Azure Backup PowerShell örnekleriAzure Backup PowerShell samples

Aşağıdaki tablo, verileri yedekleyip geri yüklemek için Azure Backup kullanan PowerShell betik örneklerine bağlanır.The following table links to PowerShell script samples that use Azure Backup to back up and restore data.

Sanal makineleri yedeklemeBack up virtual machines
Şifrelenmiş sanal makineyi Azure’a yedeklemeBack up an encrypted virtual machine to Azure Şifrelenmiş sanal makinedeki tüm verileri yedekleyin.Back up all data on the encrypted virtual machine.