Bulut idaresi kılavuzları

Bu bölümdeki eyleme dönüştürülebilir idare kılavuzları, daha önce açıklanan İdare metodolojisi temelinde Bulut Benimseme Çerçevesi idare modelinin artımlı yaklaşımını gösterir. Tüm bulut idare senaryolarının ihtiyaçlarını karşılamak için büyütülecek, çevik bir bulut idaresi yaklaşımı oluşturabilirsiniz.

En iyi bulut idaresi deneyimlerini inceleme ve benimseme

Bulut benimseme yolculuğunuza başlamak için aşağıdaki idare kılavuzlarından birini seçin. Her kılavuz, kurgusal müşteri deneyimlerini temel alan bir dizi en iyi deneyim sunar. Bulut Benimseme Çerçevesi idare modelinin artımlı yaklaşımını yeni kullanmaya başlayan okuyucuların, en iyi yöntemlerden birini benimsemeden önce aşağıdaki yüksek düzey idare teorisi tanıtımını okumasını öneririz.

  • Standart idare kılavuzu: Önerilen iki abonelik modelini temel alan, birden çok bölgede dağıtımlar yapmak için tasarlanan ama genel ve bağımsız/kamu bulutlarına yayılmayan kuruluşların çoğuna yönelik kılavuz.

Bulut idaresi için artımlı yaklaşım

İdare kılavuzunu seçme

Kılavuzlarda idare MVP’sinin nasıl uygulanacağı gösterilir. Burada her kılavuz bulut idaresi ekibinin, benimseme çalışmalarını hızlandırmak için bulutu benimseme ekibiyle kurabileceği ortaklıkları gösterir. Bulut Benimseme Çerçevesi idare modeli, temelden itibaren sonraki iyileştirmelere ve gelişmelere kadar idare uygulamasına rehberlik eder.

İdare yolculuğuna başlamak için aşağıdaki iki seçenekten birini belirleyin. Seçenekler, birleştirilen müşteri deneyimlerini temel alır. Başlıklar, gezinti kolaylığı için kuruluşun karmaşıklığını temel alır. Kararınız daha karmaşık olabilir. Aşağıdaki tablolar iki seçeneğin arasındaki farkları özetler.

Uyarı

Daha sağlam bir idare başlangıç noktası gerekebilir. Bu gibi durumlarda, CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesini göz önünde bulundurun. Bu yaklaşım, bulutta 1.000’den fazla varlık (altyapı, uygulamalar veya veriler) barındırmak için orta ölçekli bir amaca (24 ay içinde) sahip benimseme ekiplerine odaklanır. CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi, büyük bulut benimseme çabalarına yönelik karmaşık idare senaryoları için de tercih edilir.

Not

Bu kılavuzlardan birinin sizin durumunuza tamamen uygun olması düşük bir olasılıktır. En yakın olan kılavuzu seçin ve bunu başlangıç noktası olarak kullanın. Kararları özelleştirmenize ve belirli ölçütleri karşılamanıza yardımcı olmak için kılavuz boyunca ek bilgi sağlanır.

İş özellikleri

Özellik Standart kuruluş Karmaşık kuruluş
Coğrafya (ülke veya jeopolitik bölge) Müşteriler veya personel genel olarak bir coğrafyada bulunuyor Müşteriler veya personel birden çok coğrafyada bulunuyor veya bağımsız bulutlar gerektiriyor.
Etkilenen iş birimleri Ortak bir BT altyapısını paylaşan iş birimleri Ortak bir BT altyapısını paylaşmayan birden çok iş birimi.
BT bütçesi Tek bir BT bütçesi İş birimleri ve para birimleri genelinde ayrılan bütçe.
BT yatırımları Sermaye giderleri temelli yatırımlar yıllık olarak planlanır ve genellikle sadece temel bakımı içerir. Sermaye giderleri temelli yatırımlar yıllık olarak planlanır, genellikle bakım içerir ve üç ila beş yıllık bir döngüde yenilenir.

Bulut idare benimsemesi öncesi geçerli durum

Durum Standart kuruluş Karmaşık kuruluş
Veri merkezi veya üçüncü taraf barındırma sağlayıcıları Beşten az veri merkezi Beşten fazla veri merkezi
WAN yok veya 1 – 2 WAN sağlayıcısı Karmaşık ağ veya genel WAN
Kimlik Tek orman, tek etki alanı. Karmaşık, birden çok orman, birden çok etki alanı.

Bulut idaresinin artımlı geliştirmesinden sonra gelecekte istenen durum

Durum Standart kuruluş Karmaşık kuruluş
Maliyet Yönetimi: bulut muhasebesi Showback modeli. Faturalandırma BT aracılığıyla merkezi duruma getirilir. Geri ödeme modeli. Faturalama, BT tedariği aracılığıyla dağıtılabilir.
Güvenlik Temeli: korunan veriler Şirketin finansal verileri ve IP. Sınırlı müşteri verileri. Üçüncü taraf uyumluluk gereksinimi yoktur. Müşterilere ait olan birden fazla finansal ve kişisel veri koleksiyonu. Üçüncü taraf uyumluluğun dikkate alınması gerekebilir.

CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi

CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi, bir kuruluşun güvenlik ve idari gereksinimleriyle uyumlu kalarak Azure bulut platformunun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmaya yönelik bir yaklaşımdır.

Azure, geleneksel şirket içi ortamlarla kıyasla, iş yükü geliştirme ekiplerinin ve iş sponsorlarının bulut platformları tarafından sunulan dağıtım çevikliğinden faydalanmasına olanak tanır. Görev açısından kritik verileri ve iş yüklerini içermesi amacıyla bulutu benimseme çabalarınızı genişlettiğinizde, bu çeviklik, şirketin BT ekipleriniz tarafından oluşturulan güvenlik ve ilke uyumluluğu gereksinimleriyle çakışabilir. Bu, özellikle karmaşık idari ve yasal gereksinimleri bulunan büyük kuruluşlar için geçerlidir.

CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi mimarisi, bulut benimseme çabaları sırasında Bulut Benimseme ekipleri ve merkezi BT ekibinin gereksinimleri arasında bir denge elde etmenize yardımcı olmak üzere mimarilere, uygulamalara ve kılavuza göre benimseme yaşam döngüsünün daha önce ele alınmasını sağlar. Bu yaklaşımın merkezi, paylaşılan bir hizmet mimarisi ve iyi yönetilen giriş bölgeleri kavramıdır.

CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi mimarisi, idare ilkeleriniz tarafından gerekli kılınan yönetim işlemlerini, mevzuat gereksinimlerini ve güvenlik işlemlerini tümleştiren, Azure platformundaki “yalıtılmış bulutunuzu” dağıtır. CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi mimarisi, tutarlı uyumluluk sağlamaya devam ederken bu sanal sınırlar içinde iş yüklerini dağıtmaya yönelik örnek modeller ve kuruluşunuzun buluttaki rol ve sorumlulukları ayrımına yönelik temel bir rehber sunar.

CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi nitelikleri

Küçük takımlar CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesinin sağladığı mimariden ve önerilerden yararlanabilir. Hedefimiz, daha küçük ekipler için daha kolay hale getirmek üzere CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi uygulamalarını kolaylaştırmaya devam etmektir. Şu anda bu yaklaşım, büyük bulut ortamlarını yönetmek için merkezi BT ekiplerine kılavuzluk etmek üzere tasarlanmıştır.

CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi yaklaşımı, bulutta 1.000’den fazla varlık (uygulamalar, altyapı veya veri varlıkları) barındırmak için orta ölçekli bir amaca (24 ay içinde) sahip benimseme ekiplerine odaklanır.

Aşağıdaki ölçütlere uyan kuruluşlar için, CAF kurumsal ölçekli giriş bölgesi ile de başlamak isteyebilirsiniz:

  • Kuruluşunuz, merkezi izleme ve denetim olanaklarını gerektiren mevzuat uyumluluğu gereksinimlerine tabi tutuluyor.
  • Temel hizmetler üzerinde ortak ilke ve idare uyumluluğunun yanı sıra merkezi BT denetimini de sürdürmeniz gerekir.
  • Sektörünüz, platformu idare etmeye yönelik karmaşık denetimleri ve derin alan uzmanlığını gerektiren karmaşık bir platforma bağlıdır. Bu en çok finans, üretim ve petrol sektörlerindeki büyük firmalarda yaygın olan bir durumdur.
  • Mevcut BT idaresi ilkeleri, benimsemenin ilk aşamalarında bile mevcut özelliklerle daha fazla eşlik oluşturulmasını gerektiriyor.

Sonraki adımlar

Bu kılavuzlardan birini seçin: