Azure Databricks hesabınızı yönetme

Azure Databricks hizmetinde Azure Katkıda Bulunan veya Sahip rolü olan kullanıcılar, Azure Databricks hizmetinizi, Azure aboneliğinizi ve tanılama günlüklerinizi görüntüleyebilir ve bunlarda değişiklikler yapabilir. Azure Databricks hizmetinize kaydolan veya oluşturan kişi genellikle bu rollerden birine sahiptir ve çalışma alanı oluşturma sırasında Azure Databricks çalışma alanına yönetici kullanıcı olarak otomatik eklenir.