Öneriler API'si (kullanımdan kaldırıldı)Recommendations API (discontinued)

Öneriler API'si önizlemesi 15 Şubat tarihinde resmi olarak kullanımdan kaldırıldığından artık geliştirilmemektedir.The Recommendations API preview is no longer under active development and was officially retired on February 15.

Azure aboneliğinizde bir öneri altyapısı barındırmanıza izin veren yeni açık kaynaklı Öneriler Çözüm şablonunu alternatif olarak değerlendirebilirsiniz.For an alternative, consider the new open-source Recommendations Solution template, which lets you host a recommendations engine within your own Azure subscription. Bu şablon Öneriler API'si'nin temel senaryolarını desteklemenin yanı sıra size de istediğiniz Azure bölgesine dağıtım yapma ve model eğitmek ve öneri sunmak için kullanılan işlem kaynaklarını daha yakından denetleme özgürlüğü verir.It supports the core scenarios of the Recommendations API, while also giving you the freedom to deploy to any Azure region and more closely control the computational resources used to train models and serve recommendations.

Öneriler Çözüm şablonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeleri okuyun.Learn more about the Recommendations Solution template by reading the documentation.