Azure Data Factory-müşteri örnek olay incelemeleri

Data Factory, verilerin hareketini ve dönüştürülmesini otomatikleştiren bulut tabanlı bir bilgi yönetimi hizmetidir. Birçok sektördeki müşteriler, analiz işlem hatlarını oluşturmak ve iş sorunlarını gidermek için Data Factory ve diğer Azure hizmetlerini kullanır. Müşterilerimizden Data Factory nasıl ve neden kullandığını doğrudan öğrenin.

Milliman

En önde gelen, sigorta sektörünü dönüştüren popüler Arial

Rockwell Otomasyonu

Endüstriyel Otomasyon firması, büyük veri çözümleriyle maliyetleri yüzde 90 kadar keser

Microsoft Studio

Her gün yüzlerce milyarlarca oyun olayını çözümleyerek Epic Xbox deneyimleri sunma