Azure Data Lake Storage 1. Nesil belgeleri

Her boyutta, türde ve alma hızındaki veriler üzerinde analiz gerçekleştirmek üzere hiper ölçekli, Hadoop ile uyumlu bir veri gölü deposu ayarlama, yönetme ve depoya erişme hakkında bilgi edinin. Azure Data Lake Storage 2. Nesil genel kullanıma sunuldu. Bugün kullanmaya başlamanızı öneririz.

başlarken

Başlarken

Verilerin güvenliğini sağlama

Genel Bakış

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Dosya sistemi işlemleri

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Atanmış yönetimi işlemleri

Nasıl Yapılır Kılavuzu