Azure Data Box Gateway sorunlarınızı giderme

Bu makalede Azure Data Box Gateway sorunlarını giderme adımları açıklanmaktadır. Bu makalede şunları öğreneceksiniz:

 • Tanılama çalıştırma
 • Destek paketi toplama
 • Sorun gidermek için günlükleri kullanma

Tanılama çalıştırma

Cihaz hatalarını tanılamak ve gidermek için tanılama testlerini çalıştırabilirsiniz. Tanılama testlerini çalıştırmak için cihazınızın yerel web arabiriminde aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 1. Yerel web arabiriminde Sorun giderme > Tanılama testleri sayfasına gidin. Çalıştırmak istediğiniz testi seçin ve Test Çalıştır' a tıklayın. Bunu yaptığınızda ağ, cihaz, web proxy, saat veya bulut ayarlarınızdaki sorunların tanılanmasına yönelik testler çalıştırılır. Cihazın testleri çalıştırdığı bildirilir.

  Kullanıcı ekle'ye tıklayın

 2. Testler tamamlandıktan sonra sonuçlar görüntülenir. Test başarısız olursa önerilen eylem URL'si gösterilir. URL'ye tıklayarak önerilen eylemi görüntüleyebilirsiniz.

  Kullanıcı Ekle 2 ' ye tıklayın

Destek paketi toplama

Günlük paketi, Microsoft Desteğinin cihaz sorunlarını giderme konusunda yardımcı olabilmesi için ihtiyaç duyabileceği günlüklerin tamamını içerir. Günlük paketi oluşturmak için yerel web arabirimini kullanabilirsiniz.

Destek paketi toplamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

 1. Yerel web arabiriminde Sorun giderme > Destek sayfasına gidin. Destek paketi oluştur öğesine tıklayın. Sistem, destek paketini toplamaya başlar. Paketin toplanması birkaç dakika sürebilir.

  Kullanıcı Ekle 3 ' e tıklayın

 2. Destek paketi oluşturulduktan sonra Destek paketini indir'e tıklayın. Seçtiğiniz yola .zip uzantılı bir paket indirilir. Paketi unzip edebilirsiniz.

  Kullanıcı Ekle 4 ' e tıklayın

Sorun gidermek için günlükleri kullanma

Yükleme ve yenileme işlemlerinde karşılaşılan hatalar ilgili hata dosyalarına yazılır.

 1. Hata dosyalarını görüntülemek için paylaşımınıza gidin ve içeriği görüntülemek için paylaşıma tıklayın.

  Kullanıcı Ekle 5 ' e tıklayın

 2. Microsoft Data Box Gateway klasörü'ne tıklayın. Bu klasör iki alt klasör içerir:

  • Karşıya yükleme hatalarının bulunduğu Upload klasörü.

  • Yenileme sırasında karşılaşılan hataların bulunduğu Refresh klasörü.

   Yenileme günlük dosyası örneği burada gösterilmiştir.

   <root container="brownbag1" machine="VM15BS020663" timestamp="07/18/2018 00:11:10" />
   <file item="test.txt" local="False" remote="True" error="16001" />
   <summary runtime="00:00:00.0945320" errors="1" creates="2" deletes="0" insync="3" replaces="0" pending="9" />
   
 3. Bu dosyada bir hata gördüğünüzde (örnekte vurgulanmıştır) hata kodunu yazın (burada 16001). Hata kodunun açıklamasını aşağıdaki hata başvurusu bölümünde bulabilirsiniz.

  Hata kodu Özel durum adı Hata açıklaması
  100 ERROR_CONTAINER_OR_SHARE_NAME_LENGTH Kapsayıcı veya paylaşım adı 3 ile 63 karakter arasında olmalıdır.
  101 ERROR_CONTAINER_OR_SHARE_NAME_ALPHA_NUMERIC_DASH Kapsayıcı veya paylaşım adında yalnızca harf, rakam veya kısa çizgi bulunmalıdır.
  102 ERROR_CONTAINER_OR_SHARE_NAME_IMPROPER_DASH Kapsayıcı veya paylaşım adında yalnızca harf, rakam veya kısa çizgi bulunmalıdır.
  103 ERROR_BLOB_OR_FILE_NAME_CHARACTER_CONTROL Blob veya dosya adında desteklenmeyen denetim karakterleri var.
  104 ERROR_BLOB_OR_FILE_NAME_CHARACTER_ILLEGAL Blob veya dosya adında geçersiz karakterler var.
  105 ERROR_BLOB_OR_FILE_NAME_SEGMENT_COUNT Blob veya dosya adında çok fazla bölüm var (bölümler eğik çizgi -/ ile ayrılır).
  106 ERROR_BLOB_OR_FILE_NAME_AGGREGATE_LENGTH Blob veya dosya adı çok uzun.
  107 ERROR_BLOB_OR_FILE_NAME_COMPONENT_LENGTH Blob veya dosya adı bölümlerinden biri çok uzun.
  108 ERROR_BLOB_OR_FILE_SIZE_LIMIT Dosya boyutu karşıya yüklenebilecek maksimum dosya boyutunu aşıyor.
  109 ERROR_BLOB_OR_FILE_SIZE_ALIGNMENT Blob veya dosya hatalı hizalanmış.
  110 ERROR_NAME_NOT_VALID_UNICODE Unicode kodlamalı dosya adı veya blob adı geçerli değil.
  111 ERROR_RESERVED_NAME_NOT_ALLOWED Dosyanın veya blobun adında ya da ön ekinde desteklenmeyen ayrılmış ad kullanılıyor (örneğin, COM1).
  2000 ERROR_ETAG_MISMATCH Etag uyumsuzluğu buluttaki blok blobu ile cihazdaki blok blobu arasında çakışma olduğunu belirtir. Bu çakışmayı çözmek için dosyalardan birini (buluttaki sürümü veya cihazdaki sürümü) silin.
  2001 ERROR_UNEXPECTED_FINALIZE_FAILURE Karşıya yüklenen bir dosyayı işleme sırasında beklenmeyen bir sorun oluştu. Bu hatayı görürseniz ve hata 24 saatten uzun bir süre devam ederse destek ile iletişim kurun.
  2002 ERROR_ALREADY_OPEN Dosya başka bir işlemde açık ve işleyici kapatılana kadar karşıya yüklenemez.
  2003 ERROR_UNABLE_TO_OPEN Dosya karşıya yükleme için açılamadı. Bu hatayı görürseniz Microsoft Desteği ile iletişim kurun.
  2004 ERROR_UNABLE_TO_CONNECT Veri yüklemek için kapsayıcı bağlantısı kurulamadı.
  2005 ERROR_INVALID_CLOUD_CREDENTIALS Hesap izinleri yanlış olduğundan veya güncel olmadığından kapsayıcı bağlantısı kurulamadı. Erişiminizi kontrol edin.
  2006 ERROR_CLOUD_ACCOUNT_DISABLED Hesap veya paylaşım devre dışı olduğundan hesaba veri yüklenemedi.
  2007 ERROR_CLOUD_ACCOUNT_PERMISSIONS Hesap izinleri yanlış olduğundan veya güncel olmadığından kapsayıcı bağlantısı kurulamadı. Erişiminizi kontrol edin.
  2008 ERROR_CLOUD_CONTAINER_SIZE_LIMIT_REACHED Kapsayıcı dolu olduğundan yeni veri eklenemedi. Türe göre desteklenen kapsayıcı boyutları için Azure özelliklerine bakın. Örneğin Azure Dosyaları en fazla 5 TB büyüklüğündeki dosyaları kabul eder.
  2009 ERROR_CLOUD_CONTAINER_MISSING Paylaşımda ilişkilendirilen kapsayıcı mevcut olmadığından veriler karşıya yüklenemedi.
  2997 ERROR_ITEM_CANCELED Beklenmeyen bir hata oluştu. Bu, kendisini çözecek geçici bir hatadır.
  2998 ERROR_UNMAPPED_FAILURE Beklenmeyen bir hata oluştu. Bu hata kendiliğinden çözülebilir ancak 24 saatten uzun bir süre devam ederse Microsoft Desteği ile iletişim kurun.
  16000 RefreshException Bu dosya indirilemedi.
  16001 RefreshAlreadyExistsException Yerel sisteminizde mevcut olduğundan bu dosya indirilemedi.
  16002 RefreshWorkNeededException Bu dosya tam olarak yüklenmediğinden yenilenemedi.

Sonraki adımlar