IS_NULL (Azure Cosmos DB)

UYGULANDıĞı YER: SQL API

Belirtilen ifadenin türünün null olup olmadığını gösteren bir Boole değeri döndürür.

Söz dizimi

IS_NULL(<expr>) 

Bağımsız değişkenler

ifadeyi
Herhangi bir ifadedir.

Dönüş türleri

Boole ifadesi döndürür.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, işlevini kullanarak JSON Boole, sayı, dize, null, nesne, dizi ve tanımsız türlerin nesnelerini denetler IS_NULL .

SELECT  
  IS_NULL(true) AS isNull1,  
  IS_NULL(1) AS isNull2, 
  IS_NULL("value") AS isNull3,  
  IS_NULL(null) AS isNull4, 
  IS_NULL({prop: "value"}) AS isNull5,  
  IS_NULL([1, 2, 3]) AS isNull6, 
  IS_NULL({prop: "value"}.prop2) AS isNull7 

Sonuç kümesini burada bulabilirsiniz.

[{"isNull1":false,"isNull2":false,"isNull3":false,"isNull4":true,"isNull5":false,"isNull6":false,"isNull7":false}]

Açıklamalar

Bu sistem işlevi, bir Aralık dizinindenfaydalanır.

Sonraki adımlar