteps YesYes YesYes

Microsoft. DesktopVirtualizationMicrosoft.DesktopVirtualization

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
applicationgroupsapplicationgroups YesYes YesYes
applicationgroups/uygulamalarapplicationgroups / applications HayırNo HayırNo
applicationgroups/masaüstleriapplicationgroups / desktops HayırNo HayırNo
applicationgroups/startmenuıtemsapplicationgroups / startmenuitems HayırNo HayırNo
Ana bilgisayar havuzlarıhostpools YesYes YesYes
hostpools/oturumkonaklarıhostpools / sessionhosts HayırNo HayırNo
hostpools/sessionkonakları/usersessionshostpools / sessionhosts / usersessions HayırNo HayırNo
hosthavuzlar/usersessionshostpools / usersessions HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
çalışma alanıworkspaces YesYes YesYes

Microsoft.DevicesMicrosoft.Devices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
checkprovisioningservicenameavaılabılıtycheckprovisioningservicenameavailability HayırNo HayırNo
elaun havuzlarıelasticpools HayırNo HayırNo
elaun havuzları/ıothubkiracılarelasticpools / iothubtenants HayırNo HayırNo
ıothubsiothubs YesYes YesYes
ıothubs/eventgridfiltersiothubs / eventgridfilters HayırNo HayırNo
ıothubs/SecuritySettingsiothubs / securitysettings HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
provisioningservicesprovisioningservices YesYes YesYes
vardırusages HayırNo HayırNo

Microsoft. DevOpsMicrosoft.DevOps

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
düzenlerpipelines YesYes YesYes

Microsoft. DevSpacesMicrosoft.DevSpaces

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
denetleyicilercontrollers YesYes YesYes
denetleyiciler/listconnectiondetailscontrollers / listconnectiondetails HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checkcontainerhostmappinglocations / checkcontainerhostmapping HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DevTestLabMicrosoft.DevTestLab

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
labcenterslabcenters HayırNo HayırNo
lardalabs EvetYes HayırNo
Laboratuvarlar/ortamlarlabs / environments YesYes YesYes
Labs/servicerunanlarlabs / servicerunners YesYes YesYes
Labs/virtualmachineslabs / virtualmachines EvetYes HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
cağınıschedules YesYes YesYes

Microsoft. DigitalTwinsMicrosoft.DigitalTwins

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
digitaltwınsınstancesdigitaltwinsinstances HayırNo HayırNo
digitaltwınsınstances/operationresultsdigitaltwinsinstances / operationresults HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft.DocumentDBMicrosoft.DocumentDB

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
databaseaccountnamesdatabaseaccountnames HayırNo HayırNo
veritabanı hesaplarıdatabaseaccounts YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationsstatuslocations / operationsstatus HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. DomainRegistrationMicrosoft.DomainRegistration

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checkdomainavaılabılıtycheckdomainavailability HayırNo HayırNo
etki alanlarıdomains YesYes YesYes
Domains/domainownershiptanýmlayýcýlarýdomains / domainownershipidentifiers HayırNo HayırNo
generatessorequestgeneratessorequest HayırNo HayırNo
listdomainönerilerelistdomainrecommendations HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
topleveldomainstopleveldomains HayırNo HayırNo
validatedomainregistrationınformationvalidatedomainregistrationinformation HayırNo HayırNo

Microsoft. EnterpriseKnowledgeGraphMicrosoft.EnterpriseKnowledgeGraph

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
servicesservices YesYes YesYes

Microsoft. EventGridMicrosoft.EventGrid

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
etki alanlarıdomains YesYes YesYes
etki alanları/konulardomains / topics HayırNo HayırNo
eventaboneliklerieventsubscriptions Hayır-bağımsız olarak taşınamaz, ancak otomatik olarak abone olunan kaynakla taşınabilir.No - can't be moved independently but automatically moved with subscribed resource. Hayır-bağımsız olarak taşınamaz, ancak otomatik olarak abone olunan kaynakla taşınabilir.No - can't be moved independently but automatically moved with subscribed resource.
extensionkonularıextensiontopics HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/eventaboneliklerlocations / eventsubscriptions HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationsstatuslocations / operationsstatus HayırNo HayırNo
konumlar/topictypeslocations / topictypes HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
operationsstatusoperationsstatus HayırNo HayırNo
partnernamespacespartnernamespaces YesYes YesYes
partnernamespaces/eventchannelspartnernamespaces / eventchannels HayırNo HayırNo
iş ortağı kayıtlarıpartnerregistrations HayırNo HayırNo
iş ortağı konularıpartnertopics YesYes YesYes
iş ortağı konuları/eventabonelikleripartnertopics / eventsubscriptions HayırNo HayırNo
Sistem konularısystemtopics YesYes YesYes
Sistem konuları/eventaboneliklersystemtopics / eventsubscriptions HayırNo HayırNo
konularıtopics YesYes YesYes
topictypestopictypes HayırNo HayırNo

Microsoft. EventHubMicrosoft.EventHub

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
availableclusterregionavailableclusterregions HayırNo HayırNo
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
checknamespaceavailabilitychecknamespaceavailability HayırNo HayırNo
lerinizclusters YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
özniteliklerinamespaces YesYes YesYes
ad alanları/authorizationrulesnamespaces / authorizationrules HayırNo HayırNo
ad alanları/diskalrecoveryconfigsnamespaces / disasterrecoveryconfigs HayırNo HayırNo
ad alanları/diskalrecoveryconfigs/checknameavaılabılıtynamespaces / disasterrecoveryconfigs / checknameavailability HayırNo HayırNo
ad alanları/eventhubsnamespaces / eventhubs HayırNo HayırNo
ad alanları/eventhubs/authorizationrulesnamespaces / eventhubs / authorizationrules HayırNo HayırNo
ad alanları/eventhubs/consumergroupsnamespaces / eventhubs / consumergroups HayırNo HayırNo
ad alanları/networkrulesetsnamespaces / networkrulesets HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
isteyinsku HayırNo HayırNo

Microsoft. denemeMicrosoft.Experimentation

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
experimentworkspacesexperimentworkspaces HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo

Microsoft. FalconMicrosoft.Falcon

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
özniteliklerinamespaces YesYes YesYes

Microsoft. FeaturesMicrosoft.Features

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
özellik sağlayıcılarıfeatureproviders HayırNo HayırNo
özelliklerfeatures HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
sağlayıcılarlaproviders HayırNo HayırNo
subscriptionfeatureregistrationssubscriptionfeatureregistrations HayırNo HayırNo

Microsoft. GenomiksMicrosoft.Genomics

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts HayırNo HayırNo

Microsoft. GuestConfigurationMicrosoft.GuestConfiguration

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
Oto managedaccountsautomanagedaccounts HayırNo HayırNo
Oto managedvmconfigurationprofilesautomanagedvmconfigurationprofiles HayırNo HayırNo
guestconfigurationatamalarıguestconfigurationassignments HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
yazılımıdırsoftware HayırNo HayırNo
softwareupdateprofilesoftwareupdateprofile HayırNo HayırNo
softwareupdatessoftwareupdates HayırNo HayırNo

Microsoft. HanaOnAzureMicrosoft.HanaOnAzure

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
hanaınstanceshanainstances HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
konumlar/operationsstatuslocations / operationsstatus HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
sapizleyicilerisapmonitors YesYes YesYes

Microsoft. HardwareSecurityModulesMicrosoft.HardwareSecurityModules

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
ayrılmış atedhsmsdedicatedhsms HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. HDInsightMicrosoft.HDInsight

Önemli

HDInsight kümelerini yeni bir aboneliğe veya kaynak grubuna taşıyabilirsiniz.You can move HDInsight clusters to a new subscription or resource group. Bununla birlikte, HDInsight kümesiyle bağlantılı ağ kaynakları (sanal ağ, NIC veya yük dengeleyici gibi) için abonelikler arasında geçiş yapamazsınız.However, you can't move across subscriptions the networking resources linked to the HDInsight cluster (such as the virtual network, NIC, or load balancer). Ayrıca, küme için bir sanal makineye bağlı bir NIC 'ye yeni bir kaynak grubuna taşıyamazsınız.In addition, you can't move to a new resource group a NIC that is attached to a virtual machine for the cluster.

HDInsight kümesini yeni bir aboneliğe taşırken, önce diğer kaynakları (depolama hesabı gibi) taşıyın.When moving an HDInsight cluster to a new subscription, first move other resources (like the storage account). Ardından, HDInsight kümesini kendi kendine taşıyın.Then, move the HDInsight cluster by itself.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
lerinizclusters YesYes YesYes
kümeler/uygulamalarclusters / applications HayırNo HayırNo
kümeler/operationresultsclusters / operationresults HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/azureasyncoperationslocations / azureasyncoperations HayırNo HayırNo
konumlar/billingspeclocations / billingspecs HayırNo HayırNo
konumlar/yeteneklerlocations / capabilities HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
konumlar/validatecreaterequestlocations / validatecreaterequest HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. Healthgelişme API 'leriMicrosoft.HealthcareApis

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
servicesservices YesYes YesYes
Hizmetler/privateendpointconnectionsservices / privateendpointconnections HayırNo HayırNo
Hizmetler/privatelinkresourcesservices / privatelinkresources HayırNo HayırNo

Microsoft. HybridComputeMicrosoft.HybridCompute

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/OperationStatuslocations / operationstatus HayırNo HayırNo
larlamachines YesYes YesYes
makineler/uzantılarmachines / extensions YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. HybridDataMicrosoft.HybridData

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
veri yöneticileridatamanagers YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. HybridNetworkMicrosoft.HybridNetwork

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
cihazlardevices HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
vnfsvnfs HayırNo HayırNo

Microsoft. HydraMicrosoft.Hydra

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
bileşenlericomponents HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
networkscopesnetworkscopes HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. ımportexportMicrosoft.ImportExport

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
Çizelgejobs YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. Insightsmicrosoft.insights

Önemli

Yeni aboneliğe taşınmasının abonelik kotalarınıaşmadığından emin olun.Make sure moving to new subscription doesn't exceed subscription quotas.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
actiongroupsactiongroups YesYes YesYes
activitylogalertsactivitylogalerts HayırNo HayırNo
alertrulesalertrules YesYes YesYes
autoscalesettingsautoscalesettings YesYes YesYes
temelbaseline HayırNo HayırNo
calculatebaselinecalculatebaseline HayırNo HayırNo
bileşenlericomponents YesYes YesYes
bileşenler/olaylarcomponents / events HayırNo HayırNo
bileşenler/linkedstorageaccountscomponents / linkedstorageaccounts HayırNo HayırNo
bileşenler/meta verilercomponents / metadata HayırNo HayırNo
bileşenler/ölçümlercomponents / metrics HayırNo HayırNo
bileşenler/pricingplanlarcomponents / pricingplans HayırNo HayırNo
bileşenler/sorgucomponents / query HayırNo HayırNo
datacollectionrulesdatacollectionrules HayırNo HayırNo
diagnosticsettingsdiagnosticsettings HayırNo HayırNo
diagnosticsettingscategoriesdiagnosticsettingscategories HayırNo HayırNo
eventcategorieseventcategories HayırNo HayırNo
eventTypeseventtypes HayırNo HayırNo
extendeddiagnosticsettingsextendeddiagnosticsettings HayırNo HayırNo
guestdiagnosticsettingsguestdiagnosticsettings HayırNo HayırNo
listmigrationdatelistmigrationdate HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
logdefinitionslogdefinitions HayırNo HayırNo
günlüğe kaydetme profillerilogprofiles HayırNo HayırNo
günlüklerlogs HayırNo HayırNo
metricalertsmetricalerts HayırNo HayırNo
metrictemellermetricbaselines HayırNo HayırNo
metricbatchmetricbatch HayırNo HayırNo
MetricDefinitionsmetricdefinitions HayırNo HayırNo
metricnamespacesmetricnamespaces HayırNo HayırNo
metricsmetrics HayırNo HayırNo
migratealertrulesmigratealertrules HayırNo HayırNo
migratetonewpricingmodelmigratetonewpricingmodel HayırNo HayırNo
çalışma kitaplarımyworkbooks HayırNo HayırNo
notificationgroupsnotificationgroups HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
privatelinkscopeoperationdurumlarprivatelinkscopeoperationstatuses HayırNo HayırNo
privatelinkscopesprivatelinkscopes HayırNo HayırNo
privatelinkscopes/privateendpointconnectionproxy 'leriprivatelinkscopes / privateendpointconnectionproxies HayırNo HayırNo
privatelinkscopes/privateendpointconnectionsprivatelinkscopes / privateendpointconnections HayırNo HayırNo
privatelinkscopes/scopedresourcesprivatelinkscopes / scopedresources HayırNo HayırNo
rollbacktolegacypricingmodelrollbacktolegacypricingmodel HayırNo HayırNo
scheduledqueryrulesscheduledqueryrules YesYes YesYes
topologytopology HayırNo HayırNo
işlemlertransactions HayırNo HayırNo
vminsightsonboardingstatusesvminsightsonboardingstatuses HayırNo HayırNo
Web testleriwebtests YesYes YesYes
Web testleri/gettestresultfilewebtests / gettestresultfile HayırNo HayırNo
çalışma kitaplarıworkbooks YesYes YesYes
workbooktemplatesworkbooktemplates YesYes YesYes

Microsoft. ıotcentralMicrosoft.IoTCentral

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
apptemplatesapptemplates HayırNo HayırNo
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
checksubdomainavaılabılıtychecksubdomainavailability HayırNo HayırNo
ıotappsiotapps YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. ıotspacesMicrosoft.IoTSpaces

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability YesYes YesYes
çıkarılamıyorgraph YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. KeykasasıMicrosoft.KeyVault

Önemli

Disk şifrelemesi için kullanılan anahtar kasaları aynı abonelikte veya abonelikler arasında bir kaynak grubuna taşınamaz.Key Vaults used for disk encryption can't be moved to a resource group in the same subscription or across subscriptions.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
silinkaultsdeletedvaults HayırNo HayırNo
hsmpoolshsmpools HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/silinmelerlocations / deletedvaults HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
managedhsmsmanagedhsms HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
kasalarıvaults YesYes YesYes
kasa/erişim ilkelerivaults / accesspolicies HayırNo HayırNo
kasa/eventgridfiltersvaults / eventgridfilters HayırNo HayırNo
kasa/gizliliklervaults / secrets HayırNo HayırNo

Microsoft. KubernetesMicrosoft.Kubernetes

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
connectedkümelerconnectedclusters YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
registeredsubscriptionsregisteredsubscriptions HayırNo HayırNo

Microsoft. KubernetesConfigurationMicrosoft.KubernetesConfiguration

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
sourcecontrolconfigurationssourcecontrolconfigurations HayırNo HayırNo

Microsoft.KustoMicrosoft.Kusto

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
lerinizclusters YesYes YesYes
kümeler/attacheddatabaseconfigurationsclusters / attacheddatabaseconfigurations HayırNo HayırNo
kümeler/veritabanlarıclusters / databases HayırNo HayırNo
kümeler/veritabanları/veri bağlantılarıclusters / databases / dataconnections HayırNo HayırNo
kümeler/veritabanları/eventhubconnectionsclusters / databases / eventhubconnections HayırNo HayırNo
kümeler/veritabanları/princıpalasbirclusters / databases / principalassignments HayırNo HayırNo
kümeler/princıpalasbirclusters / principalassignments HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. LabServicesMicrosoft.LabServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
labaccountslabaccounts HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
kullanıcılarusers HayırNo HayırNo

Microsoft. LocationBasedServicesMicrosoft.LocationBasedServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts HayırNo HayırNo

Microsoft. LocationServicesMicrosoft.LocationServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts HayırNo HayırNo

Microsoft. LogicMicrosoft.Logic

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
hostingenvironmentshostingenvironments HayırNo HayırNo
Tümleştirme hesaplarıintegrationaccounts YesYes YesYes
ıntegrationserviceortamortamlarıintegrationserviceenvironments EvetYes HayırNo
ıntegrationserviceortamortamları/managedapintegrationserviceenvironments / managedapis EvetYes HayırNo
ısotedenvironmentsisolatedenvironments HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/iş akışlarılocations / workflows HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
sürdürülenworkflows YesYes YesYes

Microsoft. MachinöğrenimMicrosoft.MachineLearning

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
commitmentplanlarcommitmentplans HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
konumlar/operationsstatuslocations / operationsstatus HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
Hizmetleriwebservices EvetYes HayırNo
çalışma alanıworkspaces YesYes YesYes

Microsoft. MachineLearningComputeMicrosoft.MachineLearningCompute

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
operationalizationkümelerioperationalizationclusters HayırNo HayırNo

Microsoft. MachineLearningExperimentationMicrosoft.MachineLearningExperimentation

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts HayırNo HayırNo
hesaplar/çalışma alanlarıaccounts / workspaces HayırNo HayırNo
hesaplar/çalışma alanları/projeleraccounts / workspaces / projects HayırNo HayırNo
teamaccountsteamaccounts HayırNo HayırNo
teamaccounts/çalışma alanlarıteamaccounts / workspaces HayırNo HayırNo
teamaccounts/çalışma alanları/projelerteamaccounts / workspaces / projects HayırNo HayırNo

Microsoft. MachineLearningModelManagementMicrosoft.MachineLearningModelManagement

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts HayırNo HayırNo

Microsoft.MachineLearningServicesMicrosoft.MachineLearningServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/computeoperationsstatuslocations / computeoperationsstatus HayırNo HayırNo
konumlar/kotalarlocations / quotas HayırNo HayırNo
konumlar/updatequotaslocations / updatequotas HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
konumlar/vmsizeslocations / vmsizes HayırNo HayırNo
konumlar/çalışma alanı operationsstatuslocations / workspaceoperationsstatus HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
çalışma alanıworkspaces HayırNo HayırNo
çalışma alanları/hesaplarworkspaces / computes HayırNo HayırNo
çalışma alanları/eventgridfiltersworkspaces / eventgridfilters HayırNo HayırNo

Microsoft. MaintenanceMicrosoft.Maintenance

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
ApplyUpdatesapplyupdates HayırNo HayırNo
configurationatamalarconfigurationassignments HayırNo HayırNo
maintenanceconfigurationsmaintenanceconfigurations YesYes YesYes
güncelleştirmelerupdates HayırNo HayırNo

Microsoft. ManagedıdentityMicrosoft.ManagedIdentity

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
lerinizdeidentities HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
userassignedıdentitiesuserassignedidentities HayırNo HayırNo

Microsoft. ManagedNetworkMicrosoft.ManagedNetwork

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
managednetworksmanagednetworks HayırNo HayırNo
managednetworks/managednetworkgroupsmanagednetworks / managednetworkgroups HayırNo HayırNo
managednetworks/managednetworkpeeringpoliciesmanagednetworks / managednetworkpeeringpolicies HayırNo HayırNo
bildirimnotification HayırNo HayırNo

Microsoft. ManagedServicesMicrosoft.ManagedServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
Pazar placeryumuristrationdefinitionsmarketplaceregistrationdefinitions HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
operationdurumlaroperationstatuses HayırNo HayırNo
registrationatamalarıregistrationassignments HayırNo HayırNo
registrationdefinitionsregistrationdefinitions HayırNo HayırNo

Microsoft. ManagementMicrosoft.Management

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
getentitiesgetentities HayırNo HayırNo
managementgroupsmanagementgroups HayırNo HayırNo
managementgroups/Settingsmanagementgroups / settings HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
operationresults/AsyncOperationoperationresults / asyncoperation HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
kaynaklarresources HayırNo HayırNo
starttenantbackfillstarttenantbackfill HayırNo HayırNo
tenantbackfillstatustenantbackfillstatus HayırNo HayırNo

Microsoft. MapsMicrosoft.Maps

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts YesYes YesYes
hesaplar/eventgridfiltersaccounts / eventgridfilters HayırNo HayırNo
hesaplar/privateatlasesaccounts / privateatlases YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. MarketMicrosoft.Marketplace

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
listavailabletekliflerelistavailableoffers HayırNo HayırNo
sunaroffers HayırNo HayırNo
offertypesoffertypes HayırNo HayırNo
offertypes/yayımcılaroffertypes / publishers HayırNo HayırNo
offertypes/yayımcılar/teklifleroffertypes / publishers / offers HayırNo HayırNo
offertypes/yayımcılar/teklifler/planlaroffertypes / publishers / offers / plans HayırNo HayırNo
offertypes/yayımcılar/teklifler/planlar/anlaşmalaroffertypes / publishers / offers / plans / agreements HayırNo HayırNo
offertypes/yayımcılar/teklifler/planlar/yapılandırmalarınıoffertypes / publishers / offers / plans / configs HayırNo HayırNo
offertypes/yayımcılar/teklifler/planlar/yapılandırmalarını/ımportımageoffertypes / publishers / offers / plans / configs / importimage HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
privategallergıtemsprivategalleryitems HayırNo HayırNo
privatestoreclientprivatestoreclient HayırNo HayırNo
privatemağazalarınprivatestores HayırNo HayırNo
privatemağazaların/tekliflerinprivatestores / offers HayırNo HayırNo
ürünproducts HayırNo HayırNo
Publisherspublishers HayırNo HayırNo
Yayımcılar/tekliflerpublishers / offers HayırNo HayırNo
Yayımcılar/teklifler/Düzeltmepublishers / offers / amendments HayırNo HayırNo
registerregister HayırNo HayırNo

Microsoft. MarketplaceAppsMicrosoft.MarketplaceApps

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
classicdevservicesclassicdevservices HayırNo HayırNo
listcommunicationpreferencelistcommunicationpreference HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
updatecommunicationpreferenceupdatecommunicationpreference HayırNo HayırNo

Microsoft. MarketplacesıralamasıMicrosoft.MarketplaceOrdering

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
anlaşmalaragreements HayırNo HayırNo
offertypesoffertypes HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. MediaMicrosoft.Media

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
mediaservicesmediaservices YesYes YesYes
mediaservices/accountfiltersmediaservices / accountfilters HayırNo HayırNo
mediaservices/varlıklarmediaservices / assets HayırNo HayırNo
mediaservices/varlıklar/assetfiltersmediaservices / assets / assetfilters HayırNo HayırNo
mediaservices/contentkeypoliciesmediaservices / contentkeypolicies HayırNo HayırNo
mediaservices/eventgridfiltersmediaservices / eventgridfilters HayırNo HayırNo
mediaservices/liveeventoperationsmediaservices / liveeventoperations HayırNo HayırNo
mediaservices/liveeventsmediaservices / liveevents YesYes YesYes
mediaservices/liveevents/liveçıktılarmediaservices / liveevents / liveoutputs HayırNo HayırNo
mediaservices/liveoutputoperationsmediaservices / liveoutputoperations HayırNo HayırNo
mediaservices/streamingendpointoperationsmediaservices / streamingendpointoperations HayırNo HayırNo
mediaservices/streamingendpointsmediaservices / streamingendpoints YesYes YesYes
mediaservices/streamingkonumlandırıcımediaservices / streaminglocators HayırNo HayırNo
mediaservices/streamingpoliciesmediaservices / streamingpolicies HayırNo HayırNo
mediaservices/dönüşümlermediaservices / transforms HayırNo HayırNo
mediaservices/dönüşümler/işlermediaservices / transforms / jobs HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. Microservices4SpringMicrosoft.Microservices4Spring

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
appkümelerappclusters HayırNo HayırNo

Microsoft. MigrateMicrosoft.Migrate

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
assessmentprojectsassessmentprojects HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/assessmentoptionslocations / assessmentoptions HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
migrateprojectsmigrateprojects HayırNo HayırNo
movecollectionsmovecollections HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
projeyleprojects HayırNo HayırNo

Microsoft. MixedRealityMicrosoft.MixedReality

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
holographicsbroadcastaccountsholographicsbroadcastaccounts HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
objectunderstandingaccountsobjectunderstandingaccounts HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
remoterenderingaccountsremoterenderingaccounts YesYes YesYes
spatialanchorsaccountsspatialanchorsaccounts YesYes YesYes

Microsoft. NetAppMicrosoft.NetApp

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
netappaccountsnetappaccounts HayırNo HayırNo
netappaccounts/backuppoliciesnetappaccounts / backuppolicies HayırNo HayırNo
netappaccounts/capacityhavuzlarınetappaccounts / capacitypools HayırNo HayırNo
netappaccounts/capacityhavuzları/birimlerinetappaccounts / capacitypools / volumes HayırNo HayırNo
netappaccounts/capacityhavuzlar/Volumes/Mount hedeflerinetappaccounts / capacitypools / volumes / mounttargets HayırNo HayırNo
netappaccounts/capacityhavuzlar/birimler/anlık görüntülernetappaccounts / capacitypools / volumes / snapshots HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft.NetworkMicrosoft.Network

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
applicationgatewaykullanılabilirliği blerequestheadersapplicationgatewayavailablerequestheaders HayırNo HayırNo
applicationgatewaykullanılabilirliği bleresponseheadersapplicationgatewayavailableresponseheaders HayırNo HayırNo
applicationgatewayavailableservervariablesapplicationgatewayavailableservervariables HayırNo HayırNo
applicationgatewayavailablessloptionsapplicationgatewayavailablessloptions HayırNo HayırNo
applicationgatewayavailablewafrulesetsapplicationgatewayavailablewafrulesets HayırNo HayırNo
applicationgateway 'lerapplicationgateways HayırNo HayırNo
applicationgatewaywebapplicationfirewallpoliciesapplicationgatewaywebapplicationfirewallpolicies HayırNo HayırNo
applicationsecuritygroupsapplicationsecuritygroups YesYes YesYes
azurefirewallfqdntagsazurefirewallfqdntags HayırNo HayırNo
azurefirewallsazurefirewalls HayırNo HayırNo
Savunma Konaklarıbastionhosts HayırNo HayırNo
bgpservicecommunitiesbgpservicecommunities HayırNo HayırNo
checkfrontdoornameavailabilitycheckfrontdoornameavailability HayırNo HayırNo
checktrafficmanagernameavailabilitychecktrafficmanagernameavailability HayırNo HayırNo
bağlantınınconnections YesYes YesYes
ddoscustompoliciesddoscustompolicies YesYes YesYes
ddosprotectionplanlarddosprotectionplans HayırNo HayırNo
dnsoperationsonuçlarıdnsoperationresults HayırNo HayırNo
dnsoperationdurumlarıdnsoperationstatuses HayırNo HayırNo
dnszonesdnszones YesYes YesYes
dnszones/adnszones / a HayırNo HayırNo
dnszones/aaaadnszones / aaaa HayırNo HayırNo
dnszones/tümüdnszones / all HayırNo HayırNo
dnszones/CAAdnszones / caa HayırNo HayırNo
dnszones/CNAMEdnszones / cname HayırNo HayırNo
dnszones/MXdnszones / mx HayırNo HayırNo
dnszones/NSdnszones / ns HayırNo HayırNo
dnszones/PTRdnszones / ptr HayırNo HayırNo
dnszones/kayıt kümeleridnszones / recordsets HayırNo HayırNo
dnszones/SOAdnszones / soa HayırNo HayırNo
dnszones/SRVdnszones / srv HayırNo HayırNo
dnszones/txtdnszones / txt HayırNo HayırNo
expressroutedevreleriexpressroutecircuits HayırNo HayırNo
expressroutegateway 'lerexpressroutegateways HayırNo HayırNo
expressrouteserviceprovidersexpressrouteserviceproviders HayırNo HayırNo
firewallpoliciesfirewallpolicies YesYes YesYes
frontdooroperationresultsfrontdooroperationresults HayırNo HayırNo
frontkapılarınfrontdoors HayırNo HayırNo
frontkapaklı 'lar/ön uçlarfrontdoors / frontendendpoints HayırNo HayırNo
frontdoorwebapplicationfirewallmanagedrulesetsfrontdoorwebapplicationfirewallmanagedrulesets HayırNo HayırNo
frontdoorwebapplicationfirewallpoliciesfrontdoorwebapplicationfirewallpolicies HayırNo HayırNo
getdnsresourcereferencegetdnsresourcereference HayırNo HayırNo
ınternalnotifyinternalnotify HayırNo HayırNo
ipayırmalaripallocations YesYes YesYes
ipgroupsipgroups YesYes YesYes
loadbalancersloadbalancers Evet-temel SKUYes - Basic SKU
Standart SKU yokNo - Standard SKU
Evet-temel SKUYes - Basic SKU
Standart SKU yokNo - Standard SKU
localnetworkgateway 'lerlocalnetworkgateways YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/oto approlarprivatelinkserviceslocations / autoapprovedprivatelinkservices HayırNo HayırNo
konumlar/availabletemsilcilerlocations / availabledelegations HayırNo HayırNo
konumlar/availableprivateendpointtypeslocations / availableprivateendpointtypes HayırNo HayırNo
konumlar/availableservicediğer adlarlocations / availableservicealiases HayırNo HayırNo
konumlar/baremetaltenantslocations / baremetaltenants HayırNo HayırNo
konumlar/batchnotifyprivateendpointsforresourcemovelocations / batchnotifyprivateendpointsforresourcemove HayırNo HayırNo
konumlar/batchvalidateprivateendpointsforresourcemovelocations / batchvalidateprivateendpointsforresourcemove HayırNo HayırNo
konumlar/checkivme Networkingsupportlocations / checkacceleratednetworkingsupport HayırNo HayırNo
konumlar/checkdnsnameavaılabılıtylocations / checkdnsnameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/checkprivatelinkservicevisibilitylocations / checkprivatelinkservicevisibility HayırNo HayırNo
konumlar/commitinternalazurenetworkmanagerconfigurationlocations / commitinternalazurenetworkmanagerconfiguration HayırNo HayırNo
konumlar/effectiveresourceownershiplocations / effectiveresourceownership HayırNo HayırNo
konumlar/nfvoperationresultslocations / nfvoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/nfvoperationslocations / nfvoperations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
konumlar/servicetagslocations / servicetags HayırNo HayırNo
konumlar/setresourcesahipliklocations / setresourceownership HayırNo HayırNo
konumlar/supportedvirtuallarineslocations / supportedvirtualmachinesizes HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
konumlar/validateresourcesahipliklocations / validateresourceownership HayırNo HayırNo
konumlar/virtualnetworkavailableendpointserviceslocations / virtualnetworkavailableendpointservices HayırNo HayırNo
natgateway 'lernatgateways HayırNo HayırNo
networkexperimentprofilesnetworkexperimentprofiles HayırNo HayırNo
networkıntpolicies ilkelerinetworkintentpolicies YesYes YesYes
NetworkInterfacesnetworkinterfaces YesYes YesYes
networkprofilesnetworkprofiles HayırNo HayırNo
networksecuritygroupsnetworksecuritygroups YesYes YesYes
networkwatchersnetworkwatchers EvetYes HayırNo
networkwatchers/connectionmonitörlerinetworkwatchers / connectionmonitors EvetYes HayırNo
networkwatchers/flowlogsnetworkwatchers / flowlogs EvetYes HayırNo
networkwatchers/pingkafeslernetworkwatchers / pingmeshes EvetYes HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
p2svpngatewaysp2svpngateways HayırNo HayırNo
privatednsoperationresultsprivatednsoperationresults HayırNo HayırNo
privatednsoperationstatusesprivatednsoperationstatuses HayırNo HayırNo
privatednszonesprivatednszones YesYes YesYes
privatednszones/aprivatednszones / a HayırNo HayırNo
privatednszones/aaaaprivatednszones / aaaa HayırNo HayırNo
privatednszones/tümüprivatednszones / all HayırNo HayırNo
privatednszones/CNAMEprivatednszones / cname HayırNo HayırNo
privatednszones/MXprivatednszones / mx HayırNo HayırNo
privatednszones/PTRprivatednszones / ptr HayırNo HayırNo
privatednszones/SOAprivatednszones / soa HayırNo HayırNo
privatednszones/SRVprivatednszones / srv HayırNo HayırNo
privatednszones/txtprivatednszones / txt HayırNo HayırNo
privatednszones/virtualnetworklinksprivatednszones / virtualnetworklinks YesYes YesYes
privatednszonesinternalprivatednszonesinternal HayırNo HayırNo
privateendpointredirectmapsprivateendpointredirectmaps HayırNo HayırNo
privateendpointsprivateendpoints YesYes YesYes
privatelinkservicesprivatelinkservices HayırNo HayırNo
publicıpaddressespublicipaddresses Evet-temel SKUYes - Basic SKU
Standart SKU yokNo - Standard SKU
Evet-temel SKUYes - Basic SKU
Standart SKU yokNo - Standard SKU
publicıpöneklerinipublicipprefixes YesYes YesYes
routefiltersroutefilters HayırNo HayırNo
routetablesroutetables YesYes YesYes
securitypartnerproviderssecuritypartnerproviders YesYes YesYes
serviceendpointpoliciesserviceendpointpolicies YesYes YesYes
trafficmanagergeographichierarchiestrafficmanagergeographichierarchies HayırNo HayırNo
trafficmanagerprofilestrafficmanagerprofiles YesYes YesYes
trafficmanagerprofiles/ısı haritalarınıtrafficmanagerprofiles / heatmaps HayırNo HayırNo
trafficmanagerusermetricskeystrafficmanagerusermetricskeys HayırNo HayırNo
virtualhub 'larvirtualhubs HayırNo HayırNo
virtualnetworkgatewaysvirtualnetworkgateways YesYes YesYes
virtualnetworksvirtualnetworks YesYes YesYes
virtualnetworktapsvirtualnetworktaps HayırNo HayırNo
virtualyönlendiricilervirtualrouters YesYes YesYes
virtualwanvirtualwans HayırNo HayırNo
vpngateway (sanal WAN)vpngateways (Virtual WAN) HayırNo HayırNo
vpnserverconfigurationsvpnserverconfigurations HayırNo HayırNo
vpnsites (sanal WAN)vpnsites (Virtual WAN) HayırNo HayırNo

Microsoft. Notificationhub 'LarMicrosoft.NotificationHubs

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
checknamespaceavailabilitychecknamespaceavailability HayırNo HayırNo
özniteliklerinamespaces YesYes YesYes
ad alanları/notificationhub 'larnamespaces / notificationhubs YesYes YesYes
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. ObjectStoreMicrosoft.ObjectStore

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
osnamespacesosnamespaces YesYes YesYes

Microsoft. OffAzureMicrosoft.OffAzure

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
Hiper sanal sitelerhypervsites HayırNo HayırNo
ımportsitesimportsites HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
sunucusiteleriserversites HayırNo HayırNo
vmwaresitesvmwaresites HayırNo HayırNo

Microsoft. OperationalınsightsMicrosoft.OperationalInsights

Önemli

Yeni bir aboneliğe geçiş için abonelik kotalarınıaşmayacağından emin olun.Make sure that moving to a new subscription doesn't exceed subscription quotas.

Bağlı bir Otomasyon hesabına sahip olan çalışma alanları taşınamaz.Workspaces that have a linked automation account can't be moved. Bir taşıma işlemine başlamadan önce, tüm otomasyon hesaplarının bağlantısını kaldırmayı unutmayın.Before you begin a move operation, be sure to unlink any automation accounts.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
lerinizclusters HayırNo HayırNo
deletedworkspacesdeletedworkspaces HayırNo HayırNo
bağlantı hedeflerilinktargets HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
storageınsii configsstorageinsightconfigs HayırNo HayırNo
çalışma alanıworkspaces YesYes YesYes
çalışma alanları/veri kaynaklarıworkspaces / datasources HayırNo HayırNo
çalışma alanları/linkedservicesworkspaces / linkedservices HayırNo HayırNo
çalışma alanları/linkedstorageaccountsworkspaces / linkedstorageaccounts HayırNo HayırNo
çalışma alanları/meta verilerworkspaces / metadata HayırNo HayırNo
çalışma alanları/sorguworkspaces / query HayırNo HayırNo
çalışma alanları/scopedprivatelinkproxy 'leriworkspaces / scopedprivatelinkproxies HayırNo HayırNo

Microsoft. OperationsManagementMicrosoft.OperationsManagement

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
managementassociationsmanagementassociations HayırNo HayırNo
managementconfigurationsmanagementconfigurations YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo
çözümlersolutions YesYes YesYes
görünümlerviews YesYes YesYes

Microsoft. eşlemeMicrosoft.Peering

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checkserviceprovideravaılabılıtycheckserviceprovideravailability HayırNo HayırNo
Yasallıklarlegacypeerings HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
peerasnspeerasns HayırNo HayırNo
peeringlocationspeeringlocations HayırNo HayırNo
eşlemeleripeerings HayırNo HayırNo
peeringserviceülkeleriylepeeringservicecountries HayırNo HayırNo
peeringserviceloingpeeringservicelocations HayırNo HayırNo
peeringserviceproviderspeeringserviceproviders HayırNo HayırNo
peeringservicespeeringservices HayırNo HayırNo

Microsoft. PoliyeleiMicrosoft.PolicyInsights

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
asyncoperationsonuçlarıasyncoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
poliyeventspolicyevents HayırNo HayırNo
policystatespolicystates HayırNo HayırNo
policytrackedresourcespolicytrackedresources HayırNo HayırNo
düzeltmelerremediations HayırNo HayırNo

Microsoft. PortalMicrosoft.Portal

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
konsollarıconsoles HayırNo HayırNo
panolardashboards YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/konsollarlocations / consoles HayırNo HayırNo
konumlar/UserSettingslocations / usersettings HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
UserSettingsusersettings HayırNo HayırNo

Microsoft. PowerBIMicrosoft.PowerBI

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
workspacecollectionsworkspacecollections YesYes YesYes

Microsoft. PowerbiadanmışMicrosoft.PowerBIDedicated

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
kapasitelercapacities YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. PowerPlatformMicrosoft.PowerPlatform

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. ProjectBabylonMicrosoft.ProjectBabylon

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts HayırNo HayırNo
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. ProviderHubMicrosoft.ProviderHub

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
availableaccountsavailableaccounts HayırNo HayırNo
providerkayıtlarıproviderregistrations HayırNo HayırNo
providerkayıtlarıyla/resourcetyperegistrationsproviderregistrations / resourcetyperegistrations HayırNo HayırNo
piyasaya çıkarmarollouts HayırNo HayırNo

Microsoft. hisseMicrosoft.Quantum

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
çalışma alanıworkspaces HayırNo HayırNo

Microsoft. RecoveryServicesMicrosoft.RecoveryServices

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
backupkorunabilirbackupprotecteditems HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/allocatedstamplocations / allocatedstamp HayırNo HayırNo
konumlar/allocatestamplocations / allocatestamp HayırNo HayırNo
konumlar/backupaadpropertieslocations / backupaadproperties HayırNo HayırNo
konumlar/backupcrossregionrestorelocations / backupcrossregionrestore HayırNo HayırNo
konumlar/backupcrrjoblocations / backupcrrjob HayırNo HayırNo
konumlar/backupcrrjobslocations / backupcrrjobs HayırNo HayırNo
konumlar/backupcrroperationsonuçlarılocations / backupcrroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/backupcrroperationsstatuslocations / backupcrroperationsstatus HayırNo HayırNo
konumlar/backupprevalidateprotectionlocations / backupprevalidateprotection HayırNo HayırNo
konumlar/BackupStatuslocations / backupstatus HayırNo HayırNo
konumlar/backupvalidatefeatureslocations / backupvalidatefeatures HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
replicationeligibilityresultsreplicationeligibilityresults HayırNo HayırNo
kasalarıvaults YesYes YesYes

Microsoft. RedHatOpenShiftMicrosoft.RedHatOpenShift

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationsstatuslocations / operationsstatus HayırNo HayırNo
openshiftclustersopenshiftclusters HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. RelayMicrosoft.Relay

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
özniteliklerinamespaces YesYes YesYes
ad alanları/authorizationrulesnamespaces / authorizationrules HayırNo HayırNo
ad alanları/hybridconnectionsnamespaces / hybridconnections HayırNo HayırNo
ad alanları/hybridconnections/authorizationrulesnamespaces / hybridconnections / authorizationrules HayırNo HayırNo
ad alanları/privateendpointconnectionsnamespaces / privateendpointconnections HayırNo HayırNo
ad alanları/wcfreyerleştirinamespaces / wcfrelays HayırNo HayırNo
ad alanları/wcfreyerleştirme/authorizationrulesnamespaces / wcfrelays / authorizationrules HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. ResourceGraphMicrosoft.ResourceGraph

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
işlemleroperations HayırNo HayırNo
lardırqueries YesYes YesYes
resourcechangedetailsresourcechangedetails HayırNo HayırNo
resourcechangesresourcechanges HayırNo HayırNo
kaynaklarresources HayırNo HayırNo
resourceshistoryresourceshistory HayırNo HayırNo
subscriptionsstatussubscriptionsstatus HayırNo HayırNo

Microsoft. ResourceHealthMicrosoft.ResourceHealth

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
kullanılabilirlik durumlarıavailabilitystatuses HayırNo HayırNo
childadvailabilitydurumlarchildavailabilitystatuses HayırNo HayırNo
childresourceschildresources HayırNo HayırNo
acil sorun sorunlarıemergingissues HayırNo HayırNo
etkinliklerevents HayırNo HayırNo
meta verilermetadata HayırNo HayırNo
bildirimlernotifications HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. resourcesMicrosoft.Resources

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
calculatetemplatehashcalculatetemplatehash HayırNo HayırNo
checkpolicyuyumluluğucheckpolicycompliance HayırNo HayırNo
checkresourcenamecheckresourcename HayırNo HayırNo
dağıtımlardeployments HayırNo HayırNo
dağıtımlar/işlemlerdeployments / operations HayırNo HayırNo
deploymentscriptsdeploymentscripts HayırNo HayırNo
deploymentscripts/Günlüklerdeploymentscripts / logs HayırNo HayırNo
Köprülinks HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/deploymentscriptoperationsonuçlarılocations / deploymentscriptoperationresults HayırNo HayırNo
notifyresourcejobsnotifyresourcejobs HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
sağlayıcılarlaproviders HayırNo HayırNo
ResourceGroupsresourcegroups HayırNo HayırNo
kaynaklarresources HayırNo HayırNo
Aboneliklerinsubscriptions HayırNo HayırNo
Abonelikler/konumlarsubscriptions / locations HayırNo HayırNo
Abonelikler/operationresultssubscriptions / operationresults HayırNo HayırNo
Abonelikler/sağlayıcılarsubscriptions / providers HayırNo HayırNo
Abonelikler/ResourceGroupssubscriptions / resourcegroups HayırNo HayırNo
Abonelikler/ResourceGroups/kaynaklarsubscriptions / resourcegroups / resources HayırNo HayırNo
Abonelikler/kaynaklarsubscriptions / resources HayırNo HayırNo
Abonelikler/etiket adlarısubscriptions / tagnames HayırNo HayırNo
Abonelikler/etiket adları/tagvaluessubscriptions / tagnames / tagvalues HayırNo HayırNo
tagstags HayırNo HayırNo
templatespectemplatespecs HayırNo HayırNo
templatespec/sürümlertemplatespecs / versions HayırNo HayırNo
Kiratenants HayırNo HayırNo

Microsoft. SaaSMicrosoft.SaaS

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
uygulamalarapplications YesYes HayırNo
checkmoderneligibilitycheckmoderneligibility HayırNo HayırNo
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
saasresourcessaasresources HayırNo HayırNo

Microsoft. SearchMicrosoft.Search

Önemli

Farklı bölgelerde çeşitli arama kaynaklarını tek bir işlemde taşıyamazsınız.You can't move several Search resources in different regions in one operation. Bunun yerine, bunları ayrı işlemlerde taşıyın.Instead, move them in separate operations.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
checkservicenameavaılabılıtycheckservicenameavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
resourcehealthmetadataresourcehealthmetadata HayırNo HayırNo
searchservicessearchservices YesYes YesYes

Microsoft.SecurityMicrosoft.Security

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
adaptivenetworkhardeningsadaptivenetworkhardenings HayırNo HayırNo
advancedthreatprotectionsettingsadvancedthreatprotectionsettings HayırNo HayırNo
alertsalerts HayırNo HayırNo
allowedconnectionsallowedconnections HayırNo HayırNo
applicationwhitedökümlerapplicationwhitelistings HayırNo HayırNo
assessmentmetadataassessmentmetadata HayırNo HayırNo
değerlendirmeassessments HayırNo HayırNo
Oto dissalertsrulesautodismissalertsrules HayırNo HayırNo
akışlarını otomatikleştirinautomations YesYes YesYes
Oto provisioningsettingsautoprovisioningsettings HayırNo HayırNo
karmaşık anceresultscomplianceresults HayırNo HayırNo
uyumluluklarınacompliances HayırNo HayırNo
datacollectionagentsdatacollectionagents HayırNo HayırNo
devicesecuritygroupsdevicesecuritygroups HayırNo HayırNo
discoveredsecuritysolutionsdiscoveredsecuritysolutions HayırNo HayırNo
externalsecuritysolutionsexternalsecuritysolutions HayırNo HayırNo
ınformationprotectionpoliciesinformationprotectionpolicies HayırNo HayırNo
ıotsecuritysolutionsiotsecuritysolutions YesYes YesYes
ıotsecuritysolutions/analiz ticsmodelleriotsecuritysolutions / analyticsmodels HayırNo HayırNo
ıotsecuritysolutions/analticsmodeller/aggreggıt uyarılarıiotsecuritysolutions / analyticsmodels / aggregatedalerts HayırNo HayırNo
ıotsecuritysolutions/analiz ticsmodeller/Aggreg, önerileriotsecuritysolutions / analyticsmodels / aggregatedrecommendations HayırNo HayırNo
jağaccesspoliciesjitnetworkaccesspolicies HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/uyarılarlocations / alerts HayırNo HayırNo
konumlar/allowedconnectionslocations / allowedconnections HayırNo HayırNo
konumlar/uygulama beyaz listelerilocations / applicationwhitelistings HayırNo HayırNo
Locations/discoveredsecuritysolutionslocations / discoveredsecuritysolutions HayırNo HayırNo
konumlar/externalsecuritysolutionslocations / externalsecuritysolutions HayırNo HayırNo
Locations/jağaccesspolicies ilkelerilocations / jitnetworkaccesspolicies HayırNo HayırNo
konumlar/securitysolutionslocations / securitysolutions HayırNo HayırNo
Locations/securitysolutionsreferencedatalocations / securitysolutionsreferencedata HayırNo HayırNo
konumlar/görevlerlocations / tasks HayırNo HayırNo
konumlar/topolojilerlocations / topologies HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
ilkelerpolicies HayırNo HayırNo
fiyatlandırmalarpricings HayırNo HayırNo
Reve daha karmaşık bakım standartlarıregulatorycompliancestandards HayırNo HayırNo
rekontrol ve Re,regulatorycompliancestandards / regulatorycompliancecontrols HayırNo HayırNo
rekontrol ve Re, Re, Re,regulatorycompliancestandards / regulatorycompliancecontrols / regulatorycomplianceassessments HayırNo HayırNo
securitycontactssecuritycontacts HayırNo HayırNo
securitysolutionssecuritysolutions HayırNo HayırNo
securitysolutionsreferencedatasecuritysolutionsreferencedata HayırNo HayırNo
securitydurumlardansecuritystatuses HayırNo HayırNo
securitystatusessummariessecuritystatusessummaries HayırNo HayırNo
sunucukullanılabilirliğiservervulnerabilityassessments HayırNo HayırNo
ayarlarsettings HayırNo HayırNo
subassessmentssubassessments HayırNo HayırNo
Görevlertasks HayırNo HayırNo
anlatırtopologies HayırNo HayırNo
çalışma alanı ayarlarıworkspacesettings HayırNo HayırNo

Microsoft. SecurityınsightsMicrosoft.SecurityInsights

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
toplamalarıaggregations HayırNo HayırNo
alertrulesalertrules HayırNo HayırNo
alertrutatemplatesalertruletemplates HayırNo HayırNo
automationrulesautomationrules HayırNo HayırNo
yer işaretleribookmarks HayırNo HayırNo
çalışmalarıncases HayırNo HayırNo
veri bağlayıcılarıdataconnectors HayırNo HayırNo
dataconnectorscheckrequirementsdataconnectorscheckrequirements HayırNo HayırNo
varlıklarentities HayırNo HayırNo
entityqueriesentityqueries HayırNo HayırNo
olaylarincidents HayırNo HayırNo
officeconsentsofficeconsents HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
ayarlarsettings HayırNo HayırNo
threatıntelligencethreatintelligence HayırNo HayırNo

Microsoft. SerialConsoleMicrosoft.SerialConsole

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
consoleservicesconsoleservices HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/consoleserviceslocations / consoleservices HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. ServerManagementMicrosoft.ServerManagement

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
geçidiningateways HayırNo HayırNo
düğümlerininodes HayırNo HayırNo

Microsoft.ServiceBusMicrosoft.ServiceBus

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
checknamespaceavailabilitychecknamespaceavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
özniteliklerinamespaces YesYes YesYes
ad alanları/authorizationrulesnamespaces / authorizationrules HayırNo HayırNo
ad alanları/diskalrecoveryconfigsnamespaces / disasterrecoveryconfigs HayırNo HayırNo
ad alanları/diskalrecoveryconfigs/checknameavaılabılıtynamespaces / disasterrecoveryconfigs / checknameavailability HayırNo HayırNo
ad alanları/eventgridfiltersnamespaces / eventgridfilters HayırNo HayırNo
ad alanları/networkrulesetsnamespaces / networkrulesets HayırNo HayırNo
ad alanları/kuyruklarnamespaces / queues HayırNo HayırNo
ad alanları/kuyruklar/authorizationrulesnamespaces / queues / authorizationrules HayırNo HayırNo
ad alanları/konularnamespaces / topics HayırNo HayırNo
ad alanları/konular/authorizationrulesnamespaces / topics / authorizationrules HayırNo HayırNo
ad alanları/konular/aboneliklernamespaces / topics / subscriptions HayırNo HayırNo
ad alanları/konular/abonelikler/kurallarnamespaces / topics / subscriptions / rules HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
premiummessagingregionspremiummessagingregions HayırNo HayırNo
isteyinsku HayırNo HayırNo

Microsoft. ServiceFabricMicrosoft.ServiceFabric

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
uygulamalarapplications HayırNo HayırNo
lerinizclusters YesYes YesYes
kümeler/uygulamalarclusters / applications HayırNo HayırNo
kapsayıcı gruplarıcontainergroups HayırNo HayırNo
containergroupsetscontainergroupsets HayırNo HayırNo
edgeclustersedgeclusters HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/kümesürümlerilocations / clusterversions HayırNo HayırNo
konumlar/ortamlarlocations / environments HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
managedkümelermanagedclusters HayırNo HayırNo
Mamaknetworks HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
secretmağazalarısecretstores HayırNo HayırNo
volumesvolumes HayırNo HayırNo

Microsoft. ServicefabrickafesiMicrosoft.ServiceFabricMesh

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
uygulamalarapplications YesYes YesYes
kapsayıcı gruplarıcontainergroups HayırNo HayırNo
geçidiningateways YesYes YesYes
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/applicationoperationslocations / applicationoperations HayırNo HayırNo
konumlar/gatewayoperationslocations / gatewayoperations HayırNo HayırNo
konumlar/networkoperationslocations / networkoperations HayırNo HayırNo
konumlar/secretoperationslocations / secretoperations HayırNo HayırNo
konumlar/birimsiz işlemlerlocations / volumeoperations HayırNo HayırNo
Mamaknetworks YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo
kaynaklanırsecrets YesYes YesYes
volumesvolumes YesYes YesYes

Microsoft. ServicesMicrosoft.Services

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
piyasaya çıkarmarollouts HayırNo HayırNo

Microsoft. SignalRServiceMicrosoft.SignalRService

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
SignalRsignalr YesYes YesYes
SignalR/eventgridfilterssignalr / eventgridfilters HayırNo HayırNo

Microsoft. SoftwarePlanMicrosoft.SoftwarePlan

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
hybriduseavantajlarhybridusebenefits HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. SolutionsMicrosoft.Solutions

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
applicationdefinitionsapplicationdefinitions HayırNo HayırNo
uygulamalarapplications HayırNo HayırNo
jisteklerijitrequests HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft.SqlMicrosoft.Sql

Önemli

Bir veritabanı ve sunucu aynı kaynak grubunda olmalıdır.A database and server must be in the same resource group. Bir SQL sunucusunu taşıdığınızda, tüm veritabanları da taşınır.When you move a SQL server, all its databases are also moved. Bu davranış, Azure SQL veritabanı ve Azure SYNAPSE Analytics veritabanları için geçerlidir.This behavior applies to Azure SQL Database and Azure Synapse Analytics databases.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
ınstancepoolsinstancepools HayırNo HayırNo
yerlerinilocations YesYes YesYes
konumlar/yönetimtolarzureasyncoperationlocations / administratorazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/yönetimtoroperationsonuçlarılocations / administratoroperationresults HayırNo HayırNo
Locations/auditingsettingsazureasyncoperationlocations / auditingsettingsazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/auditingsettingsoperationsonuçlarılocations / auditingsettingsoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/yeteneklerlocations / capabilities HayırNo HayırNo
konumlar/databaseazureasyncoperationlocations / databaseazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/databaseoperationresultslocations / databaseoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/databaserestoreazureasyncoperationlocations / databaserestoreazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkorsubnetsazureasyncoperationlocations / deletevirtualnetworkorsubnetsazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkorsubnetsoperationsonuçlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnetsoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/dnsoiasasyncoperationlocations / dnsaliasasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/dnsalıasoperationsonuçlarılocations / dnsaliasoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/elasticpoolazureasyncoperationlocations / elasticpoolazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/elaetiketler pooloperationresultslocations / elasticpooloperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/encryptionkorunabilir torampareasyncoperationlocations / encryptionprotectorazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/encryptionkorunabilir sonuçlarılocations / encryptionprotectoroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/extendedauditingsettingsazureasyncoperationlocations / extendedauditingsettingsazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/extendedauditingsettingsoperationsonuçlarılocations / extendedauditingsettingsoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/failovergroupazureasyncoperationlocations / failovergroupazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/failovergroupoperationsonuçlarılocations / failovergroupoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/firewallrulesazureasyncoperationlocations / firewallrulesazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/firewallrulesoperationsonuçlarılocations / firewallrulesoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/instancefailovergroupazureasyncoperationlocations / instancefailovergroupazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/ınstancefailovergroupoperationsonuçlarılocations / instancefailovergroupoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/ınstancefailovergroupslocations / instancefailovergroups HayırNo HayırNo
konumlar/instancepoolazureasyncoperationlocations / instancepoolazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/ınstancepooloperationresultslocations / instancepooloperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/jobagentazureasyncoperationlocations / jobagentazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/jobagentoperationsonuçlarılocations / jobagentoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionbackupazureasyncoperationlocations / longtermretentionbackupazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionbackupoperationresultslocations / longtermretentionbackupoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionbackupslocations / longtermretentionbackups HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionmanagedinstancebackupazureasyncoperationlocations / longtermretentionmanagedinstancebackupazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionmanagedinstancebackupoperationresultslocations / longtermretentionmanagedinstancebackupoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionmanagedinstancebackupslocations / longtermretentionmanagedinstancebackups HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionmanagedinstanceslocations / longtermretentionmanagedinstances HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionpolicyazureasyncoperationlocations / longtermretentionpolicyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionpolicyoperationresultslocations / longtermretentionpolicyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/longtermretentionserverslocations / longtermretentionservers HayırNo HayırNo
konumlar/manageddatabaseazureasyncoperationlocations / manageddatabaseazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/manageddatabasemediaterestoreazureasyncoperationlocations / manageddatabasecompleterestoreazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/manageddatabasetamterestoreoperationresultslocations / manageddatabasecompleterestoreoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/manageddatabaseoperationresultslocations / manageddatabaseoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/manageddatabaserestoreazureasyncoperationlocations / manageddatabaserestoreazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/manageddatabaserestoreoperationresultslocations / manageddatabaserestoreoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/managedınstanceazureasyncoperationlocations / managedinstanceazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/managedınstanceencryptionkorunabilir korunabilirlocations / managedinstanceencryptionprotectorazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/managedınstanceencryptionkorunabilir korunabilir sonuçlarılocations / managedinstanceencryptionprotectoroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/managedinstancekeyazureasyncoperationlocations / managedinstancekeyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/managedinstancekeyoperationresultslocations / managedinstancekeyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/managedinstancelongtermretentionpolicyazureasyncoperationlocations / managedinstancelongtermretentionpolicyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/managedinstancelongtermretentionpolicyoperationresultslocations / managedinstancelongtermretentionpolicyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/managedınstanceoperationresultslocations / managedinstanceoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/managedinstancetdecertazureasyncoperationlocations / managedinstancetdecertazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/managedınstancetdecertoperationresultslocations / managedinstancetdecertoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/managedserversecurityalertpoliciesazureasyncoperationlocations / managedserversecurityalertpoliciesazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/managedserversecurityalcertpoliciesoperationresultslocations / managedserversecurityalertpoliciesoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/managedshorttermretentionpolicyazureasyncoperationlocations / managedshorttermretentionpolicyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/managedshorttermretentionpolicyoperationresultslocations / managedshorttermretentionpolicyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/bildirimler/notifsyncoperationlocations / notifyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionazureasyncoperationlocations / privateendpointconnectionazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionoperationresultslocations / privateendpointconnectionoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionproxyazureasyncoperationlocations / privateendpointconnectionproxyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/privateendpointconnectionproxyoperationsonuçlarılocations / privateendpointconnectionproxyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/securityalertpoliciesazureasyncoperationlocations / securityalertpoliciesazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/securityalcertpoliciesoperationresultslocations / securityalertpoliciesoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/serveryönetimtoredzureasyncoperationlocations / serveradministratorazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/serveryönetimtoroperationsonuçlarılocations / serveradministratoroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/serverazureasyncoperationlocations / serverazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/sunucukeyazureasyncoperationlocations / serverkeyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/sunucukeyoperationsonuçlarılocations / serverkeyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/serveroperationresultslocations / serveroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/shorttermretentionpolicyazureasyncoperationlocations / shorttermretentionpolicyazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/shorttermretentionpolicyoperationresultslocations / shorttermretentionpolicyoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/syncagentoperationsonuçlarılocations / syncagentoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/syncdatabaseıdslocations / syncdatabaseids HayırNo HayırNo
konumlar/syncgroupoperationsonuçlarılocations / syncgroupoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/syncmemberoperationresultslocations / syncmemberoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/tdecertazureasyncoperationlocations / tdecertazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/tdecertoperationsonuçlarılocations / tdecertoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
konumlar/virtualclusterazureasyncoperationlocations / virtualclusterazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/virtualclusteroperationresultslocations / virtualclusteroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/virtualnetworkrulesazureasyncoperationlocations / virtualnetworkrulesazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/virtualnetworkrulesoperationsonuçlarılocations / virtualnetworkrulesoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/etkinlik/etkinlik 'p ıyassessmentscanazureasyncoperationlocations / vulnerabilityassessmentscanazureasyncoperation HayırNo HayırNo
konumlar/bu işlem scanıshsessmentscanoperationresultslocations / vulnerabilityassessmentscanoperationresults HayırNo HayırNo
ManagedInstancesmanagedinstances HayırNo HayırNo
ManagedInstances/Administratorsmanagedinstances / administrators HayırNo HayırNo
ManagedInstances/veritabanlarımanagedinstances / databases HayırNo HayırNo
ManagedInstances/veritabanları/backuplongtermretentionpoliciesmanagedinstances / databases / backuplongtermretentionpolicies HayırNo HayırNo
ManagedInstances/veritabanları/managedinstances / databases / vulnerabilityassessments HayırNo HayırNo
ManagedInstances/MetricDefinitionsmanagedinstances / metricdefinitions HayırNo HayırNo
ManagedInstances/ölçümlermanagedinstances / metrics HayırNo HayırNo
ManagedInstances/recoverabledatabasesmanagedinstances / recoverabledatabases HayırNo HayırNo
ManagedInstances/tdecertificatesmanagedinstances / tdecertificates HayırNo HayırNo
ManagedInstances/managedinstances / vulnerabilityassessments HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
larýservers YesYes YesYes
sunucular/yönetimtoroperationsonuçlarıservers / administratoroperationresults HayırNo HayırNo
sunucular/Yöneticilerservers / administrators HayırNo HayırNo
sunucular/danışmanlarıservers / advisors HayırNo HayırNo
sunucular/Aggreg, databaseölçümleriniservers / aggregateddatabasemetrics HayırNo HayırNo
sunucular/auditingpoliciesservers / auditingpolicies HayırNo HayırNo
Sunucu/auditingsettingsservers / auditingsettings HayırNo HayırNo
sunucular/otomatik olarak ayarlamaservers / automatictuning HayırNo HayırNo
sunucular/communicationlinksservers / communicationlinks HayırNo HayırNo
sunucular/connectionpoliciesservers / connectionpolicies HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanlarıservers / databases YesYes YesYes
sunucular/veritabanları/danışmanlarıservers / databases / advisors HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/auditingpoliciesservers / databases / auditingpolicies HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/auditingsettingsservers / databases / auditingsettings HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/denetimkayıtlarıservers / databases / auditrecords HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/otomatik olarak ayarlamaservers / databases / automatictuning HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/backuplongtermretentionpoliciesservers / databases / backuplongtermretentionpolicies HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/backupshorttermretentionpoliciesservers / databases / backupshorttermretentionpolicies HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/connectionpoliciesservers / databases / connectionpolicies HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/datamaskingpoliciesservers / databases / datamaskingpolicies HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/datamaskingpolicies/kurallarservers / databases / datamaskingpolicies / rules HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/uzantılarservers / databases / extensions HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/geobackuppoliciesservers / databases / geobackuppolicies HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/MetricDefinitionsservers / databases / metricdefinitions HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/ölçümlerservers / databases / metrics HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/recommendedsensitivitylabelsservers / databases / recommendedsensitivitylabels HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/securityalcertpoliciesservers / databases / securityalertpolicies HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/syncgroupsservers / databases / syncgroups HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/syncgroups/SyncMembersservers / databases / syncgroups / syncmembers HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/topqueriesservers / databases / topqueries HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/topqueries/QueryTextservers / databases / topqueries / querytext HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/transparentdataencryptionservers / databases / transparentdataencryption HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/bir düzeltme, bir değerlendirmeservers / databases / vulnerabilityassessment HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/ek bir deyişleservers / databases / vulnerabilityassessments HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/etkin taramalarservers / databases / vulnerabilityassessmentscans HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/bu ayarlarservers / databases / vulnerabilityassessmentsettings HayırNo HayırNo
sunucular/veritabanları/WorkloadGroupsservers / databases / workloadgroups HayırNo HayırNo
sunucular/databasesecuritypoliciesservers / databasesecuritypolicies HayırNo HayırNo
sunucular/diskalrecoveryconfigurationservers / disasterrecoveryconfiguration HayırNo HayırNo
Sunucu/dnsalsesservers / dnsaliases HayırNo HayırNo
sunucular/elazpoolematesservers / elasticpoolestimates HayırNo HayırNo
sunucular/elaun havuzlarıservers / elasticpools YesYes YesYes
sunucular/elaor havuzları/danışmanlarıservers / elasticpools / advisors HayırNo HayırNo
sunucular/elaun havuzları/MetricDefinitionsservers / elasticpools / metricdefinitions HayırNo HayırNo
sunucular/ela/havuzlar/ölçümlerservers / elasticpools / metrics HayırNo HayırNo
sunucular/encryptionprotectorservers / encryptionprotector HayırNo HayırNo
Servers/extendedauditingsettingsservers / extendedauditingsettings HayırNo HayırNo
sunucular/failovergroups 'larservers / failovergroups HayırNo HayırNo
sunucular/içeri aktarmaservers / import HayırNo HayırNo
sunucular/ımportexportoperationsonuçlarıservers / importexportoperationresults HayırNo HayırNo
sunucular/jobaccountsservers / jobaccounts YesYes YesYes
sunucular/jobagentsservers / jobagents YesYes YesYes
sunucular/jobagents/işlerservers / jobagents / jobs HayırNo HayırNo
sunucular/jobagents/işler/yürütmelerservers / jobagents / jobs / executions HayırNo HayırNo
sunucular/jobagents/işler/adımlarservers / jobagents / jobs / steps HayırNo HayırNo
sunucular/anahtarlarservers / keys HayırNo HayırNo
sunucular/operationresultsservers / operationresults HayırNo HayırNo
sunucular/recommendedelasticpoolsservers / recommendedelasticpools HayırNo HayırNo
sunucular/recoverabledatabasesservers / recoverabledatabases HayırNo HayırNo
sunucular/restokbledroppeddatabasesservers / restorabledroppeddatabases HayırNo HayırNo
sunucular/securityalcertpoliciesservers / securityalertpolicies HayırNo HayırNo
Sunucu/hizmet hedefleriservers / serviceobjectives HayırNo HayırNo
sunucular/syncagentsservers / syncagents HayırNo HayırNo
sunucular/tdecertificatesservers / tdecertificates HayırNo HayırNo
sunucular/kullanımlarservers / usages HayırNo HayırNo
sunucular/virtualnetworkrulesservers / virtualnetworkrules HayırNo HayırNo
sunucular/ek bir deyişleservers / vulnerabilityassessments HayırNo HayırNo
virtualkümelervirtualclusters YesYes YesYes

Microsoft. SqlVirtualMachineMicrosoft.SqlVirtualMachine

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/kullanılabilirlik bilitygrouplisteneroperationresultslocations / availabilitygrouplisteneroperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/operationtypeslocations / operationtypes HayırNo HayırNo
konumlar/sqlvirtualmachinegroupoperationresultslocations / sqlvirtualmachinegroupoperationresults HayırNo HayırNo
konumlar/sqlvirtualmachineoperationresultslocations / sqlvirtualmachineoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
sqlvirtualmachinegroupssqlvirtualmachinegroups YesYes YesYes
sqlvirtualmachinegroups/kullanılabilirliği bilitygrouplistenerssqlvirtualmachinegroups / availabilitygrouplisteners HayırNo HayırNo
sqlvirtualmachinessqlvirtualmachines YesYes YesYes

Microsoft.StorageMicrosoft.Storage

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/asyncoperationslocations / asyncoperations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
storageaccountsstorageaccounts YesYes YesYes
storageaccounts/blobservicesstorageaccounts / blobservices HayırNo HayırNo
storageaccounts/fileservicesstorageaccounts / fileservices HayırNo HayırNo
storageaccounts/listaccountsasstorageaccounts / listaccountsas HayırNo HayırNo
storageaccounts/listservicesasstorageaccounts / listservicesas HayırNo HayırNo
storageaccounts/queueservicesstorageaccounts / queueservices HayırNo HayırNo
storageaccounts/Servicesstorageaccounts / services HayırNo HayırNo
storageaccounts/Services/MetricDefinitionsstorageaccounts / services / metricdefinitions HayırNo HayırNo
storageaccounts/tableservicesstorageaccounts / tableservices HayırNo HayırNo
vardırusages HayırNo HayırNo

Microsoft. StorageCacheMicrosoft.StorageCache

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
önbelleklerindecaches HayırNo HayırNo

Microsoft. StoragessyncMicrosoft.StorageSync

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/checknameavaılabılıtylocations / checknameavailability HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
konumlar/iş akışlarılocations / workflows HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
storagesyncservicesstoragesyncservices YesYes YesYes
storagesyncservices/RegisteredServersstoragesyncservices / registeredservers HayırNo HayırNo
storagesyncservices/syncgroupsstoragesyncservices / syncgroups HayırNo HayırNo
storagesyncservices/syncgroups/cloudendpointsstoragesyncservices / syncgroups / cloudendpoints HayırNo HayırNo
storagesyncservices/syncgroups/serverendpointsstoragesyncservices / syncgroups / serverendpoints HayırNo HayırNo
storagesyncservices/iş akışlarıstoragesyncservices / workflows HayırNo HayırNo

Microsoft. StorageSyncDevMicrosoft.StorageSyncDev

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
storagesyncservicesstoragesyncservices HayırNo HayırNo

Microsoft. StoragesyncıntMicrosoft.StorageSyncInt

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
storagesyncservicesstoragesyncservices HayırNo HayırNo

Microsoft. StorSimpleMicrosoft.StorSimple

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
ilerindemanagers HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. StreamAnalyticsMicrosoft.StreamAnalytics

Önemli

Stream Analytics işleri çalışır durumda olduğunda taşınamaz.Stream Analytics jobs can't be moved when in running state.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
lerinizclusters HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/kotalarlocations / quotas HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
streammingjobsstreamingjobs YesYes YesYes

Microsoft. StreamAnalyticsExplorerMicrosoft.StreamAnalyticsExplorer

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
environments HayırNo HayırNo
ortamlar/EventSourcesenvironments / eventsources HayırNo HayırNo
larındainstances HayırNo HayırNo
örnekler/ortamlarinstances / environments HayırNo HayırNo
örnekler/ortamlar/EventSourcesinstances / environments / eventsources HayırNo HayırNo

Microsoft. SubscriptionMicrosoft.Subscription

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
iptalcancel HayırNo HayırNo
CreateSubscriptioncreatesubscription HayırNo HayırNo
seçinenable HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
yeniden adlandırrename HayırNo HayırNo
subscriptiondefinitionssubscriptiondefinitions HayırNo HayırNo
subscriptionoperationssubscriptionoperations HayırNo HayırNo
Aboneliklerinsubscriptions HayırNo HayırNo

Microsoft. supportmicrosoft.support

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
operationresultsoperationresults HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
operationsstatusoperationsstatus HayırNo HayırNo
servicesservices HayırNo HayırNo
Hizmetler/problemclassificationsservices / problemclassifications HayırNo HayırNo
destek biletlerisupporttickets HayırNo HayırNo

Microsoft. SYNAPSEMicrosoft.Synapse

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
çalışma alanıworkspaces YesYes YesYes
çalışma alanları/bigdatapoolsworkspaces / bigdatapools YesYes YesYes
çalışma alanları/operationresultsworkspaces / operationresults HayırNo HayırNo
çalışma alanları/operationdurumlarworkspaces / operationstatuses HayırNo HayırNo
çalışma alanları/sqlpoolsworkspaces / sqlpools YesYes YesYes

Microsoft. TimeseriesınsightsMicrosoft.TimeSeriesInsights

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
environments YesYes YesYes
ortamlar/accesspoliciesenvironments / accesspolicies HayırNo HayırNo
ortamlar/EventSourcesenvironments / eventsources YesYes YesYes
ortamlar/referencedataset 'lerenvironments / referencedatasets YesYes YesYes
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. TokenMicrosoft.Token

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
depolayastores YesYes YesYes
depolar/accesspoliciesstores / accesspolicies HayırNo HayırNo
depolar/hizmetlerstores / services HayırNo HayırNo
depolar/hizmetler/belirteçlerstores / services / tokens HayırNo HayırNo

Microsoft. VirtualmachineımagesMicrosoft.VirtualMachineImages

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
ımagetemplatesimagetemplates HayırNo HayırNo
ımagetemplates/runçıktılarimagetemplates / runoutputs HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. VisualStudiomicrosoft.visualstudio

Önemli

Azure DevOps aboneliğini değiştirmek için, bkz. faturalandırma için kullanılan Azure aboneliğini değiştirme.To change the subscription for Azure DevOps, see change the Azure subscription used for billing.

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountaccount HayırNo HayırNo
Hesap/uzantıaccount / extension HayırNo HayırNo
hesap/projeaccount / project HayırNo HayırNo
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. VMwareMicrosoft.VMware

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
arczonesarczones HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
ResourcePoolsresourcepools HayırNo HayırNo
vCentervcenters HayırNo HayırNo
virtualmachinesvirtualmachines HayırNo HayırNo
virtualmachinetemplatesvirtualmachinetemplates HayırNo HayırNo
virtualnetworksvirtualnetworks HayırNo HayırNo

Microsoft. Vmwarechoparlör basitMicrosoft.VMwareCloudSimple

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
ayrılmış cloudnodesdedicatedcloudnodes HayırNo HayırNo
ayrılmış CloudServicededicatedcloudservices HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/kullanılabilirliklocations / availabilities HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/privatebulutlarlocations / privateclouds HayırNo HayırNo
konumlar/privatebulutlar/ResourcePoolslocations / privateclouds / resourcepools HayırNo HayırNo
konumlar/privatebulutlar/virtualmachinetemplateslocations / privateclouds / virtualmachinetemplates HayırNo HayırNo
konumlar/privatebulutlar/virtualnetworkslocations / privateclouds / virtualnetworks HayırNo HayırNo
konumlar/kullanımlarlocations / usages HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
virtualmachinesvirtualmachines HayırNo HayırNo

Microsoft. VnfManagerMicrosoft.VnfManager

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
cihazlardevices HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
vnfsvnfs HayırNo HayırNo

Microsoft. VSOnlineMicrosoft.VSOnline

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
accountsaccounts HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
Planlamaplans HayırNo HayırNo
registeredsubscriptionsregisteredsubscriptions HayırNo HayırNo

Microsoft. WebMicrosoft.Web

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
availableyığınlarıavailablestacks HayırNo HayırNo
billingmetersbillingmeters HayırNo HayırNo
sertifikalarcertificates HayırNo EvetYes
checknameavaılabılıtychecknameavailability HayırNo HayırNo
connectiongateway 'lerconnectiongateways YesYes YesYes
bağlantınınconnections YesYes YesYes
customapsıscustomapis YesYes YesYes
silinmi sitelerideletedsites HayırNo HayırNo
deploymentlocationsdeploymentlocations HayırNo HayırNo
coğrafi bölgelergeoregions HayırNo HayırNo
hostingenvironmentshostingenvironments HayırNo HayırNo
hostingenvironments/eventgridfiltershostingenvironments / eventgridfilters HayırNo HayırNo
hostingenvironments/multirolepoolshostingenvironments / multirolepools HayırNo HayırNo
hostingenvironments/workerpoolshostingenvironments / workerpools HayırNo HayırNo
ıhostingenvironmentnameavailableishostingenvironmentnameavailable HayırNo HayırNo
ıhostnameavailableishostnameavailable HayırNo HayırNo
isusernameavailableisusernameavailable HayırNo HayırNo
kubeortamlarıkubeenvironments YesYes YesYes
listsitesassignedtohostnamelistsitesassignedtohostname HayırNo HayırNo
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/apioperationslocations / apioperations HayırNo HayırNo
konumlar/connectiongatewayyüklemelerinilocations / connectiongatewayinstallations HayırNo HayırNo
konumlar/deletedsiteslocations / deletedsites HayırNo HayırNo
konumlar/deletevirtualnetworkoralt ağlarılocations / deletevirtualnetworkorsubnets HayırNo HayırNo
konumlar/extractapidefinitionfromwsdllocations / extractapidefinitionfromwsdl HayırNo HayırNo
konumlar/getnetworkpolicieslocations / getnetworkpolicies HayırNo HayırNo
konumlar/listwsdlınterfaceslocations / listwsdlinterfaces HayırNo HayırNo
konumlar/managedaplocations / managedapis HayırNo HayırNo
konumlar/operationresultslocations / operationresults HayırNo HayırNo
konumlar/işlemlerlocations / operations HayırNo HayırNo
konumlar/çalışma zamanlarılocations / runtimes HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
publishinguserspublishingusers HayırNo HayırNo
Önerilerrecommendations HayırNo HayırNo
resourcehealthmetadataresourcehealthmetadata HayırNo HayırNo
zamanlarıruntimes HayırNo HayırNo
serverfarmsserverfarms YesYes YesYes
sunucugrupları/eventgridfiltersserverfarms / eventgridfilters HayırNo HayırNo
Sitelersites YesYes YesYes
siteler/eventgridfilterssites / eventgridfilters HayırNo HayırNo
siteler/hostnamebindingssites / hostnamebindings HayırNo HayırNo
Sites/networkconfigsites / networkconfig HayırNo HayırNo
siteler/premieraddonssites / premieraddons YesYes YesYes
siteler/yuvalarsites / slots YesYes YesYes
siteler/yuvalar/eventgridfilterssites / slots / eventgridfilters HayırNo HayırNo
siteler/yuvalar/hostnamebindingssites / slots / hostnamebindings HayırNo HayırNo
siteler/yuvalar/networkconfigsites / slots / networkconfig HayırNo HayırNo
sourcecontrolssourcecontrols HayırNo HayırNo
staticsitesstaticsites HayırNo HayırNo
doğrulamalısınızvalidate HayırNo HayırNo
verifyhostingenvironmentvnetverifyhostingenvironmentvnet HayırNo HayırNo

Microsoft. WindowsESUMicrosoft.WindowsESU

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
çoğulactivationkeysmultipleactivationkeys HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. WindowsıotMicrosoft.WindowsIoT

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
deviceservicesdeviceservices HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Microsoft. WorkloadBuilderMicrosoft.WorkloadBuilder

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
yerlerinilocations HayırNo HayırNo
konumlar/operationdurumlarınınlocations / operationstatuses HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo
lerineworkloads HayırNo HayırNo

Microsoft. WorkloadMonitorMicrosoft.WorkloadMonitor

Kaynak türüResource type Kaynak grubuResource group AbonelikSubscription
bileşenlericomponents HayırNo HayırNo
componentssummarycomponentssummary HayırNo HayırNo
izleme örneklerimonitorinstances HayırNo HayırNo
izleme ınstancessummarymonitorinstancessummary HayırNo HayırNo
monitörünmonitors HayırNo HayırNo
notificationsettingsnotificationsettings HayırNo HayırNo
işlemleroperations HayırNo HayırNo

Üçüncü taraf hizmetleriThird-party services

Üçüncü taraf hizmetler şu anda taşıma işlemini desteklemiyor.Third-party services currently don't support the move operation.

Sonraki adımlarNext steps

Kaynakları taşıma komutları için bkz. kaynakları yeni kaynak grubuna veya aboneliğe taşıma.For commands to move resources, see Move resources to new resource group or subscription.

Aynı verileri bir virgülle ayrılmış değerler dosyası ile almak için move-support-resources.csvindirin.To get the same data as a file of comma-separated values, download move-support-resources.csv.