Azure Stack Edge Pro GPU cihazında Azure Resource Manager parola ayarlama

Uygulama hedefi:  Pro GPU SKU 'SU için Evet Azure Stack Edge Pro-GPU  Yes for Pro r SKU Azure Stack Edge Pro r  Yes for mini r SKU Azure Stack Edge Mini r                             

Bu makalede Azure Resource Manager parolanızın nasıl ayarlanacağı açıklanır. Azure Resource Manager aracılığıyla cihaz yerel API 'lerine bağlanırkenbu parolayı ayarlamanız gerekir.

Azure portal aracılığıyla parolayı sıfırlama

  1. Azure portal, cihazınızı yönetmek için oluşturduğunuz Azure Stack Edge kaynağına gidin.

  2. Özellikler' e gidin. Sağ taraftaki bölmede komut çubuğundan Edge ARM parolasını sıfırla'yı seçin.

    EdgeARM Kullanıcı parolasını sıfırla 2

  3. EdgeArm Kullanıcı parolasını sıfırla dikey penceresinde, Azure Resource Manager aracılığıyla cihaz yerel API 'nize bağlanmak için bir parola girin. Parolayı onaylayın ve Sıfırla' yı seçin.

    EdgeARM Kullanıcı parolasını sıfırla 3

Sonraki adımlar

Azure Resource Manager Bağlan