SAĞ (Azure Cosmos DB)

UYGULANDıĞı YER: SQL API

Dizenin belirtilen sayıda karakter içeren sağ parçasını döndürür.

Söz dizimi

RIGHT(<str_expr>, <num_expr>)  

Bağımsız değişkenler

str_expr
, Öğesinden karakter Ayıklanacak dize ifadesidir.

num_expr
, Karakter sayısını belirten sayısal bir ifadedir.

Dönüş türleri

Bir dize ifadesi döndürür.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, çeşitli uzunluk değerleri için "abc" öğesinin doğru kısmını döndürür.

SELECT RIGHT("abc", 1) AS r1, RIGHT("abc", 2) AS r2 

Sonuç kümesini burada bulabilirsiniz.

[{"r1": "c", "r2": "bc"}]  

Açıklamalar

Bu sistem işlevi dizinden yararlanmayacak.

Sonraki adımlar