Azure Data Factory teknik incelemelerAzure Data Factory whitepapers

Uygulama hedefi: Azure SYNAPSE Analytics 'i Azure Data Factory

Teknik incelemeler, daha derin bir düzeyde Azure Data Factory keşfetmenizi sağlar.Whitepapers allow you to explore Azure Data Factory at a deeper level. Bu makalede, Azure Data Factory için kullanılabilir teknik incelemeler listesi sunulmaktadır.This article provides you with a list of available whitepapers for Azure Data Factory.

İncelemesiWhitepaper AçıklamaDescription
Azure Data Factory — bulutta veri tümleştirmesiAzure Data Factory—Data Integration in the Cloud Bu yazıda Azure Data Factory, modern bir veri ambarı oluşturmanıza, gelişmiş analizler ile akıllı SaaS uygulamalarını nasıl yükseltebileceğinizi ve SQL Server Tümleştirme Hizmetleri paketlerinizi Azure 'a nasıl yükseltebileceğinizi açıklar.This paper describes how Azure Data Factory can enable you to build a modern data warehouse, enable advanced analytics to drive intelligent SaaS applications and lift your SQL Server Integrations Services packages to Azure.
Azure Data Factory kullanarak şirket içi ilişkisel veri ambarından Azure 'a veri taşımaData Migration from on-premises relational Data Warehouse to Azure using Azure Data Factory Bu sayfa, var olan şirket içi ilişkisel veri ambarından (örneğin, Netezza, Oracle, Teradata, SQL Server) on TB 'lık verileri Azure 'a (örneğin, BLOB depolama veya Azure Data Lake Storage) Azure Data Factory kullanarak geçirme karmaşıklığını ortadan giderir.This paper addresses the complexity of migrating tens of TB data from existing on-premises relational data warehouse (for example, Netezza, Oracle, Teradata, SQL server) to Azure (for example, Blob Storage or Azure Data Lake Storage) using Azure Data Factory. Zorluk ve en iyi uygulamalar, Azure Data Factory tarafından Azure 'a giden büyük veri alma yolculuğuna yönelik esnekliği, performans, ölçeklenebilirlik, yönetim ve güvenlik konularında gösterilmektedir.The challenges and best practices are illustrated around resilience, performance, scalability, management, and security for the big data ingestion journey to Azure by Azure Data Factory.
Azure Data Factory kullanarak SAP veri tümleştirmesiSAP data integration using Azure Data Factory Bu raporda, hedef senaryo, SAP bağlayıcı seçenekleri ve farklı gereksinimlere yönelik karşılaştırma ve Data Factory her SAP bağlayıcısına giriş dahil olmak üzere SAP veri tümleştirmesinde Azure Data Factory geçerli destek özetlenmektedir.This paper summarizes Azure Data Factory's current support on SAP data integration, including target scenario, SAP connector options and comparison for different requirements, and introduction on each SAP connector in Data Factory.
Azure Data Factory: SSIS buluttaAzure Data Factory: SSIS in the Cloud Bu sayfa, var olan SSIS iş yüklerinizi Azure Data Factory ve genel noktalara ve kaygılara yönelik olarak nasıl geçirmek istediğinizi öğrenin.This paper goes over why you would want to migrate your existing SSIS workloads to Azure Data Factory and address common considerations and concerns. Daha sonra, bir Azure-SSIS IR oluşturmaya yönelik teknik ayrıntılara kılavuzluk edeceğiz ve büyük olasılıkla SQL Server Management Studio (SSMS) gibi bildiğiniz araçları kullanarak Azure Data Factory paketlerinizi karşıya yükleme, yürütme ve izleme işlemlerinin nasıl yapılacağını size göstereceğiz.We'll then walk you through the technical details of creating an Azure-SSIS IR and then show you how to upload, execute, and monitor your packages through Azure Data Factory using the tools you are probably are familiar with like SQL Server Management Studio (SSMS).
Azure Data Factory – parametreleri geçirmeAzure data Factory –Passing Parameters Bu makalede, bir ardışık düzen ve etkinlik arasında parametrelerin yanı sıra etkinlikler arasında nasıl parametre geçirilebileceği anlatılmaktadır.This article walks you through how to pass parameters between a pipeline and activity as well as between the activities.
Azure Data Factory – DevOpsAzure data Factory –DevOps Bu Teknik İnceleme, Azure Data Factory sürekli tümleştirme ve dağıtımı etrafında en iyi uygulamalardan bazılarını ele almaktadır.This whitepaper covers some of the best practices around continuous integration and deployment of Azure Data Factory.