Azure Cosmos DB belgeleri

Azure Cosmos DB, Microsoft'un işlem ve analiz iş yükleri için genel olarak dağıtılmış çok modelli veritabanı hizmetidir. İşlem hızını, işlemi ve depolamayı otomatik olarak ölçeklendirme yoluyla çoklu ana kaynak özelliği sunar.

Cassandra API'yle uygulama oluşturma

Hızlı Başlangıç

Nasıl Yapılır Kılavuzu