Azure Container Service ile Kubernetes Belgeleri

Azure Container Service, üretime hazır Kubernetes kümelerini hızla dağıtmanızı sağlar. Bu hızlı başlangıç kılavuzlarından, öğreticilerden ve örneklerden yararlanarak Azure Container Service’i Kubernetes ile uyumlu bir şekilde kullanmayı öğrenin.

5 Dakikalık Hızlı Başlangıçlar

Azure Container Service kullanarak Kubernetes kümelerini dağıtmayı öğrenin:

Adım Adım Öğreticiler

Bir Azure Container Service Kubernetes kümesindeki uygulamaları dağıtmayı, yönetmeyi ve güncelleştirmeyi öğrenin.

  1. Uygulamadan kapsayıcı görüntüsü oluşturma
  2. Kapsayıcı görüntülerini Azure Container Registry’ye yükleme
  3. Azure Container Service’te Kubernetes kümesi dağıtma
  4. Kubernetes’te kapsayıcı görüntülerinizi çalıştırma
  5. Bir uygulamayı ve Kubernetes altyapısını ölçeklendirme
  6. Kubernetes’te çalışan bir uygulamayı güncelleştirme
  7. Log Analytics ile Kubernetes’i izleme

Örnekler

Başvuru