Dizi işlevleri (Azure Cosmos DB)

UYGULANDıĞı YER: SQL API

Dizi işlevleri Azure Cosmos DB diziler üzerinde işlemler gerçekleştirmenize olanak tanır.

İşlevler

Aşağıdaki skaler işlevler, dizi giriş değerinde bir işlem gerçekleştirir ve sayısal, Boolean veya dizi değeri döndürür:

Sonraki adımlar