Tableau'da Azure Veri Gezgini verilerini görselleştirme

Tableau , iş zekası için bir görsel analiz platformudur. Tableau'dan Azure Veri Gezgini bağlanmak ve örnek kümeden veri getirmek için SQL Server Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) sürücüsünü kullanın.

Önkoşullar

Tableau'da verileri görselleştirme

ODBC'yi yapılandırmayı tamamladıktan sonra örnek verileri Tableau'ya getirebilirsiniz.

 1. Tableau Desktop'ta, soldaki menüden Diğer Veritabanları (ODBC) öğesini seçin.

  Connect with ODBC.

 2. DSN için ODBC için oluşturduğunuz veri kaynağını ve ardından Oturum Aç'ı seçin.

  ODBC sign-in.

 3. Veritabanı için örnek kümenizde TestDatabase gibi bir veritabanı seçin. Şema için dbo ve Tablo için StormEvents örnek tablosunu seçin. Seçildikten sonra Tableau örnek verilerin şemasını gösterir.

  Select database and table.

 4. Verileri Tableau'ya getirmek için Şimdi Güncelleştir'i seçin.

  Update data.

  Veriler içeri aktarıldığında Tableau aşağıdaki görüntüye benzer veri satırları gösterir.

  Result set.

 5. Artık Tableau'da Azure Veri Gezgini'dan getirdiğiniz verileri temel alan görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Tableau Learning.

Sonraki adımlar