MLeap ML modeli dışarı aktarma

MLeap, makine öğrenmesi işlem hatları için serileştirme biçimi ve yürütme altyapısıdır. Paketi MLeapGitHub bulabilirsiniz. Bu bir açık kaynak paketidir ve Apache Lisansı 2.0'dan alınmalıdır.

Not

  • Yalnızca Databricks Runtime 6.4 Genişletilmiş Destek ve Databricks Runtime 5.5 LTS, MLeap'ın açık kaynak sürümünü destekler.
  • Makine öğrenmesi ve veri bilimi için kullanımahazır bir ortam sağlayan bir Databricks Runtime çalışma zamanı olan Machine Learning için MLeap'ın özel bir sürümü Databricks Runtime'nin tüm sürümlerinde yer almaktadır. MLeap'i Databricks Runtime 7.3 LTS ve üzeri ile kullanmak için, Databricks Runtime ML.

Aşağıdaki not defteri, MLeap'ı Azure Databricks ve model dışarı aktarma iş akışı örneği vermek için rehberlik sağlar.

Python’da modelleri içeri ve dışarı aktarma

MLeap dışarı aktarma Python not defteri

Not defterini alma