sys.external_job_streams (Transact-SQL)

Bir dış akış işiyle eşlenen giriş veya çıkış dış akış nesnesi için bir satır döndürür.

Sütun adı Veri türü Açıklama
job_id int Akış işi nesnesi için nesne kimlik numarası. Bu sütun sys.external_streaming_jobs object_id sütunuyla eşlenir.
stream_id int Stream nesnesi için nesne kimlik numarası. Bu sütun sys.external_streams object_id sütunuyla eşlenir.
is_input bit 1 Stream nesnesi akış işi için bir giriş kullandıysanız, aksi takdirde 0.
is_output bit 1 Stream nesnesi akış işi için bir çıktı kullandıysanız, aksi takdirde 0.

Örnek

Bu Katalog görünümü sys.external_streams ve sys.external_streaming_jobs Katalog görünümleriyle birlikte kullanılır. Örnek sorgu aşağıda gösterilmektedir

Select
  sj.Name as Job_Name,
  sj.Create_date as Job_Create_date,
  sj.modify_date as Job_Modify_date,
  sj.statement as Stream_Job_Query,
  Input_Stream_Name =
    Case js.is_input
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  output_Stream_Name =
    case js.is_output
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  s.location as Stream_Location
from sys.external_job_streams js
inner join sys.external_streams s on s.object_id = js.stream_id
inner join sys.external_streaming_jobs sj on sj.object_id = js.job_id

İzinler

Katalog görünümlerindeki meta verilerin görünürlüğü, kullanıcının sahip olduğu veya kullanıcıya bir izin verildiği securables ile sınırlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. meta veri görünürlük yapılandırması.

Ayrıca bkz.