Havuz otomatik ölçeklendirme olayı

Bu olay, havuz otomatik Ölçeklendirmesi yürütüldükten sonra yayınlanır. Günlüğün içeriği, havuz için otomatik ölçeklendirme formülü ve değerlendirme sonuçları ortaya çıkarır.

Aşağıdaki örnek, yetersiz örnek veri nedeniyle başarısız olan havuz otomatik ölçeklendirme için havuz otomatik ölçeklendirme olayının gövdesini gösterir.

{
  "id": "myPool1",
  "timestamp": "2020-09-21T18:59:56.204Z",
  "formula": "...",
  "results": "...",
  "error": {
    "code": "InsufficientSampleData",
    "message": "Autoscale evaluation failed due to insufficient sample data",
    "values": [{
        "name": "Message",
        "value": "Line 15, Col 44: Insufficient data from data set: $RunningTasks wanted 70%, received 50%"
      }
    ]
  }
}
Öğe Tür Notlar
id Dize Havuzun KIMLIĞI.
timestamp DateTime Otomatik ölçeklendirme yürütüldüğünde zaman damgası.
formula Dize Otomatik ölçeklendirme için tanımlanan formül.
results Dize Formülde kullanılan tüm değişkenlerin değerlendirme sonuçları.
error Karmaşık Tür Otomatik ölçeklendirme için ayrıntılı hata.

hatayla

Öğe adı Tür Notlar
code Dize Otomatik ölçeklendirme hatası için bir tanımlayıcı. Kodlar değişmez ve programlı olarak tüketilmelidir.
message Dize Otomatik ölçeklendirme hatasını açıklayan ve Kullanıcı arabiriminde görüntülenmek üzere uygun olması amaçlanan bir ileti.
values Dizi Otomatik ölçeklendirme hatasının daha ayrıntılı ayrıntılarını açıklayan ad-değer çiftleri listesi.