Kullanım dosyası özet tabloları ile CSP faturalama sorunlarını giderme

Bu makale, İş Ortağı Merkezi mutabakat (kullanım) dosyalarınızda özet tabloları kullanarak Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP) faturalama sorunlarını gidermenize yardımcı olur. Azure kullanım dosyaları, Azure kullanımınız ve tüketiminizle tüm bilgileri içerir. Dosyadaki bilgiler şunları anlamanıza yardımcı olabilir:

 • Azure rezervasyonlarının nasıl kullanıldığını ve uygulandığını anlama
 • Fatura faturanızyla maliyet yönetiminde bilgileri karşılaştırın
 • Ani maliyet artışı sorunlarını giderme
 • Hizmet düzeyi sözleşmesi için para iadesi tutarını hesaplama

Kullanım dosyalarınızdaki bilgilerden faydalanarak, kullanım sorunlarını daha iyi anlayıp tanılayabilirsiniz. Kullanım dosyaları, virgülle ayrılmış (CSV) biçimde oluşturulur. Kullanım bilgilerinin yer aldığı CSV dosyalarının boyutu büyük olabileceğinden, Excel gibi bir elektronik tablo uygulamasında özet tablolar olarak yönetilip görüntülenmeleri daha kolaydır. Bu makaledeki örneklerde Excel tercih edilmiştir, ancak siz dilediğiniz elektronik tablo uygulamasını kullanabilirsiniz.

Mutabakat dosyalarını yalnızca Faturalama yöneticileri ve Genel yöneticiler indirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. İş Ortağı Merkezi mutabakat dosyalarınızdaki satır öğelerini okumayı öğrenme.

Verileri alma ve biçimlendirme

Azure kullanım dosyaları CSV biçiminde olduğundan, verileri Excel’de kullanılacak şekilde hazırlamanız gerekir. Verileri tablo olarak biçimlendirmek için aşağıdaki adımlardan yararlanın.

 1. Faturanızı bulma sayfasındaki yönergeleri izleyerek kullanım dosyasını indirin.
 2. Dosyayı Excel'de açın.
 3. Biçimlendirilmemiş veriler aşağıdaki örneğe benzer.
  Biçimlendirilmemiş verilerin Excel’de gösterildiği örnek
 4. Tablodaki ilk alan olan PartnerID’yi seçin.
 5. Tablodaki tüm bilgileri seçmek için Ctrl + Shift + Aşağı Ok tuşuna ve sonra Ctrl + Shift + Sağ Ok tuşuna basın.
 6. Üst menüden Ekle > Tablo’yu seçin. Tablo oluştur kutusunda Tablomda üst bilgiler var seçeneğini belirleyin ve sonra Tamam’ı seçin.
  Tablo Oluştur iletişim kutusunun gösterildiği örnek
 7. Üst menüden Ekle > PivotTable seçeneğini belirleyin ve sonra Tamam’ı seçin. Bu eylem, dosyada yeni bir sayfa oluşturur ve sizi sayfanın sağ tarafındaki özet tablosu alanına götürür.
  PivotTable alanlarını gösteren örnek

PivotTable Alanları, sürükle bırak yöntemiyle işleyen bir bölümdür. Özet tablosu oluşturmak için sonraki bölüme geçin.

Kaynaklara göre Azure maliyetlerini görüntülemek için özet tablosu oluşturma

Bu bölümde, genel Azure kullanımındaki sorunları giderebileceğiniz bir özet tablosu oluşturacaksınız. Örnek tablo, en çok kaynak kullanan hizmeti belirlemenize yardımcı olabilir. Dilerseniz en çok maliyet yansıtan kaynakları görüntüleyebilir ve bir hizmetin nasıl ücretlendirildiğine bakabilirsiniz.

 1. PivotTable Alanları kısmında Hizmet Adı ve Kaynak öğelerini Satırlar alanına sürükleyin. Kaynak öğesini Hizmet Adı öğesinin altına yerleştirin.
  Satırlarda Hizmet Adı ve Kaynak öğelerini gösteren örnek
 2. Daha sonra Vergi Sonrası Toplamı öğesini Değerler alanına ekleyin. Tüketim birimleri ve işlemleri hakkındaki bilgileri almak için dilerseniz Tüketilen Miktar sütununu da kullanabilirsiniz. Örneğin, GB veya Saat türünde görüntüleyebilirsiniz. USD, EUR ve INR gibi farklı para birimlerine göre maliyetler yerine yapılan işlemleri seçebilirsiniz.
  Özet tablo alanlarına eklenen sütunların gösterildiği örnek
 3. Artık genelleştirilmiş tüketim araştırmasına yönelik bir panonuz var. Özet tablosundaki filtreleme seçeneklerini kullanarak belirli bir hizmeti filtreleyebilirsiniz.
  Satır etiketi için özet tablosu filtre seçeneğinin gösterildiği örnek Özet tablosundaki ikinci bir düzeyi (örneğin kaynak) filtrelemek için tablodaki ikinci düzey bir öğeyi seçin. Seç alanı için filtreleme seçeneklerinin gösterildiği örnek
 4. Ek filtreler için Filtreler alanına SubscriptionID ve Müşterinin Şirket Adı öğelerini ekleyebilir ve dilediğiniz kapsamı seçebilirsiniz.

Tarihe göre Azure kullanımını görüntülemek için özet tablosu oluşturma

Bu bölümde, Tüketilen Miktar ve tarihe göre genel Azure kullanımındaki sorunları giderebileceğiniz bir özet tablosu oluşturacaksınız. Faturalama artışlarını tarihe ve hizmete göre belirlemek yararlıdır. Dilerseniz en çok maliyet yansıtan kaynakları görüntüleyebilir ve bir hizmetin nasıl ücretlendirildiğine bakabilirsiniz.

Mutabakat dosyanızda iki tablo vardır. Bunlardan biri üstteki tablo (ana tablo), diğeri ise belgenin altındaki başka bir tablodur. İkinci tabloda çoğunlukla aynı bilgiler vardır, ancak fiyatlandırma veya maliyet ayrıntıları yer almaz. Bu tabloda, kullanım tarihi ve tüketim miktarı gibi öğeler yer alır.

İki veri tablosunu içeren mutabakat dosyalarının gösterildiği örnek

 1. Mutabakat dosyasının altındaki bilgileri içeren bir Excel tablosu oluşturmak için Verileri alma ve biçimlendirme bölümündeki adımların aynılarını uygulayın.
 2. Tablo hazır olduğunda ve bir özet tablo sayfanız olduğunda, Kaynaklara göre Azure maliyetlerini görüntülemek için özet tablosu oluşturma bölümündeki adımları uygulayarak panoyu hazırlayın. Vergi Sonrası toplamını kullanmak yerine, Değerler alanına Tüketilen miktar öğesini ekleyin.
 3. Sütunlar bölümüne Kullanım Tarihi öğesini ekleyin. Özet tablosu, aşağıdaki örnekteki gibi görünmelidir.
  Son özet tablosu alanlarının gösterildiği örnek
 4. Şimdi tarihe göre kullanımı gösteren bir pano elde ettiniz. + simgesini seçerek her ayı genişletebilirsiniz.

Panoda tüketilen miktar GB, Saat ve Aktarım gibi birimler cinsinden gösterilir.

Günlük fiyatı görüntülemek için Satırlar alanına Kaynak GUID öğesini ekleyebilirsiniz. Bir üstteki tabloda, kaynağa birim fiyatını ( ListPrice ) ekleyin. Vergi öncesi ücretlerinizi hesaplamak için ListPrice öğesini Tüketilen miktar ile çarpın. Miktarların eşleşmesi gerekir.

Bazı kaynaklar (hizmetler) tüketilen miktara göre ölçeklendirilen fiyatlandırmaya sahiptir. Örneğin, bazı kaynakların tüketilen ilk 100 GB için daha yüksek, sonradan kullanılan GB için daha düşük fiyatı vardır. Maliyetleri el ile hesaplarken, ölçeklendirilen fiyatlandırmayı göz önünde bulundurun.

Belirli bir kaynağın maliyetlerini görüntülemek için özet tablosu oluşturma

Tek bir kaynak, farklı hizmetler için birden fazla ücret yansıtabilir. Örneğin, bir sanal makinenin yansıttığı ücretler arasında Hesaplama maliyetleri, işletim sistemi lisanslaması, Bant Genişliği (Veri aktarımları), RI kullanımı ve anlık görüntülere yönelik depolama alanı olabilir. Belirli kaynaklara yönelik genel kullanımı gözden geçirmek istediğinizde, kullanım dosyalarıyla birlikte genel kullanımınızı görüntülemeye yönelik bir pano oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Mutabakat dosyalarında kaynağa özgü ayrıntılar yer almaz. Dolayısıyla toplu kullanım dosyalarından yararlanırsınız. Aboneliğinizin toplu kullanım dosyasını sağlaması için Azure Faturalama desteğine ulaşın. Toplu dosyalar abonelik düzeyinde oluşturulur. Biçimlendirilmemiş veriler aşağıdaki örneğe benzer.

Biçimlendirilmemiş toplu kullanım dosyasının gösterildiği örnek

Dosya aşağıdaki sütunları içerir.

 • UsageStart ve UsageEnd: Her satır öğesinin (her kullanım birimi) tarihi. Örneğin, günlük.
 • MeteredResourceID: Azure’da ölçüm kimliğine karşılık gelir.
 • Özellikler: Konum gibi diğer ayrıntılarla birlikte Örnek Kimliğini (kaynak adını) içerir.
 • Miktar: Mutabakat dosyasındaki tüketilen miktar.
 1. Tablodaki ilk alan olan PartnerID’yi seçin.
 2. Tablodaki tüm bilgileri seçmek için Ctrl + Shift + Aşağı Ok tuşuna ve sonra Ctrl + Shift + Sağ Ok tuşuna basın.
 3. Üst menüden Ekle > Tablo’yu seçin. Tablo oluştur kutusunda Tablomda üst bilgiler var seçeneğini belirleyin ve sonra Tamam’ı seçin.
  Tablo Oluştur iletişim kutusunun gösterildiği örnek
 4. Üst menüden Ekle > PivotTable seçeneğini belirleyin ve sonra Tamam’ı seçin. Bu eylem, dosyada yeni bir sayfa oluşturur ve sizi sayfanın sağ tarafındaki özet tablosu alanına götürür.
  Mutabakat dosyası için PivotTable Alanları kısmının gösterildiği örnek
 5. Daha sonra, Satırlar alanına MeteredResourceID öğesini, Değerler alanına Miktar öğesini ekleyin. Sonuçlarda genel kullanım bilgileri gösterilir. Ek ayrıntılar için UsageEndDateTime öğesini Sütunlar alanına ekleyin.
  Genel kullanım bilgilerinin gösterildiği örnek
 6. Genel bir raporu görüntülemek için Özellikler öğesini MeteredResourceID bölümündeki Satırlar alanına ekleyin. Kullanımınıza yönelik eksiksiz bir pano görüntülenir.
 7. Belirli bir kaynağa göre filtrelemek için Filtreler alanına Özellikler öğesini ekleyin ve dilediğiniz kullanımı seçin. Kaynak adını bulmak için Arama’yı kullanabilirsiniz. Kaynağın maliyetini görüntülemek için toplam tüketilen miktarı bulun ve değeri liste fiyatıyla çarpın. Her Kaynak GUID (MeteredResourceID) için özel bir liste fiyatı vardır. Bir kaynak birden çok MeteredResourceID kullanıyorsa her bir kimlik için toplam değeri dikkate almanız gerekir.

Büyük kullanım dosyalarını kullanmadan önce verileri dönüştürme

Bazen kullanım veya mutabakat dosyanız açılmayacak kadar büyük olabilir. Ya da bir sorunu gidermek için çok az bilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Örneğin, yalnızca belirli bir kaynağa ait bilgilere veya belirli hizmetlerin ya da kaynak gruplarının tüketimine ihtiyacınız olabilir. Özet tablolarını oluşturmadan önce verileri özetlemek amacıyla dönüştürebilirsiniz.

 1. Excel’de boş bir çalışma kitabı açın.

 2. Üstteki menüden Veri > Metinden/CSV’den seçeneğini belirleyin, kullanım dosyanızı seçin ve sonra İçeri Aktar seçeneğini belirleyin.

 3. Pencerenin alt kısmında Verileri Dönüştür’ü seçin. Yeni bir pencerede verilerin özeti gösterilir.
  Özetlenen verilerin gösterildiği örnek

 4. MCA kullanım dosyalarının sütun başlıkları genellikle ilk satırlarda olduğundan, Microsoft Müşteri Sözleşmeniz varsa bu adımı atlayıp sonraki adımla devam edin. Tabloyu oluşturarak verileri hazırlayın. Üstteki satırları kaldırın ve yalnızca başlıkları bırakın. Satırları Kaldır > Üstteki Satırları Kaldır’ı seçin.
  Özetlenen verilerin gösterildiği örnek

 5. Üstteki Satırları Kaldır penceresine, kaldırılacak satır sayısını girin. Bu sayı EA için genellikle 2, CSP için 1’dir. Tamam’ı seçin.

 6. İlk Satırı Üst Bilgi Olarak Kullan’ı seçin.
  Özetlenen verilerin gösterildiği örnek

  Tablo görünümü, sütun başlıklarını üstte gösterir.

 7. Ardından, filtre ekleyin. Filtrelemek için her sütun başlığının sağındaki seçici okları kullanın. Önerilen filtreler Abonelik Kimliği, Hizmet Adı (Ölçüm Kategorisi), Örnek Kimliği ve kaynak grubudur. Aynı belgede birden çok filtre kullanabilirsiniz. Belge boyutunu azaltmak ve daha sonraki çalışmaları kolaylaştırmak için tüm olası filtreleri uygulamanızı öneririz.

 8. Filtrelerinizi uyguladıktan sonra Kapat ve Yükle’yi seçin.
  Özetlenen verilerin gösterildiği örnek

Dosya yüklenir ve filtrelenmiş kullanım verilerini içeren bir tablo gösterir. Artık kullanım sorunlarını gidermek için yeni bir özet tablosu oluşturabilirsiniz.

Sonraki adımlar