REST API kullanarak Azure Data Lake Storage 1. ile hizmetten hizmete kimlik doğrulaması

Bu makalede, Azure Data Lake Storage 1. ile hizmetten hizmete kimlik doğrulaması yapmak için REST API nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. REST API kullanarak Data Lake Storage 1. ile son kullanıcı kimlik doğrulaması için bkz. REST API kullanarak Data Lake Storage 1. Ile Son Kullanıcı kimlik doğrulaması.

Önkoşullar

Hizmetten hizmete kimlik doğrulaması

Bu senaryoda, uygulama, işlemleri gerçekleştirmek için kendi kimlik bilgilerini sağlar. Bunun için, aşağıdaki kod parçacığında gösterildiği gibi bir POST isteği oluşturmanız gerekir:

curl -X POST https://login.microsoftonline.com/<TENANT-ID>/oauth2/token  \
  -F grant_type=client_credentials \
  -F resource=https://management.core.windows.net/ \
  -F client_id=<CLIENT-ID> \
  -F client_secret=<AUTH-KEY>

İsteğin çıktısı, access-token daha sonra REST API çağrılarınız ile geçirdiğiniz bir yetkilendirme belirteci (aşağıdaki çıkışta belirtilen) içerir. Kimlik doğrulama belirtecini bir metin dosyasına kaydedin; Data Lake Storage 1. için bekleyen çağrılar yaparken buna ihtiyaç duyarsınız.

{"token_type":"Bearer","expires_in":"3599","expires_on":"1458245447","not_before":"1458241547","resource":"https://management.core.windows.net/","access_token":"<REDACTED>"}

Bu makalede, etkileşimli olmayan yaklaşım kullanılmıştır. Etkileşimli olmayan seçeneği (hizmet-hizmet çağrıları) hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kimlik bilgilerini kullanarak gerçekleştirilen hizmet-hizmet çağrıları.

Sonraki adımlar

Bu makalede, REST API kullanarak Data Lake Storage 1. kimlik doğrulaması yapmak için hizmetten hizmete kimlik doğrulamasını nasıl kullanacağınızı öğrendiniz. Artık, Data Lake Storage 1. çalışmak için REST API kullanma hakkında konuşabilecek aşağıdaki makalelere bakabilirsiniz.