Azure blok zinciri çalışma ekranı önizleme uygulaması sürümü oluşturma

Azure blok zinciri çalışma ekranı önizleme uygulamasının birden çok sürümünü oluşturup kullanabilirsiniz. Aynı uygulamanın birden fazla sürümü karşıya yüklenirse, bir sürüm geçmişi kullanılabilir ve kullanıcılar hangi sürümü kullanmak istediğinizi seçebilir.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.

Önkoşullar

Uygulama sürümü Ekle

Yeni bir sürüm eklemek için yeni yapılandırmayı ve akıllı sözleşme dosyalarını blok zinciri çalışma ekranına yükleyin.

 1. Bir Web tarayıcısında, blok zinciri çalışma ekranı web adresine gidin. Örneğin, https://{workbench URL}.azurewebsites.net/ blockzincirinin çalışma ekranı web adresini bulma hakkında daha fazla bilgi için bkz. blok zinciri Web URL 'si

 2. Blok zinciri çalışma ekranı Yöneticisiolarak oturum açın.

 3. Başka bir sürümle güncelleştirmek istediğiniz blok zinciri uygulamasını seçin.

 4. Sürüm Ekle' yi seçin. Sürüm Ekle bölmesi görüntülenir.

 5. Karşıya yüklenecek yeni sürüm sözleşmesi yapılandırması ve sözleşme kodu dosyalarını seçin. Yapılandırma dosyası otomatik olarak onaylanır. Uygulamayı dağıtmadan önce tüm doğrulama hatalarını düzeltin.

 6. Yeni blok zinciri uygulama sürümünü eklemek için Sürüm Ekle ' yi seçin.

  Yeni bir sürüm ekleme

Blok zinciri uygulamasının dağıtılması birkaç dakika sürebilir. Dağıtım tamamlandığında, uygulama sayfasını yenileyin. Uygulamayı seçme ve Sürüm geçmişi düğmesini seçme, uygulamanın sürüm geçmişini görüntüler.

Önemli

Uygulamanın önceki sürümleri devre dışı bırakıldı. Eski sürümleri tek tek yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Yeni sürümdeki uygulama rollerinde değişiklik yapılırsa, uygulamayı uygulama rollerine yeniden eklemeniz gerekebilir.

Uygulama sürümlerini kullanma

Varsayılan olarak, uygulamanın en son etkin sürümü blok zinciri çalışma ekranı 'nda kullanılır. Uygulamanın önceki bir sürümünü kullanmak istiyorsanız, önce uygulama sayfasından sürümü seçmeniz gerekir.

 1. Blok zinciri çalışma ekranı uygulaması bölümünde, kullanmak istediğiniz sözleşmeyi içeren uygulama onay kutusunu seçin. Önceki sürümler etkinleştirilmişse, sürüm geçmişi düğmesi kullanılabilir.

 2. Sürüm geçmişi düğmesini seçin.

 3. Sürüm Geçmişi bölmesinde, değiştirilen tarih sütunundaki bağlantıyı seçerek uygulamanın sürümünü seçin.

  Önceki bir sürümü seçin

  Yeni sözleşmeler oluşturabilir veya önceki sürüm sözleşmeleri üzerinde işlem yapabilirsiniz. Uygulamanın sürümü uygulama adının ardından görüntülenir ve eski sürüm hakkında bir uyarı görüntülenir.

Sonraki adımlar