değiştir (Azure Cosmos DB)

UYGULANDıĞı YER: SQL API

Belirtilen bir dize değerinin tüm oluşumlarını başka bir dize değeriyle değiştirir.

Söz dizimi

REPLACE(<str_expr1>, <str_expr2>, <str_expr3>)  

Bağımsız değişkenler

str_expr1
, Aranacak dize ifadesidir.

str_expr2
, Bulunan dize ifadesidir.

str_expr3
, Str_expr1 str_expr2 tekrarlarının yerini alacak dize ifadesidir.

Dönüş türleri

Bir dize ifadesi döndürür.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir sorguda nasıl kullanılacağını gösterir REPLACE .

SELECT REPLACE("This is a Test", "Test", "desk") AS replace

Sonuç kümesini burada bulabilirsiniz.

[{"replace": "This is a desk"}]  

Açıklamalar

Bu sistem işlevi dizinden yararlanmayacak.

Sonraki adımlar