Coğrafi kod eşlemesi

Bu örnek XML, ilgili bölgelerle eşlenen coğrafi kodlarla ilgili bilgi sağlar. Kurtarma Hizmetleri kasası için özel uç nokta için özel DNS bölgeleri oluşturmak ve eklemek üzere bu coğrafi kodları kullanın.

Eşleme ayrıntıları

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GeoCodeList>
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="scus" RegionName="South Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ncus" RegionName="North Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="eus" RegionName="East US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wus" RegionName="West US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ne" RegionName="North Europe" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="we" RegionName="West Europe" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ea" RegionName="East Asia" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sea" RegionName="Southeast Asia" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="cus" RegionName="Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="eus2" RegionName="East US 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="bjb" RegionName="China North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sha" RegionName="China East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="jpe" RegionName="Japan East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="jpw" RegionName="Japan West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="brs" RegionName="Brazil South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ae" RegionName="Australia East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ase" RegionName="Australia Southeast" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ugi" RegionName="USGov Iowa" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ugv" RegionName="USGov Virginia" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="inc" RegionName="Central India" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ins" RegionName="South India" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="cnc" RegionName="Canada Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="cne" RegionName="Canada East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wcus" RegionName="West Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wus2" RegionName="West US 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ukw" RegionName="UK West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="uks" RegionName="UK South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ccy" RegionName="Central US EUAP" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ecy" RegionName="East US 2 EUAP" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="gec" RegionName="Germany Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="gne" RegionName="Germany Northeast" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="krc" RegionName="Korea Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="krsr" RegionName="Korea Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="frc" RegionName="France Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="frcr" RegionName="France South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="frs" RegionName="France South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="frsr" RegionName="France Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="scur" RegionName="North Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ncur" RegionName="South Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="eusr" RegionName="West US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wusr" RegionName="East US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ner" RegionName="West Europe" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wer" RegionName="North Europe" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ear" RegionName="Southeast Asia" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sear" RegionName="East Asia" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="cusr" RegionName="East US 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="eu2r" RegionName="Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="bjbr" RegionName="China East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="shar" RegionName="China North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="jper" RegionName="Japan West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="jpwr" RegionName="Japan East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="brsr" RegionName="South Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="aer" RegionName="Australia Southeast" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="aser" RegionName="Australia East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ugvr" RegionName="USGov Texas" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ugir" RegionName="USGov Virginia" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="incr" RegionName="South India" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="insr" RegionName="Central India" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="cncr" RegionName="Canada East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="cner" RegionName="Canada Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wcur" RegionName="West US 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wu2r" RegionName="West Central US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ukwr" RegionName="UK South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="uksr" RegionName="UK West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ccyr" RegionName="East US 2 EUAP" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ecyr" RegionName="Central US EUAP" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="gecr" RegionName="Germany Northeast" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="gner" RegionName="Germany Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="krcr" RegionName="Korea South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="krs" RegionName="Korea South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ugt" RegionName="USGov Texas" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="uga" RegionName="USGov Arizona" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="udc" RegionName="USDoD Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ude" RegionName="USDoD East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ugtr" RegionName="USGov Arizona" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ugar" RegionName="USGov Texas" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="udcr" RegionName="USDoD East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="uder" RegionName="USDoD Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="acl" RegionName="Australia Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="acl2" RegionName="Australia Central 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="aclr" RegionName="Australia Central 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="ac2r" RegionName="Australia Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="bjb2" RegionName="China North 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sha2" RegionName="China East 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="bj2r" RegionName="China East 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sh2r" RegionName="China North 2" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="uac" RegionName="UAE Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="uacr" RegionName="UAE North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="uan" RegionName="UAE North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="uanr" RegionName="UAE Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="san" RegionName="South Africa North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sanr" RegionName="South Africa West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="saw" RegionName="South Africa West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sawr" RegionName="South Africa North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="rxe" RegionName="USSec East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="rxer" RegionName="USSec West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="rxw" RegionName="USSec West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="rxwr" RegionName="USSec East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="exe" RegionName="USNat East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="exer" RegionName="USNat West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="exw" RegionName="USNat West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="exwr" RegionName="USNat East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="inw" RegionName="West India" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="inwr" RegionName="South India" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="gwc" RegionName="Germany West Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="gwcr" RegionName="Germany North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="gn" RegionName="Germany North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="gnr" RegionName="Germany West Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="szn" RegionName="Switzerland North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sznr" RegionName="Switzerland West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="szw" RegionName="Switzerland West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="szwr" RegionName="Switzerland North" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="nww" RegionName="Norway West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="nwwr" RegionName="Norway East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="nwe" RegionName="Norway East" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="nwer" RegionName="Norway West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sdc" RegionName="Sweden Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sdcr" RegionName="Sweden South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sds" RegionName="Sweden South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="sdsr" RegionName="Sweden Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="bse" RegionName="Brazil Southeast" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="bser" RegionName="Brazil South" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wus3" RegionName="West US 3" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="wu3r" RegionName="East US" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="jic" RegionName="Jio India Central" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="jicr" RegionName="Jio India West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="jiw" RegionName="Jio India West" />
 <GeoCodeRegionNameMap GeoCode="jiwr" RegionName="Jio India Central" />
</GeoCodeList>

Sonraki adımlar

Coğrafi kodları kullanarak Azure Yedek özel uç noktaları için DNS bölgelerini oluşturma ve ekleme hakkında bilgi edinin.