IS_PRIMITIVE (Azure Cosmos DB)

UYGULANDıĞı YER: SQL API

Belirtilen ifadenin türünün ilkel (dize, Boole, sayısal veya null) olup olmadığını belirten bir Boole değeri döndürür.

Söz dizimi

IS_PRIMITIVE(<expr>) 

Bağımsız değişkenler

expr
Herhangi bir ifadedir.

Dönüş türleri

Boole ifadesi döndürür.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, işlevini kullanarak JSON Boolean, sayı, dize, null, nesne, dizi ve tanımsız türlerin nesnelerini IS_PRIMITIVE denetler.

SELECT  
      IS_PRIMITIVE(true) AS isPrim1,  
      IS_PRIMITIVE(1) AS isPrim2, 
      IS_PRIMITIVE("value") AS isPrim3,  
      IS_PRIMITIVE(null) AS isPrim4, 
      IS_PRIMITIVE({prop: "value"}) AS isPrim5,  
      IS_PRIMITIVE([1, 2, 3]) AS isPrim6, 
      IS_PRIMITIVE({prop: "value"}.prop2) AS isPrim7 

Sonuç kümesini burada bulabilirsiniz.

[{"isPrim1": true, "isPrim2": true, "isPrim3": true, "isPrim4": true, "isPrim5": false, "isPrim6": false, "isPrim7": false}] 

Açıklamalar

Bu sistem işlevi bir aralık dizininden yararlanacak.

Sonraki adımlar